/
/
/
‘א חסידישע מלווה מלכה’

במעמד רב רושם: אלפי בחורי חמד השתתפו במעמד האדיר של סיום מבצע 'שובבי"ם מיט א ברען'

‘א חסידישע מלווה מלכה’

לכבוד התורה ולומדיה: אלפי בחור חמד, שהשתתפו במפעל 'שובבי"ם מיט א ברען', שהופעל ע"י רה"ע והסיעה החסידית בעיר, במהלך ימי השובבי"ם והשלימו עשרות אלפי שעות לימוד רצופות – השתתפו במוצש"ק במעמד האדיר של סיום המפעל במעמד, שהתקיים בראשות מרא דאתרא הגר"ח וייס שליט"א, חולקו הפרסים והמלגות לבחורים המשתתפים במבצע
י״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ב
18:19
סיקור ורשמים
דוברות העירייה

יעקב מרגלית

אשרי עין ראתה כל אלה: למעלה מאלף בחורים, נקבצו במוצש”ק פר’ כי תשא, ובאו תחת קורת גג אחת, לחוג את סיום מבצע ‘שובבי”ם מיט א ברען’, עליו עמלו במשך שמונת השבועות האחרונים.

מבצע ‘שובבי”ם ת”ת מיט אברען’ הינו חלק משורת מיזמים חינוכיים לבחורי הישיבות שמפעילה הסיעה החסידית בעירנו. במבצע הנוכחי הפעילה הסיעה מערך אדיר לצבירת שעות לימוד רצופות בתוככי הישיבות הקדושות מחד, ומאידך סיומי מסכתות וסוגיות כפי דרישת ראשי הישיבות, כל ישיבה וישיבה על פי דרכה.

השעות וסיומי המסכתות עודכנו במערך טלפוני מיוחד שהוקם לשם כך. בסייעתא דשמיא הצטברו ועלו במשך שמונת שבועות אלו מעל  200,000 (!) שעות לימוד ומאות סיומי מסכתות.

כאות הוקרה לעמלי התורה שקדו רה”ע וחברי הסיעה החסידית בעירייה על מעמד הסיום בראשות מרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א, עם טובי בעלי המנגנים כיאה וכראוי לכבודה של תורה ולגומרה של מצווה.

ההתרגשות ורוממות הרוח שאפפה את המשתתפים הינה תוצאה ישירה ופרי עמלם של הבחורים שהשקיעו את כל אונם ומרצם להגיע ליעדים נשגבים בלימוד התורה ואכן ראו ברכה בעמלם.

*  *  * *

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם הרב יצחק מאיר ברים שליט”א חבר הסיעה החסידית ויו”ר תכנון ובניה. רגשי קודש נרשמו בקהל עת קידם רה”ע הרב מאיר רובינשטיין את פני המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א, שבא להאציל מהודו לכבוד התורה ולומדיה.

לאחר מכן התכבד רה”ע לשאת דברים ברוח פעליו ומעשיו אשר נעשים תמיד ‘מיט אברען’. במשאו, סיפר רה”ע על הגאון הגדול ר’ שמעון סופר, אב”ד קרקא, שנעתר לבקשת אב שבנו שכב על ערש דוי, והשאיל לו צעיף שיעטוף בו את הילד. והילד, חזר לאיתנו ויהי לפלא. כשהחזיר האב את הצעיף בהכרת תודה נענה הגאון ואמר: “וכי סבור הנך כי הצעיף הוא שריפא את הילד? לא ולא! אלא הזיעה של יגיעת התורה הספוג בצעיף!”.

“התאספות קודש זו”, אמר רה”ע, “הינה צעיף של עמל ויגיעת התורה! צעיף של 200,000 שעות רצופות, צעיף של מאות סיומי מסכתות וסוגיות, צעיף העוטף את העיר ומגן עליו מכל צר ומזיק”.

“היה עלינו להרכיב על כתפיים ולישא על כפיים כל בחור ובחור אשר פה אתנו, ברחובות העיר, בזמירות וריקודים, כמו שמכניסים ספר תורה להיכל, אלא שאין לנו את הזמן ואת היכולת לכך…”.

*  *  * *

הס הושלך בקהל עת כיבד המנחה את מרא דאתרא שליט”א לישא מדברותיו בדברי המדרש המובא בפרשת השבוע כי “בשעה שהחכם דורש מתכפרים עוונותיהם של ישראל”.

בקול חוצב להבות אש, נשמעו דברות קדשו של מרא דאתרא שליט”א, תשבחות לבחורי הישיבות, עצות והדרכות חודרי לב לבחורי הישיבות עמלי התורה.

בפתח דבריו הביע את התרגשותו מגודל השעה והמעמד “זוהי שמחה לכל העיר ולכל כלל ישראל”, להיות שותף בסיום של רבבות שעות רצופות ומאות סיומים.

“זוהי שמחה גדולה לכבד את הבחורים שעמלו בעמל ויגיעה ללמוד שעות רצופות”, אמר מרא דאתרא במשאו, “זה לא דבר קל כלל ועיקר, צריך לדעת ולציין שכל שעה רצופה עולה ביגיעה עצומה, ואכן גדולי וצדיקי החסידות, ‘האוהב ישראל מאפטא’, בפרשת ויחי ועוד, כבר הורונו כי כל תיקוני ימי השובבים נתקנים ונעשים בדורנו לא על יד סיגופים ותעניות אלא על ידי לימוד ויגיעה בתורה ברציפות ותענית דיבור”.

*  *  * *

לאחר משאו של מרא דאתרא, התכבד רה”ע לקיים את ההגרלות על מגילת אסתר מהודרת ועוד מתנות יקרי ערך. את המגילה המהודרת העניקו מרא דאתרא והרה”צ רבי יעקב סופר, לבה”ח אהרן יהודה נוימן נ”י. לאחר מכן, העניקו נציגי הסיעה החסידית את שאר המתנות לבחורים הזוכים: סגרה”ע ה”ה בעריש שמעיה העניק זכות לשבת משפחתית באתרא קדישא מירון לבה”ח צבי הירש לפקוביץ. המשנה לרה”ע ה”ה מנדי שוורץ העניק גביע כסף מהודר לבה”ח שמואל ב”ר מ”י דרברמדיקר. כמו”כ התקיימו הגרלות נוספות על מלבושים לחג, סטים של ספרי קודש ועוד, אותם העניקו חברי הסיעה החסידית, ה”ה דוד שפיצר, ה”ה יואל פרויליך וה”ה מנחם שיינברגר.

במרכז המעמד, נקרא לבוא אחר כבוד אל הבימה, איש החינוך והעשייה העושה ללא לאות למען בחורי הישיבות בעיר, לאורך השנה כולה ובמיוחד במבצע שובבים הנוכחי, הרב גדליה אייזנשטיין שליט”א, לקבלת תעודת הוקרה שהוענקה לו ע”י רה”ע וחברי הסיעה החסידית.

*  *  * *

במעמד הסיום על מסכת מגילה שנלמד כהכנה לימי הפורים על ידי מאות בחורים וסיום שאר מסכתות וסוגיות, התכבד הגאון האדיר רבי צבי רבינוביץ שליט”א, ראש ישיבת תפארת ישראל – באיאן.

לאחר סיום המסכת ואמירת הקדיש פצח הקהל כולו בשירה אדירה לכבוד התורה ולומדיה, הציבור כולו התעלה טפח וטפחיים מעל פני האדמה והשמחה הגדולה לכבודה של תורה, הרקיעה שחקים.

לאחר מכן החל ‘א חסידישע מלווה מלכה’, אותו הוביל המשפיע החסידי הרב פנחס ברייער שליט”א יחד עם מקהלת מלכות בראשות ר’ פנחס ביכלר, ובעל המנגן ר’ זאנוויל וווינברגר, שהעלו את הבחורים מעלה מעלה בניגונים המופלאים.

ברוב כשרון הוליך הרב ברייער את הבחורים בניגונים וחרוזים במשעולי יציאת מצרים האישית של כל אחד ואחד, והדרך לצאת מהמיצרים האישיים בדרך העולה בית א-ל.

המעמד הסתיים בריקודים סוערים לכבודה של תורה ובהרגשת התרוממות שהשאירה רושם רב על בחורי הישיבות וראשי הישיבות והרמי”ם שהיו במקום הביעו את התפעלותם מהעושר הרוחני שניתן לבחורים באירוע זה ובמבצע ‘שובבי”ם מיט א ברען’ כולו. 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות