/
/
3חדרים

3חדרים

מחיר הנכס: 2750 ₪ ₪
גודל הנכס: 75 מ"ר
קומה: כ"א

מרפסת סוכה     

הצעות דומות