/
/
רבבות אלפי תושבי ביתר התאחדו אתמול לתפילת רבים, לישועת הכלל והפרט.

רבבות אלפי תושבי ביתר התאחדו אתמול לתפילת רבים, לישועת הכלל והפרט.

ד׳ בתשרי ה׳תשע״ג
23:17

לאור קריאתם של מרנן ורבנן חברי הבד”ץ ובראשם רבותינו המרא דאתרא שליט”א.

בעקבות האסונות שהתרחשו ל”ע בשנה החולפת ועקב שלל המיקרים הקשים עליהם שומעים אנו מידי יום ל”ע יצאו רבני עירנו שליט”א בהכרזה מיוחדת לקיים את היום הזה, יום חמישי ד’ תשרי, ליום תפילה גדול ומרכזי בו יתאחדו כלל תושבי עירנו לסדר תפילה וזעקה מאגד ומאחד בעירנו אותו ישאו כל התושבים- אנשים נשים וטף בתקווה שישמע ה’ תפילותינו, תחל שנה וברכותיה ויחוס ה’ וירחם על שארית נחלתו בפקודת ישועה ורחמים.

לב ליבו של המעמד הוא כמובן התכנסותם המרכזית והמרגשת  של  ילדי התשב”ר ברחבת ת”ת נטעי מאיר ברח’ נדבורנא 2 כאשר רבבות הילדים ישאו תפילה נרגשת לפי הסדר אותו הורו רבותינו שליט”א. במעמד השתתפו גם רבני העיר והאדמורי”ם שליט”א.

ובה בעת הצטרפו כל התושבים אנשים נשים וטף גם הם לתפילה העילאית מביתם ומבתי הכנסיות בהם יתקיים גם סדר התפילה.כפי הכרזת הגבאים בהוראת רבני העיר. 

במכתב המיוחד שפורסם מטעם הבד”ץ כותבים הרבנים: “עת צרה ליעקב. צרות נוראות פקדונו בפטירת אנשים ונשים במיטב שנותיהם לאחר שנות סבל ויסורים קשים בהותירם יתומים רכים. מחלות קשות ונוראות פוקדות בתי אב בעירנו- אנשים נשים וטף, יוקר המחיה וקושי הפרנסה מותירים בתים בעוני ובדוחק נורא ומחוץ אויבינו קמים עלינו לכלותינו וזוממים להשמידנו ח”ו ועל כאו”א להתחזק מאוד בימים אלו באופן פרטי במה שלב יודע מרת נפשו והכלל להרבות בתפילה ובתחנונים “תשובה ותפילה וצדקה”. והיות ותפילת רבים מקובלת יותר, הננו בזה להכריז על יום חמישי ד’ תשרי כיום תפילה מרכזי לכלל תושבי עירנו ביתר ת”ו…”

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות