/
/
הולכים לבחירות

הולכים לבחירות

ארבעה ימים נותרו לבחירות הגורליות לכנסת ה19. לרגל הבחירות יצאנו לבדוק את הסדרי הוועדות שעליהם לדאוג לקיום ולחוקיות את מהלך הבחירות. בעקבות הפתק
ג׳ בשבט ה׳תשע״ג
02:24

ארבעה ימים נותרו לבחירות הגורליות לכנסת ה19. לרגל הבחירות יצאנו לבדוק את הסדרי הוועדות שעליהם לדאוג לקיום ולחוקיות את מהלך הבחירות. בעקבות הפתק

בעוד ארבעה ימים נלך אנו כולנו, כמובן רק בהוראת רבותינו, אל הקלפיות לתוכן נשלשל את הפתק הנבחר. כדי שהקול שלנו יצטרף לתוצאה הסופית, ידרש הפתק שלנו לעבור ‘מסלול ייסורים’ נוסף וארוך עד שיתורגם למנדט או שניים. שערים מפרט בעבורכם על כל מי שאמור להיות אחראי על הקול שלנו.

נתחיל מכך שאת פנינו בקלפי מקבלים ארבעה אנשים בעלי תפקידים שונים:

חברי ועדת הקלפי

ועדת קלפי מורכבת משלושה אנשים: יושב ראש, סגן יושב ראש וחבר הוועדה. שלושת המינויים הללו ממונים על פי מפתח מפלגתי שקובעת ועדת הבחירות המרכזית. כל אחד מנושאי התפקידים הללו מייצג מפלגה אחת ממפלגות הכנסת היוצאת. נוסף לכך, רשאית כל סיעה שאינה מיוצגת בוועדת הקלפי לשלוח מטעמה משקיף לפקח על התנהלות הבחירות.

על כל פנים, חלוקת התפקידים אמורה להתבצע כך שלא יהיה נוכח בחדר ההצבעה יותר מנציג אחד בלבד של כל מפלגה.

היו”ר חותם על כל המעטפות וגם מגיש לנו את המעטפה כשהיושבים סביבו הם שאר החברים.

מזכיר הקלפי

כאמור חברי הקלפי הם משמשים כחברים בתנועה פוליטית וכך יש חשש שהם ינסו “לשפץ” את תוצאות ההצבעה ולכן ממנה המדינה מטעמה מזכיר לקלפי. המזכיר אמור לבדוק ולעקוב אחר תקינות ההצבעה וכן לספור בעצמו את הקולות. בסיום היום נוטל המזכיר את הקול שלנו שכבר ספור עם שאר קולות הבוחרים אל וועדת הבחירות האזורית- באזור הקלפי שמרכזת את כל הנתונים.

הועדות האזוריות

בסיום ההצבעה וספירת הקולות המתבצעת ע”י חברי וועדת הקלפי בנוכחות המזכיר, אחראי המזכיר להעביר את תוצאת הבחירות בקלפי לידי הועדה האיזורית –שבאזורינו ממוקמת בבניני האומה בירושלים.

להבדיל מועדת הבחירות המרכזית, אשר נבחרת מיד עם תחילת כהונת הכנסת, ומכהנת לכל אורך הקדנציה, ועדת הבחירות האזורית נבחרת סמוך למועד הבחירות. אף חברי ועדת הבחירות האזורית, בדומה לחברי ועדת הבחירות המרכזית הינם מינויים פוליטיים. בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט המחוזי שמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ולו שלושה סגנים בלבד מקרב חברי הוועדה האזורית.

תפקיד הוועדה הזו הוא מנהלי בלבד דהיינו לקבל את רשימת הקולות ולהעבירם לוועדה המרכזית.

וועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית היא בעצם הגוף המרכזי הממונה על ניהול חוקי ותקין של הבחירות. הוועדה קובעת הסדרים והוראות בדבר הכנת הבחירות, ניהולן וקביעת תוצאותיהן, סדרי הדיון, רשימות המועמדים, פנקס הבוחרים, הצבעות חריגים (חיילים, אסירים וכו’), ועוד. ועדת הבחירות לעתים גם מוסמכת לשנות מיקום של קלפיות ולשנות את לוח הזמנים שנקבע לבחירות. כמו כן היא זו שמאשרת את רשימות המועמדים לכנסת. וגם מפרסמת את התוצאות הסופיות

אחד מתפקידיה המרכזיים של ועדת הבחירות המרכזית, הוא הסמכות להכריע בשאלה האם מועמד או רשימה מסוימים מנועים מלהשתתף בבחירות, היות שיש במטרותיהם או במעשיהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל,

וועדת הבחירות מוקמת עם כינונה של הכנסת החדשה ועד לאחר הבחירות הבאות.

יושב ראש הוועדה הוא, אחד משופטי בית המשפט העליון.

שאר שלושים ברי הוועדה מורכבים מהסיעות הפוליטיות השונות – ולפי התנאים שלהלן:

 1) לכל סיעה שיש לה בכנסת ארבעה חברים או יותר יהיה מקום אחד לכל ארבעה חברי הסיעה;

(2) המקומות שנשארו אחרי החלוקה לפי פסקה (1) יתחלקו בין הסיעות שהשתתפו בחלוקה זו לפי גודל העודפים של מספר חבריהן;

(3) היו לשתי סיעות או יותר עודפים שווים, ולא נשארו מקומות לכולן, יכריע ביניהן יושב ראש הכנסת על פי גורל;

(4) נשארו מקומות פנויים אחרי החלוקה לפי פסקאות יוקטן מספר חברי הוועדה לפי סעיף קטן זה במספר המקומות שנשארו פנויים כאמור.

(5) כל סיעה שלא הגיעה לייצוג של ארבעה חברים יהיה לה בוועדה המרכזית חבר אחד.

כמו כן קובע סעיף כי “לכל חבר הוועדה המרכזית יהיה ממלא מקום קבוע”.

עם זאת, שאר המפלגות  שלא עברו את אחוז החסימה יוכלו לשלוח משקיף לוועדה.

הוועדה הנוכחית בראשותו של השופט אלייקים רובינשטיין תתכנס במוצאי הבחירות ותחליט  על פי הקולות שלנו על הרכב הכנסת הבאה, שייתכן ותשפיע על הנושאים הכי מרכזיים בחיינו. 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות