/
/
יח”ד יפה 3 חדרים קומה

יח”ד יפה 3 חדרים קומה

מחיר הנכס: 3500 ₪
כתובת הנכס: בהחוזה מלובלין

 מרווחת   + מרפסת סוכה 

הצעות דומות