/
/
כאלף אברכי ותלמידי ישיבת המתמידים – קהל עדת ירושלים, התכנסו במתנ”ס פריימן לרגל היארצייט הראשון

כאלף אברכי ותלמידי ישיבת המתמידים – קהל עדת ירושלים, התכנסו במתנ”ס פריימן לרגל היארצייט הראשון

יארצייט ראשון למנהיג ה'מתמידים': בראשות ממשיך דרכו, הרב ר' ברוך מרדכי מינצברג שליט"א, התכנסו אברכי ותלמידי הישיבה לדורותיה לעצרת זיכרון מיוחדת את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א רבים מבני הקהילה סיימו את הש"ס לזכרו הטהור של רבם בעל ההילולא והתחזקו בדרכו סיקור
כ׳ במרחשון ה׳תש״פ
03:08

בני מלכים

משה רוט

בקהילת “ישיבת המתמידים” התקיים ביום רביעי שבוע שעבר, מעמד אדיר לרגל יום היארצייט הראשון של מורם ורבם הגאון הצדיק רבי לייב מינצברג זצוק”ל, כאשר במעמד השתתפו למעלה מאלף מבני הקהילה, המעמד שולב יחד עם סעודת מצוה לכבודם של מסיימי הש”ס שנלמדו לעילוי נשמתו, ולרגל הוצאת ספרו על חומש ויקרא ובמדבר.

כמו כן יצא לאור ספר ‘אשכבתיה דבן מלך’ בו רוכזו למעלה ממאה הספדים שנישאו על ידי תלמידיו הרבים ב-12 בתי הכנסת של הקהילה בארץ הקודש אשר נפשם היה קשור בנפשו הרחבה של רבם ומאורם שלימדם תורה ואורחות חיים במסירות נפש.

קהילת ה’מתמידים’ עברה שנה ראשונה לאחר הפטירה בהצלחה גדולה ובסייעתא דשמיא, כאשר הבן הממשיך רבי ברוך מרדכי שליט”א שהעיר ביתר זכתה שיקבע בה את מקום מושבו – נישא על גלי הצלחה ואהדה בקרב בני הקהילה, והנו מפורסם וידוע כגברא רבה ועובד ד’ ובן עליה מאז ילדותו, ותמיד בלט בהנהגתו ודרכו האצילית, זאת בנוסף לכך שהוא משמש בקודש זה יותר משני עשורים כר”מ בישיבה של הקהילה, ושם מעמיד תלמידים רבים בהבנת התורה בעומק בדרכו המיוחדת שהשתית אביו הגדול זצ”ל, ומצליח בתפקידו להנהיג את הקהילה ולהצעידה בדרך העולה בית קל.

קהילת המתמידים מונה כאלף ומאתיים משפחות מסלתה ושמנה של ירושלים, והיא כוללת בשורותיה ישיבה קטנה וגדולה, רשת כוללים, תלמודי תורה ובתי כנסת הפזורים בערים ירושלים, ביתר עילית, בית שמש, טבריה ומודיעין עילית.

את ארגון והשגת המימון למעמד הכביר, נטל על עצמו העסקן הדגול ר’ אריה קרישבסקי שליט”א שבעשור האחרון מוסר נפשו להפצת אור תורתו של רבי לייב זצ”ל הן בהקמת המכון ‘בן מלך’ והן בשאר פעולות לשימור אוצרי תורתו שנתחדשו ונתלבנו בבית מדרשו ששימש שם בכהונה גדולה למעלה מחמישים שנה.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות