/
/
ביתר התרגשה: מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן בביקור מרומם ומיוחד בעיר

ביתר התרגשה: מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן בביקור מרומם ומיוחד בעיר

מעמד היסטורי רב רושם בהופעת נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן שליט"א בשערי העיר גולת הכותרת של הביקור: שיחת חיזוק והדרכה בענייני השעה והחינוך לציבור האברכים הורי התלמידים במוסדות 'נתיבות שלום' שתחת נשיאותו כל נתיבותיה שלום
ט״ו בשבט ה׳תש״פ
19:24

מראה כהן גדול

שלמה פרידמן

אמת מה נהדר: ממלכת החינוך ‘נתיבות שלום’ – בית היוצר לאצולת בני התורה היושבים ראשונה במלכות עולם הצורה, נושאי דגל עולם התורה בדרכו של עמוד האש ההולך לפני המחנה על פיו יצאו ועל פיו יבואו נשיא מועצת חכמי התורה שריד לדור דעה, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן – התרגשו לקבל את פניו של רבם ומנהיגם שהופיע פאר בשערי העיר ביתר עילית.

ימים רבים קודם לכן בניין הת”ת לבש חג, עשרות מלמדי הת”ת שקדו על ההכנות הן בפן החיצוני והן ובעיקר – בפן הפנימי, כך זכו ילדי החמד להכנה אמיתית ללמוד והשכיל על הזכות הגדולה לחזות בפני צדיק, להקביל פני קודש נשיא אלוקים הנושא על ליבו את משא העם, איש אלוקים שזכה להיות החוליה המחברת בין דורנו לדורות ההוד הקדמונים, וכעת נאות לבא בשערי הת”ת באופן ומיוחד, להקרין מהודו והדרו על צאן מרעיתו. ככל שקרב היום הגדול גברה ההתרגשות והציפייה שניכרה היטב על פני התלמידים צעירי הצאן שזכו לראות בכבודה של תורה באופן שיחרט על לוח ליבם עם רושם בל ימחה.

ואכן בשעה היעודה, כאשר בקצה הרחוב המעוטר בכרזות פאר וברמקולים רבי עוצמה, נראה רכבו של מרן ראש הישיבה נוסע לאיטו – אין הקולמוס יכול להכיל ולתאר את אותם רגעי הוד מרטיטים, כאשר כאלף תלמידי התתי”ם בעיר לבושי בגדי השבת ניצבו ברחובה של עיר דגלי קבלת פנים בידיהם וחן של התרגשות נסוך על פניהם, ששים ושמחים לקראת הוד קדומים, ושירת ‘אמת מה נהדר מראה כהן’ פרצה מפיותיהם יחד עם עוד מאות מקבלי הפנים.

קבלת פנים מרגשת

בין מקבלי הפנים הנרגשים בלטו האברכים, ראשי הקהילות, דיינים, מוצי”ם וראשי ישיבות, ובראשם הגאב”ד המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יעקב תופיק, שאף ליווה את מרן ראש הישיבה בכניסתו לאולם רחב הידיים שהוכן בהשקעה גדולה ובמלאכת מחשבת על ידי צוות הפקה מיוחד שעמל שעות רבות על מנת לנצל כל פיסת שטח באולם לקלוט את כל ההמונים הבאים לחזות בכבודה של תורה. כך נבנו במקום שורות על גבי שורות של פרענצ’עס, מלבד מקומות ישיבה מכובדים לאבותיהם האברכים בני התורה. מקומות מיוחדים הוקצו על הבמה הענקית לאבות התלמידים ראשי אלפי ישראל המשמשים בקודש בתפקידי רבני הקהילות, מוצי”ם דיינים וראשי ישיבות.

ראשון הדוברים, המרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי יעקב תופיק שליט”א, פתח בדברים נרגשים היוצאים מן הלב, וברגע נדיר של קורת רוח תיאר בפני הציבור הקדוש את ימי ההוד בדור הקודם כאשר חיו בצילם של צדיקים קדושי עליון ענקי קומה, ראו את קדושתם וחסידותם ועצם השהייה במחיצתם נסכה רוח של טהרה וקדושה, והנה זיכה הקב”ה את כל הנוכחים לחזות באותו שריד מדור דעה, לראות את הכהן הגדול מאחיו, פאר מקדשים ולטעום מעט מזעיר מאותו צוף נועם קדושה וטהרה.

שלושה כתרים

ראש מוסדות נתיבות שלום הג”ר זמיר כהן פתח בדברי הלל ושבח למרן אשר זכה לג’ כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. בהמשך דבריו גילה בפני הנוכחים כי סוד ההצלחה והסייעתא דשמיא העל טבעית אותה הוא רואה, זהו בזכות ההצמדות התמידית למרן ראש הישיבה לשאול בעצתו בכל דבר ועניין ולא לסור מהוראתו כמלא הנימה. בדבריו הודה הרב למרן ראש הישיבה על שהסכים ליטול על שכמו עול הנהגת המוסדות ששמו נכתב ונחתם בשמו – “נתיבות שלום”, וסיים בברכת עוד ינובון בשיבה וכו’.

בנו הגר”י כהן ר”י “נזר התלמוד” בעיר, נשא דברי הערכה בשבח בית היוצר הגדול שבעיר שנעשה כאבן יסוד לקומתה ובנייתה הרוחנית של ישיבת “נזר התלמוד” כשטובי בחוריו הם בעצם פירות משובחים של בית היוצר “נתיבות שלום”, אשר במשך שנים עמלים להוציא מתחת ידם את הסולת שבסולת בבניית עיצוב דמותם התורנית של ילדי הת”ת.

מנהל הת”ת המסור הר”ר אברהם אורן שזכה לעמוד בראש הנהלת הת”ת, סיפר על ההתפחות המופלאה של המוסדות מימי הראשיתך מצער כאשר כל הת”ת מנה בסה”כ כעשרים תלמידים וכעת נעשו המוסדות לתל תלפיות המונה מאות רבות בלע”ה של משפחות בני תורה ואברכים יקרים המסולאים בפז כ”י, כאשר רואים בחוש את הסייעתא דשמיא המלוה את מרן ראש הישיבה ואת מוסדות התורה שתחת שרביט הנהגתו, את העונג לראות את כלל בוגרי הת”ת מפארים את מזרח עולם הישיבות הטובות ביותר, ואת הקשר הבלתי נפסק של בוגרי הת”ת לצוות הת”ת, בסיום דבריו הודה הרב המנהל למרן ראש הישיבה שלמרות הקושי הגדול בשנים האחרונות לצאת מביתו, בכל זאת נעתר לבא ולבקר בת”ת להשמיע מדברות קודשו במשנתו הטהורה החינוכית לשעה ולדורות.

מאן מלכי רבנן

התרוממות הרוח הגיעה לשיאה, טפח וטפחיים מעל הקרקע כאשר ראש המכינה הר”ר ציון כהן הכריז בהתרגשות גדולה כי הגיע השעה לשמוע את משא קודשו של רבן של ישראל. איה המילים שיוכלו לתאר את רגעי ההוד, כאשר טרם נעמד על רגליו מרן ראש הישיבה להשמיע דברות קודשו, נעמדו כולם על רגליהם – מרנן ורבנן הרבנים הגאונים יחד עם רבני הקהילות, ראשי הישיבות וכלל האברכים, עיניהם להבות אש ומגרונם פרצה שירה אדירה לכבודה של תורה, ובהכרזה גדולה – רצוננו לראות את מלכינו!

וכמראה כהן גדול בתפארתו, נעמד מרן ראש הישיבה על מקומו ונשא את המשא המרכזי על חובת חינוך הילדים לגדלות בתורה ובמידות טובות, הילדים אינם רכוש אלא פקדון הניתן לכל הורה והורה הנועד לשמר אותו, לגדל אותו ולחנכו בדרך שה’ רוצה ומבקש ממנו. בדבריו הרחיב הרב לבאר בכמה אופנים את עניין ברכת מנשה ואפרים ולאחר שפלפל בכך בפלפולא דאורייתא לאמיתה של תורה – חידש כמה חידושים מהם הכלל העולה כי הכרח הוא להתאמץ מאוד בחינוך להנהגה ישרה ולמידות טובות ולולא זה אין ערך לתורה שלומדים.

‘לא זזים מעצתי’

בסיום דבריו העיד ראש הישיבה כי במוסדות “נתיבות שלום” לא עושים דבר קטן וגדול מבלי לשמוע את דעתו, ובזאת הביע התפעלותו מכך שתמיד באים על מנת לשמוע דעת תורה ללא שום נטיות ונגיעות וכל מטרתם לעשות רצון ה’ כרצונו וכככל אשר הוא מורה כן עושים מבלי לנטות ימין ושמאל. את דבריו סיים בברכת כהנים לתלמידי התתי”ם, לאברכים, ולכלל רבני העיר שבאו להשתתף במעמד הגדול.

אין ספק שמעמד כביר זה יחקק בספר תולדות עירנו כמעמד קודש שהותיר חותם בל ימחה בלב כל המשתתפים שזכו ליטול חלק בכבודה של תורה ונושאי דגלה, זכתה עירנו למאמר הכתוב “צהלי ורוני… כי גדול בקרבך קדוש ישראל”!

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות