במעמד רב רושם: נפתח מבצע שובבים ת"ת לבחורי הקהילות החסידיות בעיר

העדות של רב העיר

כשרב העיר הגר"ח וייס שליט"א העיד: "זה לי 30 שנה שזכיתי תודה לקל להרביץ תורה בישיבות, ואני מעיד כי אין שנה שלא ראיתי בחורים שהפכו לאנשים אחרים מן הקצה אל הקצה, על ידי מבצעי שעות רצופות ותענית דיבור הנהוגים בשבועות השובבי"ם" >>> היה זה במעמד לפתיחת מבצע שובבי"ם ת"ת לבחורי הקהילות החסידיות בעיר, על ידי חברי הסיעה החסידית ונציגי הקהילות
כ״ד בטבת ה׳תשפ״ב
10:31
סיקור מיוחד
מצפן

יוחנן צוקרמן

מתחזקים בשובבי”ם: נפתח מבצע ‘שובבי”ים ת”ת’ לבחורי הקהילות החסידיות בעיר, בהתאם למובא בספרים הקדושים על מעלתם של השבועות הקדושים הללו. המעמד נערך בהשתתפות המרא דאתרא, מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א.

את המעמד פתח והנחה חבר הנהלת העיר ויו”ר וועדת תו”ב ר’ יצחק מאיר ברים. בדבריו עמד על החשיבות בהתאספות חסידים בשעה זו, וכמאמר הסבא קדישא מרוז’ין זי”ע על הפסוק שקראנו בפרשת ויחי “האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים” – כי באחרית הימים טרם בא המשיח תהיה קרירות גדולה באמונה, והעצה להינצל מזה היא על ידי “האספו – ואגידה” – על ידי שהתאספו חסידים באגודות יחדיו, לעבוד את השם, יזכו להינצל מקרירות זו, ומה לנו גדול מהתאספות גדולה וחשובה זו בראשות מורינו המרא דאתרא שליט”א ובהשתתפות ראשי ישיבות ונציגי קהילות, וחברי הסיעה החסידית, שבאו לכאן במטרה לחזק את האמונה והתורה בקרב בחורי הקהילות. התאספות שבעזרת השם תבעיר את אש התורה בעיר למשך שמונת השבועות הבאים עלינו לטובה.

בחרדת קודש נשמעו דברות קדשו של מורינו המרא דאתרא הגר”ח  וייס שליט”א בראשית דבריו הודה לרה”ע וחברי הסיעה החסידית העושים למען הרבצת התורה והנחלת המסורת לדורות הבאים, –ושותפות זו של חברי הנהלת העיר עם נציגי הקהילות המה כיששכר וזבולון, וכמובא בדברי מרנא החת”ס על היחודיות שבכל שבט משבטי ק-ה להעמיד את קומתם של כלל ישראל מי בחסד כשבט אשר ומי באכסניא של תורה, אך ליבת השבטים בכל דור ודור – המה היששכר – והזבולון, הזבולון שהם – תומכי התורה, והיששכר – שהם לומדי התורה.

בהמשך דבריו סיפר המרא דאתרא: כי זה לו 30 שנה שזכה להרביץ תורה בישיבות, “ואני מעיד כי אין שנה שלא ראיתי בחורים שהפכו לאנשים אחרים מן הקצה אל הקצה על ידי מבצעי שעה ראשונה בתחילת הסדרים שעות רצופות ותענית דיבור הנהוגים בששה ושמונה שבועות אלו של ימי השובבי”ם, בישיבות הקדושות”.

כמו כן שיבח את תכנית “לומדים ומסיימים” לסיום מסכת מגילה והציע למנהלי תכניות הלימוד כי מן הראוי היה שבמבצע זה תהיה אפשרות נוספת לראשי הישיבות לבחור עוד סיומי מסכתות ולימודים כרצונם.

בכינוס השתתפו שמונת חברי הסיעה החסידית: רה”ע ר’ מאיר רובינשטיין, יו”ר תו”ב הר’ יצחק מאיר ברים, סרה”ע ר’ בעריש שמעיה, המשנה לרה”ע ר’ מנדל שוורץ, יו”ר ועדת חינוך ר’ משה כהנא, חבר הנהלת המתנ”ס ר’ דוד שפיצר,  מחזיק תיק שפ”ע ר’ יואל פרויליך, יו”ר ועדת חנ”מ ר’ מנחם שיינברגר,

ואכן מיד עם סיום הכינוס נענו חברי הסיעה לקיים את בקשתו של המרא דאתרא שליט”א, והוציאו הודעה מיוחדת לכלל ראשי הקהילות והישיבות, כי בשעות הקרובות תוקם מערכת מיוחדת, בה יוכלו ראשי הישיבות לבחור תוכן לימודי כרצונם למבצע לומדים ומסיימים.

את דבריו סיים המרא דאתרא בפירוש הפסוק האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שעיקר תיקון השובבים הוא לתקן את ניצוצות הקדושה שנפלו, וזהו על ידי אסיפות אלו, ועל ידי זה, נזכה ל”הקבצו ושמעו בני יעקב” – לקבץ את אותם הניצוצות ולהחזירם לשורשם במקום הקודש, והיה בית יעקב לאש ושמונה שבועות אלו לבית יוסף להבה…

לאחריו דיבר רה”ע ר’ מאיר רובינשטיין ששיבח את הסיעה החסידית – והעשייה החסידית, בדבריו עמד על העניין המוזכר בפרשה כי המילדות זכו לבתים – אלו בתי כהונה ולויה ובתי מלכות, אך מה עם בתי תורה – שאל ראש העיר, וענה כי בית למלכות ולכהונה ניתן לקבל בירושה, אבל תורה לא ניתן לקבל בירושה על כל אחד לעמול לבדו לקנות את התורה, וכמאמר הכתוב בית אהרן ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם, ורבים תמהים למה לא נאמר ביראי השם ‘בית יראי השם’, וזאת כי ליראי השם אין בית העובר בירושה אלא על כל אחד ואחד לבנות בעצמו בית זה.

אנחנו בעירייה יחד עם חברי הסיעה, באנו לכאן להשתתף בעצה ובמעש עם נציגי הקהילות, לתת עידוד ותמיכה שכל אחד ואחד מצאצאינו יוכל לבנות לעצמו את ‘הבית של יראי השם’.

לאחר מכן דיבר הגאון ר’ זאב וואגשל שליט”א מראשי הישיבות בעיר בגודל ובנחיצות העניין של כתר שם טוב העולה על גביהן, שזהו המהפך בשיח הציבורי ברחובות העיר, שעם הופעתם של מבצעים אלו הפך השיח לתורני יותר רוחני יותר.

את סיום הכינוס נעל הרב גדליהו אייזנשטיין הי”ו מראשי מרכז ‘מצפן’ שהביע הערכה לרה”ע וחברי הסיעה החסידית שלא נחים לרגע בפעילות למען דור העתיד, ומשקיעים את המירב ברוחניות ובגשמיות, הן באופן ציבורי והן במענה מקצועי לכל התמודדות סביב נושא החינוך בעיר. כן ציין שאנו רואים שחלק בלתי נפרד מקיומו של כלל ישראל עובר דרך השיעבוד שהיה במצרים והקשיים שהיו בתחילת הדרך, ואלו הן שהביאו לגאולתם של כלל ישראל, כך גם בעשיה החינוכית, העמידה ללא רפיון בקשיים שהיו בתחילת הדרך, אלו הן שסללו את  הדרך להצלחה הגדולה שאנו רואים היום בעיר סביב כל הפעילויות למען הנוער, המופעלים ע”י העירייה בנפש חפצה. את דבריו סיים בהנחיה מפורטת של כל  פרטי מבצע שובבים ת”ת, מטרת המבצעים, תפקיד נציגי הקהילות וחלקם בפעילות.

הכינוס הסתיים מתוך תחושת רוממות ושליחות כי אכן בידינו הדבר להנחיל תורה ויראה בקרב צעירי הצאן וחפץ השם בידינו יצליח, להגדיל תורה ולהאדירה בסיעתא דשמיא.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות