/
/
מחסן

מחסן

כתובת הנכס: בהחוזה(מוצפי)
קומה: קומת כניסה

כ’פ+חלון עדיפות לאיחסון 

הצעות דומות