/
/
כינוס נציגי הקהילות והשליחים – המלאכים לקראת מגבית הימים הנוראים תש”פ

כינוס נציגי הקהילות והשליחים – המלאכים לקראת מגבית הימים הנוראים תש”פ

הפעם זה היה אחרת. הכינוס לשליחים – המלאכים של 'קופת ביתר' שמתקיים מעת לעת, היה השנה שונה בתכלית. בכינוס השתתפו מלבד השליחים, גם נציגי הקהילות. וההרגשה היתה שכולם מחוברים יותר. שייכים יותר. וזוהי הבשורה הגדולה ביותר של 'קופת ביתר'. החיבור לציבור, הקשר עם הקהילות ותחושת השייכות, מהווים בשורה כיון שהחיבור הזה יביא בס"ד עוד תרומות ויוסיף עוד אפשרויות לעזור ולסייע לעניי העיר שמחכים כל כך לתרומות של תושבי העיר בכדי שיהיה גם להם מה לאכול בחג
ח׳ בתשרי ה׳תש״פ
02:38

.

בכינוס שהתקיים בראשות רבני העיר שליט”א, השתתפו הגר”צ ברוורמן שליט”א – ראב”ד בד”ץ לקהילות האשכנזים, הגרמ”ש אויערבאך שליט”א – רב שכונת הדקל וחבר הבד”ץ. הגר”ש איצקוביץ שליט”א, הגר”י בוטרמן שליט”א והגרא”ש שטיגליץ שליט”א – חברי הבד”ץ. הגרי”ד מנדלבוים שליט”א, הגר”מ קוריץ שליט”א והגר”י חכים שליט”א מחשובי רבני הקהילות בעיר. כן השתתפו חברי הנהלת ‘קופת ביתר וגבאי הצדקה.

מטרת הכינוס היתה לדרבן את נציגי הקהילות והשליחים לקראת מגבית ‘כופר נפש’ של הימים הנוראים תש”פ. המסרים היו חדים וברורים. האמירות שיצאו מפי הרבנים שליט”א היו חד משמעיות, כשבראש ובראשונה שבו הרבנים שליט”א והדגישו את אשר נאמר על ידם כבר פעמים רבות בעת האחרונה, ש’קופת ביתר’ מתנהלת ע”י הרבנים בעצמם המשתתפים דרך קבע בישיבות הועדות ובישיבות רבות עם חברי ההנהלה.

את הכינוס החשוב פתח המגיד מישרים הרה”צ רבי משה וינבך שליט”א, שבדרכו המיוחדת הלהיב את הציבור למעשה הצדקה להיות שליחים נאמנים לקיים בגופם ממש את מצות הצדקה, והרחיב על הזכות העצומה שיש להם בכך ליום הדין.

את דבר הנהלת ‘קופת ביתר’ הביא חבר ההנהלה הרב פנחס ברים הי”ו, שהעלה על נס את עבודת הקודש של כל המתנדבים למען עניי ביתר, ונתן הדרכה מעשית לשליחים כיצד לפעול בליל ערב יום הכפורים בכדי למקסם את ההכנסות מהתרומות. בדבריו הבהיר הרב ברים, שהחלוקות לשבתות ניתנות מהתקציב הקבוע של ‘קופת ביתר’ שמגיע מהו”ק של התושבים, ממנו מחלקים בכל חודש מאות אלפי שקלים. אך המגביות של החגים צריכות תקציב מיוחד, ולכן חובה קדושה לכל אחד להשתתף, כי חובתנו לסייע למשפחות לחוג את חג הסוכות בשמחת לב ובשלימות. בדבריו הודה לחבריו להנהלת ‘קופת ביתר’ הרב ידידיה מצגר והרב אברהם אורן ולגבאי הצדקה הרב שמואל רבינוביץ והרב נתנאל תפילינסקי.

לאחר כניסת הרבנים שליט”א לכינוס, נשאו דברי ברכה וחיזוק הגרמ”ש אויערבך שליט”א שדבר על הזכות שבצדקה ליום הדין ועל החשיבות לסייע ל’קופת ביתר’ במטלות העומדות לפניהם. הגר”צ ברוורמן שליט”א הביע את הערכת רבני העיר שליט”א לחברי ההנהלה ולעסקנים, וחזר על האמירה הברורה שכל פעולות הקופה נעשות בהשתתפות ובידיעת הרבנים שליט”א ולאחר התיעצות קבועה על כל דבר וענין, קטן כגדול. עוד נשא דברים הגר”י חכים שליט”א, שסיפר על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו לשמש אכסניה לועדת התמיכות, ועל החשיבות של הזכויות הללו לקראת יום הדין.

דברי סיום נשא הרב בנימין היימן הי”ו מזכיר הנהלת ‘קופת ביתר’, שתינה על כך שלמרות ההשתתפות הגדולה של תושבי העיר בהו”ק ל’קופת ביתר’, עדיין כסף רב יוצא החוצה, כאשר המציאות היא שכמות הבקשות עצומה, והקופה חייבת לתת מענה לכל הפניות שיאושרו. בשל כך הוא קרא לשליחים ולנציגי הקהילות לעשות הכל בכדי להגדיל את התרומות למגבית הימים הנוראים. בדבריו הזכיר את הזכות העצומה של מזכי הרבים ששכרם משולם בשלימות. וסיים בקריאה לכל שליח להביא עוד שליחים בכדי שיוכלו להגיע לכל בית בעיר ולקבל מכולם ללא יוצא מן הכלל את נדבת לבם למען עניי העיר.

את הכינוס הנחה בטוב טעם הרב אריה הס הי”ו שהודה בשם תושבי העיר לפעילים ולשליחים העושים מלאכת קודש למען העניים.

בתחושת שליחות ובכוחות מחוזקים יצאו נציגי הקהילות והשליחים לקראת תפקידם להביא כמה שיותר תרומות בכדי שלא תשאר משפחה אחת בעיר חלילה ללא צרכי החג הבעל”ט.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות