/
/
יח”ד 2 חדרים 

יח”ד 2 חדרים 

גודל הנכס: 55 מ"ר
קומה: קומה שניה

 כ”א מרפסת סוכה 

 

הצעות דומות