/
/
/
מילה חסרה בבדיקת תפילין גילה הסיבה לאסונות

מילה חסרה בבדיקת תפילין גילה הסיבה לאסונות

כ׳ באלול ה׳תשע״ב
01:28

לאחר ששיכל כמה מילדיו ל”ע התגלה: המילה “בני” בתפילין ה”מהודרות” הייתה חסרה

סיפור מדהים אשר התרחש לאחרונה, הגיע לידי המערכת כדלהלן: אברך תלמיד חכם ובר אוריין, מחשובי תושבי עירנו, סבל ל”ע מבעיות אשר תכפו עליו בנוגע לצאצאיו. הוא נכנס לשפוך שיחו אצל רבו ומורו, אשר ייעץ לו לבדוק את תפיליו אותן הוא מניח מידי יום. לתדהמתו הגדולה, ולמרות שהתפילין שלו כבר נשלחו בעבר לבדיקה, התגלה בבדיקת מחשב ראשונית כי בתפילין הייתה חסרה המילה “בני” בפסוק “כל בכור בני אפדה”.

הבשורה הקשה הכניסה להלם את האברך בעל התפילין. התפילין שהיו ברשותו הגיעו לידיו בירושה מחמיו, אשר רכש אותן כתפילין מיוחדות ומהודרות. הן נכתבו על ידי סופר מפורסם וירא שמים, ובגלל חשיבותן והערך הרב שהיה להן, החל גם החתן, עם הסתלקות חמיו, להניחן. כך שסך הכול הונחו התפילין הפסולות הללו במשך כשמונה עשרה שנים!

במשך אותן השנים תכפו אסונות קשים על המשפחה כולה, חמיו איבד כמה מילדיו ל”ע, אולם אף אחד לא קישר זאת לתפילין. הרי היה ברור שהן כשרות ומהודרות, ואף נמסרו לבדיקה תקופתית כהלכה. אך דא עקא, הבדיקה הייתה בדיקת גברא בלבד ולא כללה הגהה באמצעות מחשב.

בעקבות סיפור המעשה הקשה, ובעקבות שיברון ליבו של האברך אשר לדאבון הלב הניח במשך למעלה משבע שנים תפילין פסולות, פנה הוא לרבותיו, והם ייעצוהו לפרסם את סיפור המעשה למען ישמעו העם וילמדו לקח, כדי שנזכה להינצל מכל גזירות רעות.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות