/
/
חיים ושלום יוסיפון לך | ברגשי כבוד והדרת קודש הכתירה ביתר עילית את רבה החדש וגאב”ד העיר – הגאון הגדול רבי חיים וייס

חיים ושלום יוסיפון לך | ברגשי כבוד והדרת קודש הכתירה ביתר עילית את רבה החדש וגאב”ד העיר – הגאון הגדול רבי חיים וייס

הבשורה על הכתרתו של הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט"א לרב העיר ביתר עילית - התקבלה בהתרגשות מיוחדת בין כל רבדי העיר הרב החדש נודע כבעל גאונות מופלגה, ענוות־חן מיוחדת ויוצאת דופן, יכולתו לדבר עם כל אחד בגובה העיניים, וכוח תפילה מיוחד בעזרת תלמידים ומקורבים, בהם אחיינו אשר היה הראשון להציע את המינוי המרגש - 'שערים' משרטט קווים לדמותו של הרב החדש: החביבות המיוחדת שרחש לו רבו כ"ק מרן האדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז קלויזנבורג זי"ע, העדות הנדירה של מרן הגר"ש וואזנר זי"ע, וההתבטאות המרגשת של יבדלחט"א כ"ק האדמו"ר מביאלא לפיה "דורות לא ירדה נשמה כזו לעולם" גדול בקרבך
ט״ו בשבט ה׳תש״פ
22:34

צהלי ורוני יושבת ביתר

@יעקב מרגליות

הבשורה על בחירתו של הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א לכהן כרבה של ביתר עילית, על דעתם של רבני העיר, חברי בית הדין וגדולי הדור – הפיחה טללי תחיה רעננים על העיר ביתר עילית לחוגיה ועדותיה, והתקבלה בקרב כלל תושבי העיר בתחושת התרגשות והתחדשות. דמותו המיוחדת של הגר”ח וייס מוכרת בעולם התורה כמיזוג מופלא של גאונות תורנית מפעימה, צדקות מיוחדת מתוך ענווה ושפלות־ברך, הנהגה בגובה העיניים כלפי כל בריה, וכוח התפילה באופן שמעורר לעבודת הלב.

תלמידיו של הגר”ח וייס לאורך השנים – בישיבת ‘נזר התורה’, בישיבת ‘תורת חיים’ ובישיבת באיאן – מספרים על גדול בתורה בקנה מידה נדיר, שהנהגותיו הן כשל חד מקמאי, בפרישות יתרה, בשלוות נפש מופלאה, ברכּוּת מיוחדת כלפי כל יציר נוצר, וביכולתו להלוך כנגד רוחו של כל אחד. “דומה שהתפקיד הזה, של רב עיר התורה והחסידות בהרי יהודה – כמו נתפר למידותיו”, אמרו השבוע רבים מתלמידיו.

הגאון הגדול רבי חיים וייס הוא בנו של הרה”ח רבי משה וייס‏‏ זצ”ל – דמות הוד מופלאה, מי שעבר את מאורעות השואה יחד עם רבו כ”ק מרן האדמו”ר מצאנז קלויזנבורג בעל ה’שפע חיים’ זי”ע. רבי משה וייס היה חסיד קמאי, שאף שהיה סוחר – חסידותו קדמה למסחרו, והוא זכה שכל בניו יהיו תלמידי חכמים מופלגים ומרביצי תורה. רבי משה וייס זצ”ל היה מבוני שכונות קרית צאנז וקרית מנחת יצחק בירושלים. לצד היותו סוחר נדל”ן מפורסם ותומך תורה גדול, הוא ישב ושקד על תלמודו בכל רגע פנוי ואף היה חברותא של כ”ק האדמו”ר בעל ה’ישועות משה’ מויז’ניץ זי”ע.

בשנת תשכ”ו עלה רבי משה וייס עם משפחתו מארה”ב לישראל והחל להתגורר בקריית צאנז בנתניה. בניו, שגאונותם ניכרה כבר מקטנותם, גדלו בצלו של האדמו”ר בעל ה’שפע חיים’, ולימים הפך אחד מהם – הגה”צ רבי דב וייס – לחתנו של האדמו”ר זי”ע. שאר אחיו של רב העיר הנבחר הם הגאונים הגדולים רבי אשר – גאב”ד קהילת ‘דרכי תורה’ ומחשובי הפוסקים שבדור; רבי יהונתן בנימין – רב ואב”ד במונטריאול; רבי מרדכי דוד – רב קהילת “אורייתא” ומגדולי מרביצי התורה בשכונת סטמפורד־היל בלונדון (חתנו של הנגיד הנודע הרה”ח ר’ אליהו אנגלנדר); ורבי אברהם יצחק – ראש כולל ביאלא בירושלים וחתנו של כ”ק האדמו”ר מביאלא.

ההסכמה הנדירה

בהגיעו לפרקו נבחר הגר”ח וייס לחתנו של הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א, ראש כוללי ‘שומרי החומות’ ומגדולי הרבנים בירושלים ההולכים בדרך ה’חתם סופר’ זי”ע. בהוראת רבו, בעל ה’שפע חיים’ זי”ע – התגורר רב העיר הנבחר בצפת במשך מספר שנים, שם שימש שם כמורה הוראה. מאוחר יותר עלה לירושלים, ושימש כראש כולל ‘וולפסון’ – כולל בן מאות אברכים, בשכונת רמות בירושלים. כמו כן, הרב מוסר בקביעות שיעור הלכה ב’היכל צבי’ שבשכונת בתי אונגרין בירושלים.

במשך שנים כיהן כר”מ בישיבה הכלל חסידית הנודעת ‘נזר התורה’, בראשות ראש הישיבה הגר”נ רוטשטיין, ואלפי תלמידיה – בהם רבים מתושבי ביתר עילית – זוכרים לטובה את שיעוריו המופלאים, שנשזרה בהם גאונות מופלאה לצד ענוות־חן מפעימה ושלווה פנימית מיוחדת.

“הגר”ח וייס ניחן ביכולת להתפעל מסברה גאונית או מ’הארה’ בעבודת השם, עדי כדי התפעלות חיצונית שמשפיעה על כל חושיו”, מעידים תלמידיו ב’נזר התורה’, ומספרים על התלהבותו בתפילה ועל האבהיות שהוא מקרין כלפי תלמידיו. עם זאת, הגר”ח הוא ביישן בטבעו. הוא ממלא את תפקידיו, ואינו רואה עצמו כראוי ליטול מיוזמתו אדרת של הנהגה או ליזום מהלכים שנויים במחלוקת. “הוא נוח למקום ונוח לבריות, כפשוטו”, מאפיינים תלמידיו. בשנים האחרונות הוא משמש כר”מ בישיבת ‘תורת חיים’, העומדת בראשות אחיו הגר”ד וייס.

גאונותו של הגר”ח וייס – נודעה בשערי עולם התורה מזה שנים רבות. ספריו, ‘מרקחת חיים’, שזורי גאונות המה, והם מתהדרים בהסכמות נלהבות. בין ההסכמות יוצאות הדופן – ניתן לראות את הסכמתו הנדירה ביותר של מרן הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר זי”ע, שיצא מגדרו וכתב על המחבר ביטויים מפליגים ונדירים, בזו הלשון:

“חידושי תורתו כנים ואמיתיים, להוציא נקודת האלוקות מיגיעת תורתו… בוודאי יתקבלו דבריו היקרים בעיני כל אוהבי התורה – והוא בעצמו ענוותן עובד השם, אשר זה גורם לשלמות תורתו”.

אחד מבניו של בעל ‘שבט הלוי’ זי”ע העיד, כי “מעולם לא כתב אבי ביטויים כה מפליגים על מאן דהו”.

גדולי הדור מעריצים

מי שזרק את הניצוץ הראשוני של ההצעה שהתגלגלה עד למינוי המרומם לרבנות ביתר עילית – היה הגאון רבי ישעיה שוורץ, אחיינו של הרב וכותב ספריו. משנזרקה ההצעה – היא נתקבלה בהתלהבות רבה, ואך טבעי היה שהיא תתקבל על כולם בשמחה רבה, כיוון שהגר”ח וייס הוא נוח לבריות, תלמיד חכם מופלג ורצוי לרוב אחיו.  

בשיחה עם ‘שערים’ מספר האחיין הרב שוורץ, כי “שלוש פעמים הזכיר האדמו”ר בעל ה’שפע חיים’ זי”ע את מורינו הרב בדרשותיו הנודעות”. עוד מספר הרב שוורץ, כי בשנת תשמ”ג ניגש אחד האברכים לרבי מצאנז-קלויזנבורג זי”ע והתאונן שאינו זוכר את תלמודו, ומדוע האברך רבי חיים וייס כן זוכר את תלמודו. השיב לו הרבי ה’שפע חיים’: “לר’ חיים וייס יש יראת שמים”.

הרב שוורץ מוסיף, כי כאשר אחד מעסקני החסידות שלח מכתב לאדמו”ר לפיו מגיע לו מזל טוב לרגל חתונת בנו – ענה לו הרבי שגם לו מגיע מזל טוב, כי תלמידו חיים ווייס נבחן אצלו על שלוש מאות דפי גמרא, וזה היה עוד לפני שהיה בר מצווה(!). גם בתעודת ‘מורנו’ שבחסידות צאנז מקובל להעניק לפרחי תורה שנבחנים בידיעת הש”ס – הוסיף ה’שפע חיים’ בכתב ידו שבחים מפליגים.

אחד מגדולי הדור הרוחשים הערכה מיוחדת לרב העיר הנבחר – הוא כ”ק מרן האדמו”ר מביאלא, חבר מועצת גדולי התורה. האדמו”ר התבטא בפני אחד ממקורביו, ש”זה כמה דורות לא ירדה נשמה כזו לעולם”. בסיום הש”ס שנערך בשבוע שעבר בעיר, מעמד שנשזר בהכתרתו של הגר”ח וייס לרב העיר – הטריח עצמו האדמו”ר חרף חולשתו, רק בשל רצונו להשתתף במעמד ההכתרה של מי שהוא רואה בו אחד מגדולי הדור האמיתיים.

גם כ”ק האדמו”ר מקרלין-סטולין רוחש הערכה מיוחדת לרב העיר הנבחר, והוא מזמין את הרב להעמיד את תלמידי ישיבות קרלין לעמוד בכור המבחן, כאשר המבחן נערך בחדרו של הרבי.

אחיינו הרב ישעיה שוורץ, שכותב את חידושיו, מספר ל’שערים’ על התהליך המופלא של כתיבת הספרים: “פעם אחת סיפר לי ש’חידוש זה נתחדש לי בציונו הקדוש של התנא האלוקי של רבי שמעון בר יוחאי, וזאת מבלי שבכלל חשבתי על זה קודם. זוהי מתנה מהשמיים’… בפעם אחרת סיפר לי ש’חידוש זה נתגלה לי בחלום’, וכאשר כתבתי זאת בספר ביקש למחוק זאת מהספר… פעם נכנסתי איתו למעונו של מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב זצוק”ל. כאשר יצאנו הוא התעניין לדעת מי הוא אותו יהודי שהשאיר עליו רושם רב”.

‘לחיים’ עם הראב”ד

כוח התפילה של הרב שליט”א – הוא מן המפורסמות בין תלמידיו ושומעי לקחו. הגר”ח וייס שופך את ליבו בעת התפילה כבן המתחנן לאביו. תושבי ביתר נוכחו בכך במהלך מעמד ההכתרה, כאשר בעת שהמזמרים שוררו ניגוני רגש עמד הרב על הבמה והשתפך בדמעות שליש.

סיפר ל’שערים’ אחד מתלמידיו, שאמור היה לנסוע יחד עמו לציון הרשב”י. התלמיד שהמתין לרב, ראה שהוא מתעכב זמן ארוך. משעלה לבדוק מה קרה, הבחין שהרב עומד נטוע על מקומו בדבקות ליד מזוזת הבית ומתפלל בטרם צאתו לדרך. “המראה היה מראה של אש שלהבת”, מספר התלמיד. ראש ישיבת באיאן, הגאון רבי צבי רבינוביץ, אמר פעם, ש”אילו היה הגר”ח וייס עומד בראש בית מדרש משלו – הייתי בא להתפלל אצלו, כדי שבניי יראו איך צריך להתפלל”.

רבה החדש של ביתר ניחן במידת אהבת ישראל שמפליאה את כל רואיה. “הוא יתייחס לכל מי שיפנה אליו כגדול ממנו – גם אם יהיה זה ילד או צורבא מרבנן. גם במשא ההכתרה שלו אמר הרב: “קטונתי לכהן בעיר של גאוני תורה, ולשמש כעבד לעבדי השם”.

שמו של הרב וייס עלה לפני כשבועיים על שולחנם של גדולי ישראל ומנהיגי הדור, אשר בירכו על הבחירה והמינוי המוצלח. ערב ההכתרה עלה הרב למעונו של כ”ק מרן האדמו”ר מצאנז, שעל דגלה נמנה הרב, וקיבל את ברכת הדרך לשמש כרב העיר ולהנחותה במעגלי צדק. לאחר מכן נסע לביתו של הראב”ד מורנו הגאון רבי צבי ברוורמן. אל השולחן הוגש ‘לחיים’, ושני הרבנים בירכו זה את זה כי יזכו יחדיו לשיתוף פעולה שיצעיד את העיר לשיאים רוחניים כראוי לעיר ואם בישראל, עיר של תורה וחסידות המונה עדרים־עדרים של יהודים יראי השם המבקשים להישאל בדבר השם זו הלכה ומבקשים להם מנהיגות תורנית נשואת פנים שהכל הולכים אחריה כעמוד האש ההולך לפני המחנה.

‘עבד לעבדי השם’

נאום ההכתרה של רב העיר החדש הגר”ח וייס שליט”א

“ברשות מרנן ורבנן, כבוד קדושת האדמורי”ם והקדושים והצדיקים שליט”א, בראשות גדולי ראשי הישיבות הקדושות, ובראשות המרא דאתרא הרב תופיק שליט”א, וראש בית הדין הגאון הרב ברוורמן שליט”א.

“ראשית אפתח בתפילה ובתחנונים להשם יתברך, שאזכה להיות עבד לעבדי השם, ולשרתם באמונה ובאמת. ידעתי שמי אנוכי כי הביאני עד הלום, להיות משרת לעיר, שכולם אהובים וכולם ברורים, תלמידי חכמים אמיתיים. ידעתי שיש מאות שקוטנם עבה ממותני. בפרט למלא מקום של אחד מגדולי הדור ממש, הרב אורדנטליך זכר צדיק לברכה. ואקווה שזכות רבים וזכות אבות־אבותיי יגן בעדי, שלא אכשל בדבר הלכה ואזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולהיות נטפל לגאונים הצדיקים – תלמידי החכמים אשר בעיר הקדושה הזאת.

“אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו עכשיו לסיים את הש”ס תורה שבעל פה. יש התחדשות גדולה מאוד. בכל העולם יש אלפי שיעורים שהתווספו עכשיו בהתחלה, ממש בוערת אש בהתחלת מסכת ברכות; איפה שעומדים ואיפה שהולכים – רואים עמלי התורה שעמלים מההתחלה. ‘אין חסידות כבתחילה’. בפרט בעיר הקדושה הזאת ביתר, שיש בה אלפי אלפים עמלי תורה, ותלמידי חכמים אמיתיים. אשריכם ומה טוב חלקכם. הקדוש ברוך יעזור שכל מי שהתחיל עכשיו מסכת ברכות – ניפגש ביחד ביום י”ב בסיון תשפ”ז בגמר הש”ס, יחד עם משיח צדקנו שיתגלה במהרה בימנו.

“ונסיים את הש”ס בעזרת השם יתברך. אומרת הגמרא: ‘תנא דבי אליהו – כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכות’. שמעתי ממורי ורבי הגאון האדמו”ר השפע חיים זכר צדיק לברכה, שהוא פירש את ‘הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות’ – שכל הליכות העולם, שכל טבעי העולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא מששת ימי בראשית – זה כתוב בתורה הקדושה, הכול כתוב. כמו שכתוב בהקדמה של הרמב”ם, שכל חכמתו של שלמה המלך היה עלי ידי שהקדוש ברוך גילה לו את כל התורה הקדושה. ‘ויחכם שלמה מכל האדם’ – היה על ידי שהקדוש ברוך לימד אותו כל התורה כולה, ועל ידי זה הוא ידע מה שעוף מצפצף ומה שחמור נוער וכדומה. הכול כתוב בתורה הקדושה”.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות