/
/
/
חברי נשיאות מפעל הש”ס אצל ראש ישיבת סלבודקא

חברי נשיאות מפעל הש”ס אצל ראש ישיבת סלבודקא

י״ג באב ה׳תשע״ב
02:26

חברי נשיאות מפעל הש”ס התאספו בערב שבת חזון במעונו של ר”י סלבודקא, הגר”ע זקס שליט”א *  נשיא המפעל, מרן האדמו”ר מצאנז שליט”א, בביקור בהיכל הישיבה

ביום ששי, ערב שבת קודש ‘חזון’, התקיימה אסיפה מיוחדת של גדולי ישראל חברי נשיאות מפעל הש”ס במעונו של הגאון רבי עמרם זקס שליט”א, ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק.

אל האסיפה הגיעו גדולי הרבנים וראשי הישיבות ברחבי הארץ, ובראשם נשיא המפעל כ”ק אדמו”ר מצאנז שליט”א. לפני פתיחת האסיפה עלה האדמו”ר מצאנז לבית המארח הגר”ע זקס, שבשל מצבו הרפואי מחובר בחודשים האחרונים לחמצן. האדמו”ר התעניין בשלומו של ראש הישיבה ובירכו בברכת רפואה שלימה במהרה. הגר”ע זקס התעקש לרדת לאסיפת הנשיאות של מפעל הש”ס, שנערכה בחדר השיעורים שלו, כאשר לשם כך הובא לשם בלון החמצן המשמש אותו.

את חדר השיעורים פיארו מרנן ורבנן, גדולי ישראל שליט”א: נשיא המפעל האדמו”ר מצאנז, מרן הגראי”ל שטיינמן, מרן הגר”ג אדלשטיין ר”י פוניבז’, מרן הגר”ח קנייבסקי, מרן הגאב”ד רבי ניסים קרליץ ומרן הגרב”ד פוברסקי ר”י פוניבז’.

כמו”כ השתתפו באסיפה ראשי הישיבות והרבנים הגאונים שליט”א (השמות ע”פ סדר הא’ – ב’):

רבי ברוך מרדכי אזרחי ר”י עטרת ישראל, רבי מנחם ארנסטר ר”י ויז’ניץ, רבי אברהם גניחובסקי מר”י טשעבין,רבי חיים וואזנר ראב”ד זכרון מאיר, רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, רבי נפתלי נוסבוים ר”י חיי משה, רבי אברהם הכהן קוק רב העיר רחובות, רבי חיים פיינשטיין ר”י בית יהודה, רבי נחום רוטשטיין ר”י נזר התורה, רבי אליהו שמואל שמרלר ר”י צאנז ורבי חיים שמרלר ר”י אורייתא.

באסיפה השתתפו גם ראשי ישיבת סלבודקה: רבי עמרם זקס, רבי דב לנדא ורבי משה הלל הירש שליט”א.

לראשונה, ובאורח נדיר, ישב הגר”ח קנייבסקי למעלה מעשרים דקות באסיפה, במהלכה דנו בתוכנית הלימודים והמבחנים לשנת תשע”ג.

הגאון רבי אברהם גניחובסקי שליט”א, מראשי ישיבת ‘טשעבין’, אשר הגיע במסירות נפש למרות מחלתו, נשא מדברותיו בפני חברי הנשיאות. הוא העיד כי סייר במבחן האחרון, כאשר הגיע בעצם לחזק את הנבחנים, אך יצא מחוזק ונפעם ממספרם העצום של הנבחנים ומידיעותיהם המפליגות בש”ס.

הגאון רבי חיים שמרלר שליט”א, ראש ישיבת ‘אורייתא’ ומצוות הבוחנים במפעל, הציג בפני חברי הנשיאות מספר שאלות שנשלחו על ידי הנבחנים, להכרעת מרנן ורבנן חברי הנשיאות. התרגשות מיוחדת עוררה הופעתו של מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן, שבצאתו חלף על פני הגר”א גניחובסקי וביקש להתעניין במצב בריאותו, ואף בירכו בחום ובדמעות שיתרפא בקרוב ממש, ויעמוד מחוליו כאחד האדם.

בסיום האסיפה הפצירו ראשי ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דוב לנדאו והגאון רבי משה הלל הירש, באדמו”ר מצאנז שליט”א, שיעלה לבקר בהיכל הישיבה, כשהם מצטרפים אליו לביקור המרשים ומציגים את פרי הילוליהם. האדמו”ר התרגש מאוד מהביקור, והביע את התפעלותו למראה מאות בחורי הישיבה השוקדים על תלמודם


 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות