/
/
יח”ד  3 חדרים, חדשה ומושקעת,

יח”ד  3 חדרים, חדשה ומושקעת,

גודל הנכס: 60 מטר,
קומה: ק"כ 
הצעות דומות