/
/
תקנת השבת

בדיון בפני מורנו המרא דאתרא ורבני העיר שליט"א: חודדו הנהלים לשמירת גדרי השבת במוקד הביטחון

תקנת השבת

אחרי התחקיר ב'שערים': במעונו של מורנו רב העיר הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט"א נערך דיון לחיזוק גדרי השבת >>> הקב"ט מר פארג' דאהר הציג את פעילות המוקד למען התושבים >>> הרבנים שליט"א חידדו את הצורך בהמשך שמירת גדרי השבת, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי מארי דאתרא >>>
ט״ו בשבט ה׳תשפ״ב
14:03
מעקב שערים
רב העיר אילוסטרציה

יעקב מרגליות

בעקבות חשיפת ‘שערים’ לפני שבועיים: במעונו של רב העיר המרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א, נערך במוצאי השבת האחרונה בירור מעמיק על אודות פעילות מוקד הביטחון העירוני, והצורך לחזק את גדרי קדושת השבת בעירנו המעטירה.

בפני רבני העיר הופיע מר פארג’ דאהר, קב”ט שבתות וחגים בביתר עילית, המשרת את תושבי ביתר עילית מזה שנים רבות, הן בהיבט של השמירה הביטחונית, הן בשירותים רפואיים הנדרשים בשבת לתושבים הזקוקים לכך, והן בסיוע לתושבים שנדרשים לשירותי ‘גוי שבת’ במקרים המותרים לפי כללי הלכות שבת.

לדרישת רבני העיר שליט”א, מר דאהר הציג בפירוט את פעילות מוקד הביטחון השבת שתחת אחריותו. הוא סיפר על הפעילות המקיפה שנעשית על ידי צוות המוקד להבטחת הביטחון העירוני, מול תופעות של בני מיעוטים מכפרי הסביבה שחותכים את גדר הביטחון בנקודות הגבול של העיר למטרות גניבת רכבים ורכוש, וכן סיפר על שירותים רפואיים שהמוקד מגיש לאנשים בעיר הנזקקים לבדיקת סוכרת בשבת, סיוע לחולי דיאליזה וכדומה.

מר דאהר ציין, כי לעתים מגיעות לעיר משפחות מיישובי הסביבה (צור הדסה וכדומה) הזקוקות לטיפול רפואי במוקד ‘טרם’ שבביתר עילית. קורה שאנשים כאלה מגיעים ברכבם. לדברי דאהר, בכדי שלא ייווצר מצב שרכבים פרטיים מסתובבים ח”ו בעיר בעיצומה של שבת קודש תוך פגיעה בחומות השבת וברגשות התושבים – מוקד הביטחון מגיש את השירות הזה עבור אותם פציינטים רפואיים מחוץ לעיר ומסיע אותם למוקד טרם.

חיזוק החומות

במהלך הדיון, רבני העיר חידדו בפני מר דאהר את הצורך לשמור על גדרי קדושת השבת בעירנו המעטירה, כפי שנהוג מקדמת דנא, ובהתאם לכללים שקבעו מייסדי העיר – בראשות המרא דאתרא הראשון, מורנו הגאון הגדול רבי דוד צבי אורדנטליך זצ”ל, אשר קבע וכונן את כללי ה’עשה’ ו’לא תעשה’ עבור העובדים במוקד השבת העירוני.

רבני העיר שליט”א הדגישו בפני מר דהאר את הצורך להמשיך ולשמור על צביון העיר מכל משמר, ולדעת כיצד לנהוג מול תופעות שונות, מבלי לסטות מהכללים שהונהגו על ידי מצוקי העיר, ולמנוע אף מראית עין של הקלת ראש בקדושת השבת ח”ו.

קודם לכן הופיעו בפני רבני העיר עדי ראייה אשר עליהם התבסס תחקיר ‘שערים’, אשר הביאו את עדותם בפני רבותינו הרבנים שליט”א, והם מסרו את גרסתם ואת אשר ראו עיניהם, על מנת לסייע בחיזוק חומות השבת בעיר.

יצוין, כי בעקבות תחקיר ‘שערים’ שפורסם בגיליון לפני שבועיים (‘מוניות השבת’, גיליון 463) – הגיעו למערכת ‘שערים’ עוד פניות הקשורות לפעילות מוקד הביטחון בשבת קודש. אולם מהרגע שהדבר עבר לטיפולם של רבותינו רבני העיר שליט”א, ובראשם המרא דאתרא מורנו הגר”ח וייס שליט”א – ‘שערים’ נמנע בשלב זה מלפרסם פניות מעין אלו, שכן המטרה היחידה היא לעורר ולסייע בשמירה על צביונה הרוחני והתורני המיוחד של עיר התורה והחסידות בהרי יהודה.

ולצד הצורך לעורר על הטעון תיקון – מערכת ‘שערים’ רואה לעצמה חובה להביע ולהעלות על נס –  בשמם של כלל תושבי העיר – את הכרת הטוב למוקד השבת העירוני בהובלתו של מר פארג’ דאהר. עובדי המוקד עומדים לרשות התושבים בזמינות ובמסירות, ופועלים ללא לאות, במשך שנים רבות, כדי להקנות לתושבי העיר תחושת ביטחון בס”ד, לצד שירותים רפואיים חיוניים לנזקקים, ובכללם בדיקות סוכרת ל-11 חולי סוכרת בעיר, ושירותים חיוניים נוספים שמוגשים באדיבות ובשקט, בהתאם למסורת האחווה והאדיבות שעליה אמונים בני העדה הדרוזית אשר מר פארג’ וצוותו נמנים עליה. 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות