/
/
הודה, זיוה והדרה #העיר לבשה חג:# המונים השתתפו – בהתאם להנחיות – במעמדי קבלת פנים למרא דאתרא שליט”א שקבע את מושבו בעיר. #רשמים מלאי הוד#

הודה, זיוה והדרה #העיר לבשה חג:# המונים השתתפו – בהתאם להנחיות – במעמדי קבלת פנים למרא דאתרא שליט”א שקבע את מושבו בעיר. #רשמים מלאי הוד#

אחרי שנה של הכנות - #ביתר עילית התרגשה לקבל את פניו של המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט"א שקבע את משכנו בעיר# >>> רבני העיר ופרנסיה במעמד קבלת פנים צנוע בביתו של הרב - ברחוב קדושת לוי 55, שיהיה מעתה #תל תלפיות לדבר השם זו הלכה# >>> המונים השתתפו - בהתאם לכללי הזהירות - בשורת מעמדי-קודש בשבת פרשת משפטים-שקלים, בבתי הכנסת מרכזיים בעיר >>> #התרגשות בסעודה שלישית,# כאשר המרא דאתרא נשא תפילה לרפואתם של ישראל >>> #סיקור רווי רושם#
ג׳ באדר ה׳תשפ״א
04:20

המלצות נוספות

אחרי שנה של הכנות – #ביתר עילית התרגשה לקבל את פניו של המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א שקבע את משכנו בעיר# >>> רבני העיר ופרנסיה במעמד קבלת פנים צנוע בביתו של הרב – ברחוב קדושת לוי 55, שיהיה מעתה #תל תלפיות לדבר השם זו הלכה# >>> המונים השתתפו – בהתאם לכללי הזהירות – בשורת מעמדי-קודש בשבת פרשת משפטים-שקלים, בבתי הכנסת מרכזיים בעיר >>> #התרגשות בסעודה שלישית,# כאשר המרא דאתרא נשא תפילה לרפואתם של ישראל >>> #סיקור רווי רושם#

משנה:

@יעקב מרגליות

#העיר קיבלה בשמחה את פניו של המרא דאתרא:# כשנה לאחר שביתר עילית התבשרה על הכתרתו של מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א לרבה של העיר – התרגשו כל בני העיר, זקנים עם נערים, קטנים עם גדולים, לקבל את הבשורה על השלמת כל ההכנות ומעברו בפועל של הרב שליט”א לקבוע את משכנו בביתר עילית באופן קבוע.

זאת לאחר שנה שבה מורנו הגר”ח וייס שליט”א נסע תכופות מביתו הקודם, ברחוב עזרא בירושלים, לעיר ביתר עילית, כדי לנהל את ענייניה הציבוריים, לשבת בבית הדין ולמסור שיעורי תורה בהיכלי התורה בעיר. עתה, לאחר העמקת ההיכרות והשלמת ההכנות הטכניות – הפך העניין לעובדה מוגמרת, וביתו של הגר”ח במעלה רחוב קדושת לוי 55 בעיר יהפוך מעתה לתל שכל פיות פונים אליו לשאול דבר השם זו הלכה, להתברך ולקבל עצה ותושייה בכל תחומי החיים.

גדול הוא היום הזה – יום שישי, א’ דראש-חודש אדר, יום שיירשם בהיסטוריה כיום שבו החל בפועל אורו של הגר”ח וייס הנודע כחסידא ופרישא וכרב מדורות קודמים שיראתו המופלגת קודמת לחכמתו העצומה בתורה – לזרוח בעיר. הרב קבע את משכנו ברחוב על שם סניגורן של ישראל, ויש בכך סמליות חשובה, בהיות הרב נוקט בגישה של לימוד זכות על כל יציר נוצר, בד-בבד עם עמידה תקיפה על משמר קודשי העיר כיאה לרב בישראל.

כמו כן, מקורבי הרב מספרים ל’שערים’, כי הגר”ח שליט”א צפוי לקבוע מקום לתפילתו במגוון בתי מדרשות, של כל החוגים בעיר, כשהוא שואף להאיר מהודו על כלל הציבורים מתוך קרבת דעת אמיתית עם כל קהילות הקודש בעיר.

#טקס צנוע בבית הרב

מעמד קבלת הפנים נערך על פי ההנחיות – ללא טקס רשמי גדול, בשל המצב – אולם בשורה של אירועים ספונטניים ורבי-רושם לכבודה של תורה. המעמד הראשון נערך בליל שישי, אז עלו ובאו לביתו של הרב – רבני העיר, חברי בית דין צדק בראשות הראב”ד הגאון רבי צבי ברוורמן, ראשי ישיבות ופרנסי העיר יחד עם ראש העיר. הרבנים והפרנסים עלו לברך את הגר”ח לרגל בואו אל העיר, כאשר רבים מתושבי העיר משתתפים בשמחה, בריחוק מקום ובקירוב לב.

עיריית ביתר עילית אף הוציאה לרגל המעמד מגזין מיוחד ומושקע, שחולק בבתי התושבים, ובו ברכות ואיחולים מהקהילות בעיר, ומאמרים מרתקים על דמותו של מרא דאתרא, על תפקידם ופועלם של מארי דאתרא בדורנו ובדורות הקודמים. ההפקה הטכנית של החוברת הופקדה בידי ‘שערים’ ודפוס ‘חוצות’, כאשר מיטב הכוחות בעיר חוברים ליצירתה של חוברת תוכן ייחודית והיסטורית.

בחוברת המהודרת הקדיש מרא דאתרא לקהילות הספרדים, מורנו הגאון הגדול רבי יעקב תופיק-אביעזרי שליט”א, ברכה מיוחדת לכבודו של עמיתו לנזר הרבנות בעיר. “בטוב צדיקים תעלוץ קריה. שמחה של מצווה היא לכל יושבי ביתר, בעת בוא לשכון כבוד בתוככי עירנו, ליישב בה ישיבה של קבע, אלוף ורב למקהלות האשכנזים, ומרביץ תורה לעדרים, כבוד הגאון הגדול מורינו רבי חיים וייס שליט”א”, כתב הגר”י תופיק, ומילותיו המרגשות הודפסו בשער החוברת, כסמל לריבוי השלום בין תלמידי חכמים בעיר.

מקורבי הרב סיפרו ל’שערים’ כי “אף עבור מורנו הרב באופן אישי – מדובר במאורע מרגש, שמורנו הרב התכונן אליו בסילודין. הרב מעריך את העיר כערכה – עיר מלאה חכמים וסופרים, גדושה באנשי תורה מופלגים, והמעבר להתגורר בפועל בעיר היא עבורו יום גדול במיוחד. בגודל ענוותנותו, הרב חוזר ואומר באוזננו שוב ושוב שהוא חש בבחינת ‘עבד לעבדי השם’, ותפקידו להיות כלי שרת רוחני בעיר שכל אדניה מבוססים על תורה ועבודת השם, כל קהילה בדרכה המיוחדת”.

#שבת אחים גם יחד  

שבת ראש חודש אדר, פרשת משפטים-שקלים, נקבעה כשבת קבלת הפנים לכבודה של תורה – בשורת מעמדים מיוחדים שנערכו בבתי הכנסיות בגבעה ב’ בעיר, על פי ההנחיות ובכפוף למגבלות. ל’שערים’ נודע, המעמד הראשון החל כבר בליל שישי, כאשר השיעור הנמסר על ידי מידי שבוע, מזה עשרות שנים בירושלים – הועתק לראשונה לביתר, כשמיטב למדני העיר משתתפים בו. החל מהשבוע, יתקיים השיעור השבועי בעירנו, דבר שמעורר התרגשות רבה בקרב הלומדים.

בליל שבת קודש התפלל רב העיר בביהמ”ד המרכזי לבני הישיבות בשכונת התמר – בית הכנסת ‘בית מאיר’, בראשות רב בית הכנסת הגר”א אדלר. הרב נסע למקום בערב שבת, כאשר קהל רב ממתין לו מחוץ לבית הכנסת כדי לקבל את פניו כיאה לכבודה של תורה. בין קבלת שבת לערבית נשא הרב מדברותיו המרוממים, כאשר טובי הלמדנים המשיכו להתפלפל עם הגר”ח גם זמן רב לאחר השיעור.  

‘צדיקים אין להם מנוחה’, וכבר לאחר הסעודה – שוב עשה הרב את דרכו לעבר רחוב דרכי איש. בליל שבת התקיים מעמד ‘שבת אחים’ בבית הכנסת של קהילת ‘מתמידים’ הסמוך, אף הוא ברחוב דרכי איש, כשרבים מתושבי העיר נהרו לזכות להשתתף ולהתחמם לאורו של הרב. תושבים רבים שזה תקופה ארוכה מצפים ומייחלים ל’שבת אחים’ בליל שבת, במעמד בראשותו של מרא דאתרא – הגיעו מכל קצוות העיר כדי להשתתף במעמד המיוחד.

#תפילת הרב

בסעודה שלישית נשא הרב מדברותיו בבית המדרש הגדול לחסידי קרלין בשכונת הגפן, וגם כאן השתתפו רבים ושמעו את דברות הקודש של הרב לרגל סיום ימי השובבי”ם הקדושים, המסוגלים לתיקון המידות ולקבלות טובות בתורה ויראת שמים.

בכל המעמדים הללו חזר הרב והדגיש את מעלתה של העיר ואת היותה מגדלור לתורה ויראת שמים. הוא נשא תפילה פומבית להצלחה בתפקידו הנעלה, ובירך את התושבים שיזכו לכל הטוב מתוך בריאות השלמה. “במיוחד בתקופה זו”, אמר הגר”ח שליט”א, “כאשר כלל ישראל זקוק לישועה גדולה, נישא לבבנו אל כפיים, אל ק-ל בשמים, שישלח רפואות וישועות לכל כלל ישראל, ונזכה לקבל את ימי הפורים הקדושים ואת חג הפסח שלאחריהם מתוך שמחה וטוב לבב, בבריאות ובשמחה, בנחת ובשלווה, שכל החולים יזכו לרפואה וכל הבריאים יתמידו בבריאותם, וכימי צאתנו מארץ מצרים – כן יראנו נפלאות בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן!”, סיים הרב, לקול שאגת ‘אמן’ של הנוכחים.

וגדולה תפילת הציבור בראש האיש על העדה – שתעשה רושם בעז”ה ויתקבלו התפילות, ומביתר תצא בשורת הישועה והגאולה לכל ערי הארץ. אכי”ר.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות