חלוקת תעודות "כתר השנונים" לבני העלייה תלמידי ישיבת "ברסלב אהבת משה- ביתר"

ח”י שנים לכתר השנונים

המעמד המסורתי ורב הרושם של חלוקת תעודות "כתר השנונים" לבני העלייה תלמידי ישיבת "ברסלב אהבת משה- ביתר"  
י״ח בשבט ה׳תשפ״ב
18:07
גלריה נרחבת
באדיבות הישיבה

יוחנן צוקרמן

תכונה ניכרה בשעות אחר הצהרים של יום א’ בשבוע שעבר ברחובות העיר בואכה אולמי “בית ברכה” במרומי גבעה א’. באותו יום נערך בו המעמד המסורתי ורב הרושם של חלוקת תעודות “כתר השנונים” לבני העלייה תלמידי ישיבת “ברסלב אהבת משה- ביתר” ואל האולם נהרו עשרות רבות של תלמידי הישיבה, שלצד החן שנסוך על פניהם באורח קבע, ניכרה בהן התרגשות רבה לקראת המעמד הגדול. לצדם הגיעו גם ההורים הנרגשים, רבני הישיבה ומרנן ורבנן גדולי המשפיעים בקהילת ברסלב. כולם התקבצו ובאו כדי להוקיר את עמל התורה של שנה תמימה, את השקדנות והיגיעה ואת ההישגים יוצאי הדופן של התלמידים. 

כמידי שנה תוכנית החזרות “כתר השנונים” מצמיחה פירות הילולים בעולם התורה, בהיותה גורם מדרבן לבני התורה בחורי הישיבה להתמיד בלימודיהם לאורך השנה כולה. במהלך השנה כולה משקיעים הבחורים את כל אונם ומרצם בסדרי הלימוד ואחת לחודש נערכים מבחנים מיוחדים בלימודי העיון והבקיאות בהם באה לידי ביטוי השקעתם המרובה. סדר החזרות המיוחד תובעני מחד אך מספק מאידך. מדי שלושה חודשים נערכת חזרה כללית ומבחן, אלא שבסיום שלושת החודשים הבאים, החזרה היא אף על שלושת החודשים שקדמו להם, וכן הלאה, כך שהחזרה בסוף השנה כוללת למעשה את החומר שלמדו במשך השנה כולה ועליה הם עומדים בכור המבחן, אצל גדולי ישראל המשבחים מאוד את ידיעותיהם המופלגות. פעם בשנה במעמד זה באים הצורבים בצעירים להתעטר בנזר – ‘כתר השנונים’ שבא להוקיר ולהעריך את ההישגים יוצאי הדופן.

לימוד תורה יומם ולילה

המעמד המיוחד נפתח על ידי ראש הישיבה הרה”ח ר’ מרדכי קעניג שליט”א שקיבל את האורחים הנכבדים והוקיר בדבריו את רבני הישיבה שהם שמכים בשבט של חסד ורחמים על קדקודיהם של התלמידים ואומרים להם ‘גידלו’, הם שבונים את האישיות שלהם ומעמיקים בהם את אהבת וחשקת התורה. ובעשייה עתירת זכויות זו שותפים כל חברי הצוות, ובנותן טעם לשבח יש לציין בהקשר הזה את רמ”י הישיבה הגרי”ז מינצברג שליט”א והגר”ב הכט שליט”א, וכן את המשגיח הגר”י אקער שליט”א ממשגיחי הישיבה, שמנווט את דרכם ומכוונם.

הראש ישיבה שיבח את הדרך שעשו על מנת להגיע לאותם הישגים, את השעות הרבות ביום ובלילה קיץ וחורף לא ישבותו, וגם לנוכח אתגרי התקופה ואי הודאות שהביאה בכנפיה הקורונה – לא נסוגו אחור, ואדרבה – אזרו חיל והוסיפו לעלות ולהתעלות. והתוצאות אכן מדברות בעד עצמן.

יו”ר המוסדות הרה”ח ר’ ניסים כלפא שליט”א הביע את רגשותיו החמים לנוכח ההישגים יוצאי הדופן של בחורי החמד, והדגיש את מלאכת הקודש שעושה צוות הרבנים והמחנכים המיוחד ובפרט את הרה”ח ר’ נחמן רוזנפלד שליט”א העומד מאחורי הצלחת סדר ההלכה היחודי בישיבה, שמשכילים להאהיב על הבחורים את לימוד התורה ועבודת ה’, והוסיף לציין עד כמה ניכר הרושם על הבחורים כבר בתוך זמן מועט מאז כניסתם לישיבה איך חיבורם לתפילה ולעבודת ה’ הוא כבני עליה ותיקים.

לאחר מכן קיבל יו”ר המוסדות בהתרגשות את פני הגאון רבי שמעון טייכנר שליט”א מגדולי משפיעי ברסלב שהגיע במיוחד מהעיר ‘חריש’ על מנת להשתתף במעמד הגדול, כשהוא מרעיף את דברי תודתו כלפי הגר”ש המלווה ומכוון את דרכה של הישיבה על כל צעד ושעל, ואף מוסר בהיכלה את שיחותיו תמידין כסדרן.  

פירות בעולם הזה ובעולם הבא

בדבריו היוצאים מן הלב הפליג הגר”ש טייכנר שליט”א בשבח רבני הישיבה ותלמידיה, וכשהוא סוקר את עשרות בני התורה הנרגשים שבאולם ציין לשבח גדול את החן הנסוך על פני הצורבים הצעירים שהתורה שבה הם הוגים בהשקעה כה רבה, ניכרת היטב על פניהם. לאחר כן הרחיב על כוח עמל התורה, עד כמה נבנה עולמו של בן תורה בכוח עמל התורה, וכמה ההשקעה שלו בתורה נושאת פירות בעולם הזה ובעולם הבא.

את המשא המרכזי נשא הגה”ח רבי אפרים קעניג שליט”א רבם של חסידי ברסלב בצפת, בדבריו הרחיב על אודות ההשפעה האדירה של לימוד התורה של בחורים צעירים המתמסרים כל כולם להגות בה בשקידה עצומה ועד כמה גדול כוח ההשפעה של לימודם בעולם כולו. הוא ציטט את דברי רבינו בליקו”מ (תורה ס”ד) “כִּי הַתַּלְמִידֵי חֲכָמִים בּוֹרְאִים אֶת הַכּל עַל יְדֵי דִּבְרֵיהֶם “וְלֵאמר לְצִיּוֹן עַמִּי אַתָּה” ‘אַל תִּקְרֵי עַמִּי אֶלָּא עִמִּי, מָה אֲנָא עֲבַדִי שְׁמַיָּא וְאַרְעָא בְּמִלּוּלִי אַף אַתֶּם כֵּן’. “אתם” פנה הגר”א לבחורי הישיבה “אתם הינם תלמידי החכמים שבוראים את הכול על ידי דבריכם – גדולים פועליכם לאין שיעור”. עוד הוסיף ואמר, כי היה שווה להיטלטל בדרכים מעיה”ק צפת ולהקדיש את כל הזמן היקר שזה דורש, על מנת לחזות בפניהם הטהורים של הבחורים החשובים.

לבחורי הישיבה נכונה הפתעה מיוחדת, בדוגמת מבחן פתע שנערך לכלל הבחורים ובו נדרשו להשיב על מגוון שאלות מתורתו ודרכי עבודת ה’ של רבי נחמן מברסלב זיע”א. המבחן נערך על ידי  הרה”ח ר’ נחמן ויצהנדלר שליט”א המשקיע בהטמעת נושאים אלו בקרב תלמידי הישיבה כוחות רבים וכישרון רב. השאלות שהיו מגוונות והיו מורכבות מכל אוצר הספרים הברסלבאי היוו אתגר של ממש עבור הבחורים, אולם הם עמדו בו בכבוד. ידיעותיהם של הבחורים ושליטתם המופלאה בכל רזי תורת ברסלב הפתיעה את ההורים שיצאו מכליהם לנוכח הידיעות העצומות והבקיאות המופלגת.

קבוצה נבחרת

בשיאו של הערב התקיים מעמד חלוקת התעודות, כשרבני הישיבה מכריזים את שמו של כל בחור בו מביעים את הערכה האישית על הישגיו ומזמינים אותו לקבלת התעודה. ההורים הנרגשים שהיו שותפים למעמד המיוחד לא יכולים היו לכלוא את דמעותיהם בראותם את בניהם עושים חיל בלימודיהם ואת תפילותיהם ותקוותיהם שאכן נושאים פרי.

קבוצה נבחרת מקרב בחורי הישיבה שהגיעו להישגים יוצאי דופן, זכו במעמד לפרס הוקרה כרטיסי נסיעה לשבת מרוממת בציון הקדוש באומן, בליווי רבני הישיבה, שחולק ע”י הוגה ויוזם התוכנית המחנך הדגול הרה”ג ר’ זלמן אייזנשטיין שליט”א ממשגיחי הישיבה שהפליא לתאר את מאמציהם הגדולים עד בואם הלום.

מעמד מרגש במיוחד היה כשבחורים מהישיבה ערכו סיומים על מסכתות שלמדו וסיימו מחוץ לשעות הסדרים בהכוונתו וביוזמתו של רב המוסדות הרה”ח ר’ יהודה צבי שפירא שליט”א, כשהם מקדישים מזמנם הפנוי להוסיף חיל בלימוד התורה, עד שזכו לסיים מסכתות מתוך בקיאות מעוררת התפעלות.

ולאח”מ פתח הקהל הקדוש בריקודים סוערים שסחפו את כל הנוכחים לבטא את השמחה העצומה שמילאה את הלבבות, שמחה לכבודה של תורה, שמחה לכבודם של לומדי התורה, אל המעגלים הצטרפו בוגרי הישיבה שהגיעו אף הם להתרפק בערגה על שנות לימודיהם בישיבה שבנו את עולמם הם.

בברכת המזון כובד המנהל המסור הרה”ח ר’ אהרן דרוק שליט”א שעמד מאחורי הפקת המעמד כולו לכבודה של תורה ולומדיה. המעמד נחתם סמוך לשעת חצות ליל, וההורים לא הפסיקו לבטא את רגשות התודה הגדולים שהם רוחשים לרבני הישיבה ולצוות הנפלא שעושה ימים כלילות ומעניק מאוצרו הטוב לטובת הבחורים שעולים ומתעלים בתורה, ביראת שמים ובעבודת ה’.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות