/
/
מוסיפים בקדושה

הבא ליטהר | דבר רבני ביתר עילית שנשמע בכנס החיזוק המיוחד למורי צדק ומגידי השיעורים בעיר

מוסיפים בקדושה

ביוזמת המרא דאתרא מורנו הגר"ח וייס ובהשתתפות המרא דאתרא מורנו הגר"י תופיק: כנס מיוחד נערך לרבנים ומורי צדק בעיר, לרגל תחילת ימי השובבי"ם >>> במוקד הכנס: התחזקות בענייני צניעות וטהרה בעיר >>> הגר"ח וייס: "לצערנו חדרו למחננו רוחות זרות שלא שערום אבותינו הקדושים ואמותינו הצנועות"
ב׳ בשבט ה׳תשפ״ב
18:10
בלעדי

יעקב מרגליות

לחזק את בדקי העיר: לרגל תחילת ימי השובבי”ם התקיים כנס מיוחד בראשות מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א, גאב”ד ורבה של ביתר עילית, בהשתתפות רבני העיר ומורי הצדק שבה. במוקד: חיזוק העיר בנושאי הצניעות והטהרה.

הסיבה לכינוס החשוב, הוא הצורך בתיקון וחיזוק תמידי שניכר בדורנו בנושאי הטהרה והצניעות, כאשר הניסיונות רבו למעלה ראש, מבית ומחוץ. הדבר מדיר שינה מעיני העדה, הלא הם רבני עירנו שליט”א. כפי שדווח לא אחת, בשנים האחרונות התכנסו חברי הבד”ץ ורבני עירנו שליט”א כמה פעמים כדי לדון בכובד ראש כיצד לתקן, לחזק ולרומם את קרן הצניעות בעירנו.

מטרות הכנס התחלקו לשני חלקים: האחד – ההתדרדרות הנוראה בשולי המחנה, בשל אותם שפרקו עול, לא-עלינו, ומסתובבים בעיר בפריצות נוראה. “צרו צעדינו מלכת ברחובותינו כפשוטו, ובפרט בימי הקיץ”, אומרים רבני העיר בכאב.

החלק השני – אלה שינויים שנכנסים לאחרונה בבתי העיר, ולדברי הרבנים, “מדובר גם אצל משפחות טובות של בני תורה, חסידים ואנשי מעשה, ובוודאי מוטל עלינו לעשות כל מה שאפשר”.

שתי הסיבות הללו, הובילו לקיומו של כנס החירום של רבני העיר.

זהירות במקומות עבודה

העיתוי נבחר לתחילת ימי השובבי”ם – כאשר מאות מתושבי העיר משתתפים בשיעורים בהלכות טהרה, הנערכים ביוזמת ארגון שיעורי השובבי”ם העולמי. ביוזמתו של המרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א, נהגה הרעיון – לנצל את מסגרת השיעורים הזו כדי לעורר את הציבור על אודות הדברים הצריכים תיקון.

לצורך כך עלה מורנו הגר”ח וייס שליט”א למעונו של המרא דאתרא הגר”י תופיק שליט”א, כדי ללבן יחדיו את הדברים. רבני העיר הסכימו בדעה אחת שבוודאי יש מקום לעורר את הציבור בהלכות מפורשות הנוגעות לענייני צניעות ופעמים שנכשלים בהם מחמת חוסר ידיעה.

וכך, בליל חמישי פרשת שמות, התכנסו ובאו לבית מדרשו של מורנו המרא דאתרא שליט”א עשרות רבנים ומו”צים מכל החוגים והעדות, איש על מחנהו ואיש על דגלו.  

את המעמד פתח המרא דאתרא הגר”י תופיק שליט”א, שנשא דברים על הזהירות הנדרשת במקומות עבודה. “הנשים היוצאות למקומות העבודה צריכות לעמוד על המשמר ולשמור על גדרי הקדושה והצניעות במקומות העבודה, ומה טוב שנשים יעבדו עם נשים בלבד”.

כמו כן, הגר”י תופיק הזכיר יסוד גדול בהצלחת החינוך ומניעה מנשירה רח”ל – שכל אב יכניס בלב בניו רגש של שמחה של מצוה, ולהנחיל לילדים את העונג והשמחה בדרך התורה והמצוות. להנחיל אצלם את התודעה בגשמיות אין בעולם דבר טוב ומתוק יותר מחיים של תורה ואמונה.

לחזק את המהדרין

בקשב רב נשמע המשא המרכזי אותו נשא מורנו המרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א. הרב הרחיב בדיבורו על אודות חשיבותם של השיעורים בהלכות טהרה. “לעתים, מחוסר ידיעה עלולים להיכשל בדברים החמורים ביותר. כדאי הוא המפעל של שיעורי השובבי”ם כדי להינצל מזה”.

בהמשך פירט הרב מספר עניינים בענייני צניעות וקדושה שהתרופפו בתקופה האחרונה. “לצערנו חדרו למחננו רוחות זרות שלא שערום אבותינו הקדושים ואמותינו הצנועות”, אמר הרב בכאב. “לפעמים נכנסת הרוח הזרה הזאת אפילו במשפחות חשובות, ומגיעים למכשולות שאין כאן המקום והזמן לפרטם”.

הרב ציין, כי “עיקר החיזוק צריך להתחיל בציבור היראים. כמו שאמרו הרבה צדיקים זיע”א – שאם אברך ובן תורה מתרשל בדברים קלים – זה גורם שהרחוקים ישילו מעליהם לגמרי עול תורה ומצוות רח”ל.

וסיכם הרב: “בעמדנו בימי השובבי”ם הקדושים, עליהם לימדו אותנו הקדמונים כי מדובר בזמן מסוגל מאד לתיקוני תשובה וחיזוק הקדושה – אנו רואים לנכון לעורר על כך שהרבנים ומוסרי השיעורים בהלכות טהרה יקדישו זמן בסוף כל שיעור – או שיקדישו שיעור מיוחד על הלכות משולחן ערוך אבן-העזר – שבמסגרתו יעוררו על הצורך להתחזק בעניינים חשובים אלו.

כמו כן, עורר הרב על הצורך לחזק את נסיעות המהדרין בקווי האוטובוס בעיר, בהתאם לתקנתו של המרא דאתרא הגרד”צ אורדנטליך זצוק”ל. “כשאנו נעשה השתדלות מצדנו – הקב”ה ירחם עלינו ויערה רוח טהרה ממרום”, סיכם הרב, וייחל שבזכות ההתעוררות התעוררות בקרב ציבור תושבי עירנו – נזכה כבר לקבל את פני משיח צדקנו במהרה בימינו.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות