/
/
 יח”ד 

 יח”ד 

מחיר הנכס: 1800 ₪ ₪
כתובת הנכס: ברחוב ברב שך
גודל הנכס: כ30 מ"ר
הצעות דומות