/
/
צאי לך בעקבי הצאן

החיידר החדש שמרגש את אנשי ירושלים בעירנו

צאי לך בעקבי הצאן

לאחר שנים של עזובה בתחום - המשפחות הנמנות על חסידי היישוב הישן בירושלים ומתגוררות בעיר, התרגשו לקבל את הבשורה על הוראת כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א להקים בעיר תלמוד תורה כלל חסידי באידיש על טהרת הקודש הת"ת, שייקרא על שמו של הרה"ק רבי יהודל'ע מדז'יקוב זי"ע
כ״ב בסיון ה׳תשפ״ב
01:39
הרה"ח אברהם בלוי שליט"א

המלצות נוספות

כותרת:

יבואו טהורים וילמדו בטהרה

@יוחנן צוקרמן

הבשורה ההיסטורית שמשמחת את ציבור החסידים יוצאי ‘היישוב הישן’ בעיה”ת ביתר: אחרי שנים של מצוקה וחוסר מקום מתאים – בפקודת הקודש של כ”ק מרן האדמו”ר מתולדות אברהם יצחק שליט”א יוקם בשנה הבעל”ט תלמוד תורה כלל חסידי-ירושלמי ‘זכרון יהודה’, על שמו ולזכרו הטהור של הרה”ק רבי יהודל’ע הורוביץ מדז’יקוב זיע”א.

החיידער, שכל הליכותיו יתקיימו באידיש ובדרך המסורה של אנשי ירושלים המסולאים בפז, ייתן מענה הולם למשפחות שורשיות מבני ירושלים שרוצים לחנך את ילדיהם בדרך הבעש”ט הק’ ותלמידיו זיע”א, בדגש על קדושה וטהרה, אהבת ד’ ודבקות בדרכי הצדיקים, כפי שהייתה באמנה איתם – במוסדות הקדושים של ‘תולדות אברהם יצחק’ בירושלים עיה”ק, מבלי לזוז זיז כלשהו מהדרך המסורה, ותוך הבאת הטעם המיוחד, טעם זקנים של רוח ישראל סבא שנהוגה מקדמת דנא בירושלים עיה”ק, וכמובן, תוך התנזרות מוחלטת מתקציבים זרים וכל שום וחניכא דאית להו.

החיידר יתנהל על ידי אברכי חצר הקודש תולדות אברהם יצחק המעטירה בעירנו, כאשר ה’מלמדים’ והצוות החינוכי יורכב מאברכי-משי יראי השם הנמנים על קהילות הקודש החסידיות בעירנו, בדגש על אווירה כלל חסידית בסגנון היישוב הישן של ירושלים עיה”ק.

בכך מצטרפת ביתר לאחיותיה בירושלים ובבית שמש, כאשר מעתה לא יצטרכו ילדי החסידויות היונקות את דרכן מהיישוב הישן ללמוד במוסדות שונים, אלא יקבלו חינוך שורשי, שופרא דשופרא, בדרך התואמת את המסורת בבית ובקהילת הקודש – הכל תחת עינו הפקוחה והדרכתו הצמודה האי צדיק וקדוש, כ”ק מרן אדמו”ר מתולדות אברהם יצחק שליט”א, העומד מעל הקהילה ומוסדותיה ואומר להם ‘גדל’, והעומד באופן אישי מאחורי הקמתו של החיידר החדש.

בדרכם של רבותינו

כהכנה לקראת מלאכת הקודש של הקמת החיידער – התקיים כנס של נציגי קהילות קודש חסידיות, כדי להתאגד ולהכין את כל הפרטים הדרושים על הצד היותר טוב.

את כנס היסוד הוביל מי שהופקד לכהן כראש מערך הניהול וההכוונה החינוכית בחיידר החדש – הרה”ח ר’ אברהם בלוי שליט”א, מנהל תלמוד תורה דושינסקי בבית שמש מזה חצי יובל ותחת ידו מתגדלים עדרים לתורה ולחסידות. הרב בלוי מכוון ומדריך כמה וכמה תלמודי תורה על טהרת הקודש בירושלים ובבית שמש, ועומד בראשות מכון ‘ותגדלם’ שמכשיר מחנכים מקצועיים ומלמדים מסורים בדרך ישראל סבא המסורה לנו מדור דור (תוך התרחקות מוחלטת וגמורה מהשפעתם של גורמים חיצוניים המחייבים לימוד תכנים ‘אקדמאים’ ועוד דברים שאינן רוח חכמים נוחה מהם).

בדבריו הטעים הרב בלוי שליט”א בנעימות דרך החינוך המסורה לאנשי היישוב הישן מדורות קודמים, וכפי שחונכו אבותינו וחונכנו אנו בשנות הילדות והבחרות – במשנתם של המאורות הגדולים, רבינו הקדוש האדמו”ר הזקן ה’שומר אמונים’ זיע”א, חתנו וממשיכו כ”ק האדמו”ר הגה”ק בעל ‘דברי אמונה’ זיע”א, מורנו מרא דארעא דישראל המהרי”ץ דושינסקי זיע”א ומורנו מרא דארעא ואביר ההשקפה הטהורה ושיטת החינוך הטהורה, רבינו ה’דברי יואל’ מסאטמר זיע”א, מצוקי ארץ שהעמידו את משנת החינוך הטהורה עבור בני היישוב הישן בדורות האחרונים, לצד זקני ירושלים שיישמו דרך זו והעמידו משפחות מפוארות לתפארתה של ירושלים.

כמו כן דיבר על האחריות הגדולה הרובצת על הנושאים בעול – מנהלי הת”ת החשובים אשר ידם רב להם בפעולות קודש להרחבת גבולי הקדושה, הן בפן הרוחני והן בפן הגשמי. עוד דובר על חשיבות הקשר בין המחנכים לבין הורי הילדים, למען עתידם וגדילתם של צעירי הצאן בדרך המסורה לנו מדור ודור.

תריס מהשפעות חיצוניות

בכנס ההקמה והיסוד השתתף הרה”ח ר’ בנימין מונדרער שליט”א, מראשי ההנהלה של מוסדות ‘תולדות אברהם יצחק’ בירושלים עיה”ק, אשר ידיו רב לו בניהול מוסדות הקודש על הצד הגשמי ובמלאכת החינוך המסורה בירושלים. הרב מונדרער שליט”א ילווה את הקמת הת”ת וייתן את המענה המקצועי והניהולי עבור צוות האברכים שיופקדו על תורת החינוך בחיידער החסידי החדש.

במהלך כנס הייסוד השמיע הרה”ח הרב מונדרער דברים חוצבי להבות אש בדבר החשיבות בעשיית פעולה באומץ ובעזות דקדושה, מבלי להתחשב בקשיים בירוקרטיים שונים. הוא ציין כי כבר איתמחו אותם אברכים מסולאים בפז בהעמדת מוסדות של תורה ותפילה בעיר, ואך טבעי הדבר שהשלב הבא יהיה בפתיחתו של חיידער גדול ומצליח לשם ולתהילה, וזוהי תקווה להצלחה ולסייעתא דשמיא שיראו גם בפעולה זו.

בדבריו אמר הרב מונדרער: “אין לשער את גודל הזכות העצומה בפתיחת חיידער על טהרת הקודש שבו יגדלו ויתחנכו צעירי הצאן לתורה ולחסידות בדרך הבעש”ט הק’ ותלמידיו הק’ זיע”א, בלי התערבות גורמים חיצוניים, ואך ורק לאור משנתו הבהירה ותורת החינוך של מורנו כ”ק מרן האדמו”ר שליט”א מתולדות אברהם יצחק שמלהיב את חסידיו באור של קדושה, אור של עבודת השם, אור של מידות טובות ואור של שבת קודש, מבלי התחשבות בהבלי העולם, תוך העמדת תיבת נח שמגינה ומסוככת ומעמידה תריס בפני כל ההשפעות החיצוניות והניסיונות השונים בדורנו”.

חוליות ב’גאלדענע קייט’ 

הבשורה על הקמת הת”ת החדש ‘זכרון יהודה’ עשתה לה כנפיים בקרב כלל הבתים הנמנים על קהילות קודש של יוצאי היישוב הישן, והתקבלה בהתרגשות רבה. למשרדי ההנהלה החדשים זורמות ללא הרף בקשות להירשם ולזכות שהבנים היקרים שיחיו יזכו להתחנך בת”ת החדש שיהווה חוליית פאר בשרשרת הזהב של חסידי ירושלים האותנטיים המחנכים את ילדיהם בקדושה ובטהרה ותוך התרחקות מכל זמורה של השפעה זרה, אך ורק בדרכם הקדושה של צדיקי הדורות האחרונים בירושלים ולמעלה בקודש, ותחת עינו הפקוחה של כ”ק מרן האדמו”ר מתולדות אברהם יצחק שליט”א.

ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לקבלת טפסי הרשמה – יש להזדרז ולפנות למזכירות הת”ת, במספר הטלפון 05485910621, או בפנייה למשפחת רוזנברג, בטלפון 0583222354.

וחפץ השם בידינו יצלח להקים עוד דורות של חסידים לתורה ולתעודה, ולא נבוש ולא ניכלם מאבותינו, אלא נזכה להעמיד עוד ועוד חוליות זהב ב’גָאלְדֶענֶע קֵייט’ – שרשרת שאורה בוהק למרחקים, עד סוף כל הדורות.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות