/
/
/
#וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ# | המרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט”א בשיחה מלאה יגון, חיזוק ואמונה

#וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ# | המרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט”א בשיחה מלאה יגון, חיזוק ואמונה

"הקרבנות זכו בזכות גדולה מאוד בכך שהגיעו למנוחת עולמים בצילו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, הם הגיעו לתיקונם השלם"
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
18:43

“הקרבנות זכו בזכות גדולה מאוד בכך שהגיעו למנוחת עולמים בצילו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, הם הגיעו לתיקונם השלם”

@משה יאיר וינשטוק

“כל לב יהודי, בכל מקום בעולם, הזדעזע והצטמרר לנוכח האסון הנורא שפקד את העולם היהודי כולו”, אומר המרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט”א, בשיחה רווית כאב ותוגה עמוקה שנמסרה ל’שערים’.

“הגעו בעצמכם”, אומר הרב בקול מתייפח, “יום ל”ג בעומר שהוא יום של שמחה – ‘יומא דהילולא דרשב”י’ שהוא יום של שמחה, בו נשמעים מבתי ישראל קולו צהלה ורינה הפך ליום נהי ומספד. קולות השמחה נדמו, ואת השמחה והעליצות תפסה אווירת נכאים מעיקה. נהפך לאבל מחולנו”.

הרב נוטל הפוגה קלה ואז אומר בנימה מעודדת מעט: “אלא שלמרות שהזעזוע עמוק מאוד, מטלטל מאוד ואינו נותן מנוח – עלינו לזכור את מה שנמצא בבסיס הווייתנו כיהודים מאמינים, כי ‘כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד’. גם מול המצב הקשה והסתר הפנים הנורא – עלינו להתחזק באמונה שלימה שהכול מאיתו יתברך וכי חייב האדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה”.

#ארבעה קרבנות ביתר

“גדולים וצדיקים עלו השמימה בטהרה ביום הקדוש הזה”, אומר הרב שליט”א. “ארבע נשמות זכות וטהורות מבני העלייה של עירנו, העידית שבעידית, נספו באסון הנורא. עלינו לדעת שציונו של רבי שמעון בר יוחאי קודש הוא, ‏ואלו שזכו להתקרב להשם יתברך במקום הקדוש הזה ודווקא שם עלו כקרבנות עולה בסערה השמימה – הם קדשי קדשים שמצאו את מנוחתם במקום הקודש.

“את גודל הצער והאבדן של המשפחות לא ניתן לשער ולתאר. ליבנו וליבותיהם של כל עם ישראל יחד עימן באבלם הכבד, אולם זאת עליהם לדעת, שזכות עצומה היא ליקיריהם, זכייה גדולה עד למאוד בכך שהגיעו למנוחת עולמים כשהם שוהים בצילו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וכי בוודאי שמעלה גדולה היא זו בעולם העליון, כמבואר בסוף האידרא רבא. הם הגיעו לתיקונם השלם.

“תנחומינו למשפחות הנספים שהותירו חלל גדול בעיר הקודש ביתר עילית, וחלל גדול בלבבות, ותפילותינו נישאות גם להחלמת הפצועים הזקוקים להחלמה, ויהי רצון שהשם ירפאם  רפואה שלמה במהרה”.

#לא להידחק

את המשך המסר שלו – מבקש הגר”י תופיק להפנות לכלל הציבור: “שלמה המלך אמר בקהלת ‘והחי יתן אל ליבו’. כאשר מתרחש אסון, כל אחד צריך לתת אל ליבו היכן לתקן את דרכיו ולשפר את מעשיו.

“אנו ככלל ישראל צריכים לחשוב היטב אילו לקחי מוסר נוכל אנחנו להפיק מהטרגדיה הבלתי נתפסת הזו, שבשכלנו לא נוכל להשיג אותה, כי הרי נסתרות דרכיו ממחשבותינו. אבל על כל פנים ודאי שנוכל להיזהר להבא ביתר זהירות בבואנו אל המקום הקדוש הזה – ציונו של התנא האלוקי במירון, לבוא לאתרא קדישא הדין מתוך נקיות הדעת והמחשבה, בקדושה ובטהרה.

“נוסיף עוד ונזכיר את דברי הזוהר הקדוש, ‏שקדושת יעקב אבינו מקדשת פרסה סביב מקום קבורתו, ועל כן מקובל בידינו שבבואנו להשתטח על קברות צדיקים, אין צורך להגיע עד לציון ממש, ודאי שלא להידחק בשל כך, כיון שכל המקום קדוש הוא.

“וכה ייתן השי”ת שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן”.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות