/
/
מחסן ק”כ כ”פ +חלון

מחסן ק”כ כ”פ +חלון

כתובת הנכס: בהחוזה [מוצפי]
גודל הנכס: 12 מ"ר

עדיפות לאיחסון-

הצעות דומות