/
/
בהוראת גדולי ישראל: ביתר מתחסנת, #שו”ת חיסונים נדיר# | תושבי ביתר עילית נשמעים להוראת גדולי ישראל ולהמלצת הרופאים – #ומתחסנים בהמוניהם#

בהוראת גדולי ישראל: ביתר מתחסנת, #שו”ת חיסונים נדיר# | תושבי ביתר עילית נשמעים להוראת גדולי ישראל ולהמלצת הרופאים – #ומתחסנים בהמוניהם#

לקראת 'יום החיסונים של ביתר עילית' ביום שלישי הקרוב: #מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בשורת הוראות בכתב עבור תושבי העיר# >>> דבריו מצטרפים להוראתו הברורה של מרן הגרי"ג אדלשטיין לפיהם #"החיסונים זו ישועה גדולה מאוד"# >>> ב'דגל התורה' בעיר שואפים להגיע ל#מאה אחוזי התחסנות# >>> דברים נחרצים מפי #מרן האדמו"ר מוויז'ניץ# על החובה להתחסן >>> ורבני בני התורה הספרדים בקריאה מיוחדת: #"חובה על כל אחד להתחסן"# >>> #כך תתחסנו ביום שלישי במהירות וביעילות#
ג׳ באדר ה׳תשפ״א
04:12

לקראת ‘יום החיסונים של ביתר עילית’ ביום שלישי הקרוב: #מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי בשורת הוראות בכתב עבור תושבי העיר# >>> דבריו מצטרפים להוראתו הברורה של מרן הגרי”ג אדלשטיין לפיהם #”החיסונים זו ישועה גדולה מאוד”# >>> ב’דגל התורה’ בעיר שואפים להגיע ל#מאה אחוזי התחסנות# >>> דברים נחרצים מפי #מרן האדמו”ר מוויז’ניץ# על החובה להתחסן >>> ורבני בני התורה הספרדים בקריאה מיוחדת: #”חובה על כל אחד להתחסן”# >>> #כך תתחסנו ביום שלישי במהירות וביעילות#

@שמעון כהן  

#בהתייחסות נדירה ומיוחדת – מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי ענה על שאלות שהגיעו למעונו מביתר עילית. מדובר בשאלות שנוגעות לפיקוח-נפשות, לקראת מבצע החיסונים המיוחד שייערך בעיר ביום שלישי הקרוב – ‘יום החיסונים של ביתר עילית’. לקראת היום הזה, הוקם מתחם חיסונים בעיר, לחברי כל הקופות, וללא הזמנת תור מראש.#

לקראת המבצע, שיגרו מ’דגל התורה’ בביתר עילית שורת שאלות חשובות וקריטיות למרן שר התורה הגר”ח קניבסקי, כאשר באופן נדיר – הרב עונה את תשובותיו בכתב ידו. ‘שערים’ מביא את השאלות והתשובות בפרסום ראשון:

#שאלה ראשונה:# האם חייבים להתחסן?

תשובה: #צריך.#

#שאלה שניה:# האם גם נשים מעוברות צריכות להתחסן?

תשובה: #כן.#

#שאלה שלישית:# האם גם מלמדים צריכים להתחסן?

תשובה: #כן.#

מרן הגר”ח חתם בשמו ובירך ברפואה שלמה.

דבריו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי מצטרפים לדבריו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, שאמר לאחרונה שוב ושוב (לאחר שהתחסן בעצמו פעמיים): “החיסונים זו ישועה גדולה מאוד ואין בזה שום חשש, אלא זו תרופה בדוקה ומנוסה”. מרן הגרי”ג מורה לכל שואליו להתחסן ללא היסוס, ובכך לקיים את חובת ההשתדלות הבסיסית, למען המתחסן ולמען סביבתו, כדי שהאדם לא יזיק ולא יוזק ח”ו.

#הסעות לכל דורש

בעקבות דבריהם הנחרצים של גדולי הדור – פרסמו כל ראשי הישיבות והכוללים מכתב שבו חידדו כי “חייבים אנו לשמוע להוראות מרנן ורבנן רועי העדה מרן שר התורה שליט”א ומרן ראש הישיבה שליט”א, אשר הורו שאברכי הכוללים מצווים לקחת את החיסון כנגד הקורונה שלפי דברי הרופאים הוא בטוח בשימוש”, וקראו לכל  אברכי הכוללים שלומדים במוסדותיהם להתחסן במהרה, כדי לאפשר לעולם התורה לחזור לשגרה ללא כל חששות בריאותיים.

ל’שערים’ נודע, כי לקראת מבצע החיסונים הגדול – בכל בתי הכנסת בקהילות בני התורה הליטאים בעיר עוררו בליל שבת לפני התפילה על החובה להתחסן ולעשות מאמץ להגיע ביום שלישי הקרוב למתחם החיסונים שהוקם בעיר בהוראתם של מרנן ורבנן גדולי התורה, ובהתאם לעמדתם של כל מומחי הרפואה.  

גם מורנו המרא דאתרא הגר”ח וייס, שנשא דברים בליל שבת בקהילת בית מאיר, דיבר על הצורך להתחסן מדין חובת ההשתדלות ולמען הצלת נפשות.

עוד נודע ל’שערים’, כי בקהילות של הציבור הליטאי בעיר מונו מכל קהילה אנשי קשר אשר יוצרים קשר עם כל מי שלא התחסן או החלים עדיין – שיגיע להתחסן ביום שלישי. כל מי שזקוק לכך – יקבל תזכורת מיוחדת ביום שלישי, כאשר המטרה היא להגיע למאה אחוזי התחסנות בקרב הקהילות הנמנות על בני התורה הליטאיים.

לשכת סגן ראש העיר, ר’ דודי זלץ, תבצע נסיעות לאנשים המתקשים להגיע למתחם – על מנת לעודד התחסנות.

#הרבי מוויז’ניץ: ‘חובה להתחסן’

התחזקות מיוחדת ניכרת אף בקהילות החסידיות בדבר הצורך להתחסן ולעשות את חובת ההשתדלות להצלת נפשות. בביטאוני היהדות החרדית פורסמו אתמול (יום א’) דבריו הנחרצים של מרן האדמו”ר מוויז’ניץ בסעודה שלישית שנערכה במרכז החסידות בשיכון ויז’ניץ, בשבת משפטים-שקלים האחרון.

במשאו המיוחד תקף האדמו”ר בחריפות את אלו המתנגדים לחיסונים. את האנשים שמובילים את ההתנגדות באמצעות פשקווילים ומידע כוזב – כינה האדמו”ר: “אנשים לא אחראים”. בדברים שנשא בבית מדרשו הגדול בבני ברק אמר הרבי כי: “אנשים לא אחראים חושבים שהם יודעים יותר טוב מהרופאים”. הרבי הוסיף והזכיר את מחלת הפוליו (שיתוק ילדים) שהשתוללה לפני כשבעים שנה והפילה חללים, כאשר אחרים שותקו ל”ע ברגליים. הרבי אמר כי “אנשים סובלים עד היום” (בגלל שלא התחסנו), ברומזו על האנשים שלא רצו להתחסן אז נגד המחלה.

לסיום ביקש הרבי להרבות בתפילה שהנגיף יחלוף במהרה בעז”ה, כדי שיתאפשר לחזור לחיי תורה ושמחה מלאים ללא כל הפרעות. יצוין כי היום (יום ב’) מתקיים יום חיסונים מיוחד ומרוכז בקרית ויז’ניץ בבני ברק, על מנת לאפשר לכלל בחורי החסידות מעל גיל 16 להתחסן נגד הנגיף, בהתאם להוראתו של האדמו”ר במהלך השבוע האחרון לכלל הבחורים להתחסן ללא כל חשש, כדי למנוע ביטול תורה.

#קריאת הרבנים הספרדים

תמימות הדעים בדבר הצורך להתחסן כהוראת הרופאים – מקיפה את כל רבדי היהדות החרדית, ובימים האחרונים פורסמו דבריהם של גדולי ישראל בקהילות בני התורה הספרדים. בקריאת הקודש מצוטטים בין היתר – נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה מרן הגאון הגדול רבי שלום כהן, חברי מועצת חכמי התורה הגר”ש בעדני והגר”ד יוסף, הראשונים לציון הגר”י יוסף והגרש”מ עמאר, ראש ישיבת ‘כסא רחמים’ הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז, לצד רבני משפחת אבוחצירא, ראש ישיבת ‘בני ציון’ הגרב”צ מוצפי, רבני קהילות חניכי הישיבות, דיינים, ראשי ישיבות המקובלים ורבני ערים.

בקריאת הקודש שלו כתב נשיא מועצת חכמי התורה, מרן רבי שלום כהן שליט”א: “הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחסן. בחיסון אנחנו עובדים אותו. כאשר מקבלים את החיסון – זה קיום רצון השם. ובוודאי שצריך להתחסן”.

על כך הוסיף מרן הגר”ש בעדני: “דעת תורה ברורה שבעת זו על כל אדם לעשות חיסון. אני בעצמי התחסנתי, ואני מורה לכל מי ששואל – ללכת ולהתחסן. ומורה גם למי שלא שואל – לכו להתחסן. אף אחד מאיתנו לא מתגורר לבדו במדבר. חייבים לשמור ולהציל. מי יודע כמה דם יישפך בגלל מי שלא מתחסן. כעת הסכנה היא מוחשית וידועה, ומצד שני יש חולמי חלומות שמצאו חשש רחוק. לא דוחים נפש בגלל ‘סברא’ כזו. הרשות ניתנה לרופאים לרפא, הם מכירים ויודעים”.

וכך אמר כ”ק האדמו”ר רבי דוד חי אבוחצירא: “יש לגשת להתחסן ללא מורא. ובוודאי שאם הקב”ה שלח לנו את התרופה למחלה – אל לנו להסס”. כמו כן נמסר כי “האדמו”ר ביקש להעביר את המסר – ללכת להתחסן, ובפרט לאלו שנמצאים בקבוצת סיכון, לא להסס בעניין”.

בדבריהם, הרבנים מזהירים מפני גורמי השוליים הקוראים שלא להתחסן בטענות שהופרכו שוב ושוב. בין הרבנים החתומים על המכתב ניתן למצוא גם דמויות בולטות בציבור הספרדי ששמותיהם הופיעו תוך זיוף חמור בפשקווילים שהפיצו הגורמים הבלתי אחראיים המתנגדים לחיסונים, תוך עשיית שימוש פסול בשמם.

#מתחסנים ללא הרשמה

מתחם החיסונים ייפתח ביום שלישי הקרוב, ד’ אדר, באודיטוריום ברסלב, מהשעה 10:00 בבוקר ועד 20:00 בערב רצוף. קבלת החיסון היא לחברי כל קופות החולים, ללא צורך בהרשמה מראש – באים ומתחסנים.

התקווה היא שהמבצע יזניק את אחוז המתחסנים בעיר, וביתר עילית תקדש שם שמים בהיותה עיר עם אחוז מתחסנים גבוה, מה שיביא תקווה בעז”ה להפסקת התחלואה בעיר והפסקת הגדרתה של העיר כ’אדומה’ או ‘כתומה’.

כך תוכל ביתר עילית לחזור במהרה בעז”ה לשגרה של תורה ותפילה ללא הפרעה, ועיקר העיקרים – שכל בני העיר יהיו בעז”ה בריאים ושלמים, ללא הדבקות ותחלואה, וכפי שלמדנו בפרשת השבוע: “ועבדתם את השם אלוקיך ובירך את לחמך ואת מימיך – והסירותי מחלה מקרבך”.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות