/
/
חדר וחצי

חדר וחצי

כתובת הנכס: בריב"ז 

 חדשה מהקבלן יפיפייה מתאימה למשרד  קליניקה 

הצעות דומות