/
/
באגרות משה 3 קומות 7.5 חדרים
תיווך

באגרות משה 3 קומות 7.5 חדרים

כתובת הנכס: אגרות משה

משופצת פלוס יחידה מושכרת  ב 2600 ש”ח 

הצעות דומות