/
/
יחידה יפיפיה

יחידה יפיפיה

מחיר הנכס: 2500 ₪
כתובת הנכס: כנסת יחזקאל
גודל הנכס: 45

מרפסת סוכה ומוארת 

הצעות דומות