“עד מתי עוזך בשבי”

כ׳ במרחשון ה׳תשע״ג
14:01

תקנה חדשה בבתי המדרש של חסידות באיאן: פסוקי התחינה ‘והוא רחום’ הנאמרים בשני וחמישי יקראו קטע בקטע בהתעוררות רבתית.

מאת מ. שושן

בשיחה מיוחדת שנשא מרן האדמו”ר מבאיאן שליט”א בפני קהל חסידיו לאחרונה, עורר האדמו”ר על הצורך להוסיף ולהרבות בתחינת יתר על בנין בית המקדש, כשהוא מציין את העובדה ש”בכל הדורות העתירו הצדיקים הקדושים זי”ע במסירות נפש על הגאולה שהיא סוף וקץ לכל צרותינו, ושיתבטלו הגזירות מעל בני ישראל ויהי קץ לזמן הגלות. אך לדאבון הלב עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ולכן צריכים כולם להתפלל, ולהיות מצפים לישועה, ולהרבות בתפילה ובתחנונים לישועת הכלל והפרט. ולכן מן הראוי היה, הוסיף האדמו”ר שליט”א, שבימי שני וחמישי שבהם מוסיפים את תפילת והוא רחום אשר תיקנוה הקדמונים, ובתחינה זו מוסיפים ומרבים להעתיר ולעורר רחמים בעבור כלל ישראל השרויים עדיין בצרות הגלות, ישתדל כל אחד לאומרה במתינות ובכוונה ולהתעורר בכוונתו בכוונה יתירה”.

בעקבות אמרות קודשו של האדמו”ר, קבלו עליהם החסידים להתעורר באמירת הפסוקים כראוי, ובמכתב מיוחד שנתלה בכל ריכוזי החסידות ובכללם במרכזים בביתר, נקבעה תקנה ש”אמירת ה’והוא רחום’ יאמרו הש”ץ והקהל פסקא בפיסקא בהתעוררות ובקול, כשהחזן מסיים כל קטע בנפרד”.

תקנה זו הביאה לריבוי מתפללים בימים אלו, ובפרט בעירנו בה קיימים שישה מרכזים של חסידות באיאן, כאשר רבים רבים רואים לעצמם זכות להצטרף לאמירה המעוררת. כמו”כ נמסר שתקנה זו אף אומצה בבתי כנסיות רבים, כאשר צורת אמירה זו מעוררת יותר את הציבור שישימו ליבם ולא יאמרו את הפסוקים החשובים במרוצה חלילה. 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות