/
/
חשיפת ‘שערים’ | בעיר תיפתח ועדת כשרות חדשה בנשיאותו של מורנו המרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א

חשיפת ‘שערים’ | בעיר תיפתח ועדת כשרות חדשה בנשיאותו של מורנו המרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א

בעקבות קריאתם של רבני העיר שלא לרכוש מוצרי מזון בחנויות אוכל שאינן נושאות תעודות כשרות – נענה רב העיר הגר"ח וייס שליט"א להפצרתם של בעלי חנויות לפתיחתה של ועדת כשרות בפיקוחו בראש המערכת יעמוד הגרי"ח פילטשיק, והחנויות הראשונות כבר זכו לתעודה המהודרת בנוסף: ביקוש רב לתעודת כשרות מטעם בית הדין הספרדי כל הפרטים
כ״ה באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
15:41

וזאת לתעודה

@יעקב מרגליות

חשיפה מרגשת: מערכת כשרות חדשה תיפתח בעירנו, בראשות מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א. בימים האחרונים כבר זכו כמה חנויות לתעודת כשרות מטעם ועדת הכשרות החדשה, בחתימתו האישית של רב העיר.

ועדת הכשרות הוקמה בעקבות ההתעוררות שניכרת בעיר לדרישת תעודת כשרות מחנויות המוכן. כזכור, לפני כחודש ימים התפרסמה קריאה מטעם רבני העיר משני בתי הדין המנהיגים את ביתר עילית – לדרוש מכל חנות תעודת כשרות: “היות ולאחרונה נתרבו בעירנו חנויות ומוקדי מכירה של אוכל מוכל ומבושל, ובפרט בליל שישי ובערבי שבתות, ללא כל פיקוח והשגחה על הכשרות, ולצערנו כבר הגיעו לבתי הדין כמה מכשולות חמורים שנגמרו כתוצאה מכך. ולכן הננו להודיע, כי על פי דין, כל מכירת אוכל מוכן שאינו ארוז בשקית עם הכשר – הרי הוא דורש כשרות מוסמכת, ואין לו חזקת כשרות”.

רבני העיר הזהירו בקריאתם, כי “יש לכל בעל עסק מזון לדאוג לקבלת הכשר מגוף כשרותי מוסמך, ואף כאשר המוכרים והמכינים הם יראים ושלמים – הרי בכל מכירה ציבורית החובה שיהיה פיקוח של גוף כשרות”.

כמו כן, רבני העיר פנו לציבור בקריאה שלא לרכוש ולא לשבת בחנויות שאינן נשמעות לתקנה ואינן נושאות תעודת כשרות: “החובה על הציבור לא לקנות אלא במקום שיש לו תעודת כשרות מהודרת”, כתבו מורינו רבני העיר, ובירכו כי “השומעים, תבוא עליהם ברכת השם”.

המו”צ המומחה מגויס

ואכן, קריאתם של רבני העיר עשתה את שלה, ומאז פורסמה הקריאה – התגבר הביקוש מצד כל בעלי החנויות להשיג תעודת כשרות מהודרת. אולם אז התברר כי בשל קשיים בירוקרטיים שונים, קשה להשיג במהירות תעודת כשרות מאחת מוועדות הכשרות הארציות, דבר שהביא כמה מבעלי החנויות בעיר לעלות לביתו של המרא דאתרא ונפשם בשאלתם: להקים ועדת כשרות מהודרת בראשותו של רב העיר הגר”ח וייס שליט”א.

ל’שערים’ נודע, כי לאחר ששקל בדבר רבות ובחן את הנושא מכל זוויותיו – החליט מורנו הגר”ח וייס להיענות להפצרות. בשבועות האחרונים שוחח הגר”ח וייס עם מומחים בענף הכשרות, וגייס שורת משגיחים מומחים ויראים ושלמים שתפקידם יהיה לפקח על החנויות שיעמדו תחת פיקוחו האישי. בראש המערך הציב הגר”ח וייס את הרה”ג ר’ יעקב חיים פילטשיק, מחשובי מורי הצדק בעירנו, אשר ידיו רב לו בענף הכשרות והידע ההלכתי שלו בתחום משמש לעיניים עבור גופי כשרות רבים.

עוד נודע ל’שערים’, כי בשבוע שעבר קיבלו כמה חנויות את הפיקוח הכשרותי המהודר של רב העיר. תעודת הכשרות נושאת את הבלנק הרשמי של רב העיר, כאשר בגוף המודעה נכתב: “הננו בזה לאשר החנות… עומדת תחת השגחתו ופיקוחו התמידי של הרה”ג ר’ יעקב חיים פילטשיק שליט”א, מחשובי המו”צים בעירנו ונתמנה על ידי ובשליחותו ובהשגחתי ובציפייה ובתקווה לד’ יתברך שלא ייצא שום מכשול מתחת ידינו. יאכלו ענווים וישבעו למהדרין מן המהדרין, ועל זה באתי על החתום” – חתימתו של רב העיר.

כפליים לתושייה

יצוין, כי לצד הפיקוח הכשרותי של רב העיר הגר”ח וייס – חנויות רבות בעיר נהנות מהפיקוח הכשרותי המהודר של בית הדין הספרדי בעיר העומד בנשיאותו של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט”א, ובהכוונתו הצמודה של הגאון רבי יצחק מעלם, ראב”ד בית הדין הספרדי בעיר. בעקבות קריאת הרבנים, קיבלו חנויות רבות את הכשרות המהודרת של בית הדין הספרדי.

ההתעוררות בנושא מהווה חיזוק גדול בחומת הכשרות והקדושה בעירנו, לשמחת ליבם של כלל תושבי העיר, כאשר אחד הדברים הדחופים שהיו טעונים תיקון עד לפני זמן מה – הולך ומגיע לתיקונו לשביעות רצונם של כלל תושבי העיר היראים והשלמים.

ויאכלו ענווים וישבעו.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות