/
/
להשכרה יח”ד

להשכרה יח”ד

קומה: כניסה פרטית ק"א

להשכרה יח”ד משופצת מרוהטת ממוזגת  מיידי 

 

הצעות דומות