/
/
כותהתרגשות שיא בגבעה C:

כותהתרגשות שיא בגבעה C:

תושבי גבעה C החדשה התרגשו לקבל את פניו של הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א שעשה את כל הדרך לקבלת שבת בעיר רשמי ביקור
ו׳ באב ה׳תש״פ
03:08

משנה:

@שמעון כהן

ביקור מרומם: בליל-שבת הגיע הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ, דיין בבית הדין ומחשובי הפוסקים בעיר, לבית הכנסת הנ”ץ בגבעה C בעיר. היה זה ביקור חשוב ומרגש, לאור העובדה שמדובר בשכונה חדשה ומתפתחת, שאוכלסה זה לא מכבר.

בין קבלת שבת לערבית נשא הגרא”ש שטיגליץ דברי חיזוק, כשהוא מציין את ההתפתחות המרשימה בגבעה החדשה – כאשר ברחבי השכונה ישנם כבר שלושה בתי כנסת ומקווה טהרה. הרב אמר, כי התושבים שזכו כבר להתאכלס בגבעה הם בבחינת “עשרה ראשונים”, עליהם נאמר במסכת ברכות כי יש להם זכות גדולה בהיותם הראשונים שמגיעים לבית הכנסת. “כל המשך ההתפתחות בגבעה תלוי בכם, הנחשונים הראשונים”, אמר הרב בדרשתו המיוחדת.

הגרא”ש הדגיש את הצורך ששכונה חדשה תהיה מבוססת על תורה, באומרו כי “בזה תלוי כל המשך הגבעה”. הוא הזכיר את מאמר חז”ל, אותו אנו אומרים בכל בוקר – “אל תקרי בנייך אלא בונייך”.

“אתם, ה’עשרה ראשונים’ של הגבעה הזאת – הִנכם ה’בונייך’ של המקום הזה, וכל ההמשך תלוי בכם”, אמר הגרא”ש וחיזק את הצורך לדאוג למקומות תורה עבור אברכי המקום ופעילות תורנית עבור הילדים.

“בפרשת השבוע (פרשת מסעי) אנו מוצאים ש’תלמיד שגלה – מגלים רבו עמו’, וכך ערי המקלט נעשות ערים של רבנים ולומדים. מכאן רואים שכל החיות של כלל ישראל הוא מלימוד התורה. קל וחומר כאן – שמדובר בסביבה שעתידה להיות בעז”ה עיר ואם בישראל.

ביקורו של הרב שטיגליץ עורר התרגשות רבה, לאור העובדה שמדובר בביקור ראשון של אחד מרבני העיר במקום. הציבור שהתאסף בהתאם להנחיות הבריאות שתה בצמא את דברי הרב, שבירך מצידו את הגבעה ש”תזכה להפוך מגדלור של תורה וחסידות לכל הסביבה”.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות