/
/
/
כ”ק מרן אדמו”ר משומרי אמונים זצוק”ל

כ”ק מרן אדמו”ר משומרי אמונים זצוק”ל

ה׳ באלול ה׳תשע״ב
00:39

נטפי דמע אחר מיטתו של צדיק נשגב, במלאות שבעה להסתלקותו

דוממים וכאובים עלו השבוע המוני בית ישראל במעלות ביתו המיותם של כ”ק מרן האדמו”ר משומרי אמונים זצוק”ל, מתקשים להביע את גודל היגון והכאב בהסתלקותו של צדיק וקדוש, עובד ה’ מנעוריו, משרידי דור דעה, הרה”ק רבי אברהם חיים ראטה זי”ע משומרי אמונים.

במרכז הבית ישבו האבלים החשובים, כ”ק מרנן האדמורי”ם שליט”א, וקיבלו את תנחומיהם של האלפים הרבים שגדשו את הבית, ובראשם ראשי ישראל מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א.

כל העולים כולם ציינו בכאב את גדולתו ואת צדקותו של הרבי זצוק”ל, ממאנים להתנחם על האבידה הגדולה, ולחשוב על פרידה מעמוד האש אשר לאורו חסו במשך כל השנים.

מתולדותיו

כ”ק מרן  האדמו”ר זי”ע נולד לאביו, הרב הקדוש רבי אהרן ראטה זי”ע, בעמ”ח “שומר אמונים”, “שולחן הטהור” ו”טהרת הקודש”, ביום פורים קטן בשנת התרפ”ד בעיר בערגסאס. יום זה היה יום של ישועה ושמחה, שכן רבי אהרן זי”ע ציפה לו שנים ארוכות ורבנו היה בנו יחידו.

את הישועה הגדולה בהולדתו זקף רבי אהרן לברכתו של רבו הגדול, כ”ק האדמו”ר מבלאז’וב זי”ע.

האב הגדול השפיע והקרין על רבינו מהודו. הוא הסתופף מגיל צעיר בצל אביו הקדוש, ובצילה של החבריא קדישתא שסבבה אותו, והשפעה זו הפכה לחלק בלתי נפרד ממהותו, כשכל חייו היו עטופים בפרישות ובקדושה, ובגינונים מפליגים של עבודת ה’.

בתקופת המלחמה הצליחו ה”שומר אמונים” ובנו רבנו הקדוש זי”ע לברוח בניסי ניסים מעמק הבכא, ובהשתדלות מיוחדת קיבלו “סטרפטיקאט” – אישור כניסה מיוחד לארץ הקודש ארץ ישראל, מושא שאיפותיהם.

עם גדולי ישראל

בארץ ישראל נפגש רבנו זי”ע עם גדולים וצדיקי הדור, ביניהם עם זקן האדמורי”ם הצדיק הקדוש מהוסיאטין זי”ע, הרה”ק רבי שלמה מזוועהיל, הרה”ק רבי אהרן מבעלזא, הרה”ק ה”בבא סאלי” זצוק”ל, הרה”ק ה”לב שמחה” מגור והרה”ק ה”שפע חיים מצאנז זי”ע ועוד, כשצדיקי הדור מתייחסים לעלם הצעיר באהבה, הערצה וחיבה אין קץ. הרמ”מ מלעלוב אף כינהו “חכימא דיהודאי”.

על כס ההנהגה

ביום ו’ בניסן תש”ז, עם פטירת אביו הק’, עלה רבנו לכהן על כיסאו. מיני אז החל פרק חדש בהנהגת העדה הקדושה, כשבצילו מסתופפים חסידים יראים ושלמים, וביניהם זקני החבורה שעשוהו אלוף לראשם על אף גילו הצעיר.

עד מהרה נתפרסם רבנו בגדולתו ובדבקותו, ובתפילותיו הקדושות, מעומקא דליבא, שהיו יוצאות מעומק ליבו הטהור.

בתקופתו שגשגה החסידות ופתחה מרכזים בכל רחבי הארץ, ביניהם קרית שומרי אמונים בירושלים המפורסמת לשם ולתהילה.

למחרת חג השבועות התמוטט רבנו בעת תפילת שחרית בביתו שבירושלים ובשבוע שעבר השיב כאמור את נשמתו ליוצרה, לקול בכייתם של המוני חסידיו ומקורביו בכל רחבי תבל.


כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות