/
/
מראשוני התושבים בעירנו הרה”ח ישראל ברים ז”ל

מראשוני התושבים בעירנו הרה”ח ישראל ברים ז”ל

מנופה של עירנו ביתר עילית נעקר השבוע אחת מדמויות ההוד שהשפיעו רבות על צביונה של עירנו עם הסתלקותו בחתף של הרה"ח רבי ישראל ברים ז"ל מראשוני התושבים בעיר ומפארי חסידי באיאן בעירנו.
כ״ג בטבת ה׳תשע״ג
17:34

מנופה של עירנו ביתר עילית נעקר השבוע אחת מדמויות ההוד שהשפיעו רבות על צביונה של עירנו עם הסתלקותו בחתף של הרה”ח רבי ישראל ברים ז”ל מראשוני התושבים בעיר ומפארי חסידי באיאן בעירנו.

הרה”ח רבי ישראל ז”ל היה בנו של הגאון רבי יהושע העשיל ברים זצ”ל ראש ישיבות רוזין וחתנו של הרה”ח רבי יעקב דוד ויזניצר זצ”ל מקים ומייסד מוסדות ויזניץ בארץ הקודש.

עוד משחר נעוריו ניכר בו בר’ ישראל אותות הגדלות והתום, כשהוא קונה את שבתו בקרב חסידים ואנשי מעלה ויונק מהם את יסודות אישיותו המיוחדת. עם הקמתה של עיר התורה והחסידות בהרי יהודה היה ר’ ישראל מהנחשונים שבאו ליישב את השממה והפיח בעיר כולה רוח חיים חסידית כאשר הוא מהווה דמות פלאים של חסיד מחסידים הראשונים. את מקומו קבע בכותל המזרח של ה’קלויז’ הבאיאני ברח’ רבי עקיבא שם ערך את תפילותיו  מעוררות לבבות שם ישב בשבת חברים כשתדיר היה בפיו סיפורי הוד ומופת מהצדיקים שבצילם הסתופף. דבוק היה בלב ונפש למורו ורבו כ”ק מרן האדמו”ר מבאיאן שליט”א כשהערצתו ואמונתו בצדיק לא ידעה גבולות.

 גודל אמונתו אשר בערה בו ככבשן. הייתה ניכרת בפרט בשנות חוליו כשהיה ידוע חולי ומכאוב כשגם אז לא נס ליחו והיה הוא משבח ומודה על יסוריו. הרופאים שטופל אצלם לא הפסיקו להתפעל מאישיות מיוחדת זו אשר ק\ראתה ודברה אך טוב.   בפטירתו נעקרה מעירנו שושנה יקרת חמד וחסרונו עוד יורגש זמן רב.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות