/
/
3 חדרים יפיפיה

3 חדרים יפיפיה

כתובת הנכס: בריב"ז 

 דו”ש מרפסת לנוף כיווני אויר 

הצעות דומות