/
/
/
“תכלית השלימות: הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א גאב”ד מערב בני ברק ובד”צ ‘שערי הוראה’ בביקור רב-התפעלות במשחטה החדשה של ‘אגודים למהדרין'”

“תכלית השלימות: הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א גאב”ד מערב בני ברק ובד”צ ‘שערי הוראה’ בביקור רב-התפעלות במשחטה החדשה של ‘אגודים למהדרין'”

שעה ארוכה סייר הגרש"א שטרן שליט"א במשחטה החדשה של 'מילועוף' בצפון הארץ * עקב אחר החומרות וההידורים הרבים שאינם מוותרים על הידור בכל סעיף דקדקני בעולם ההלכה * "מום אין בך" - קרא הגרש"א שליט"א על שחיטת 'אגודים למהדרין' אותה כינה: "תכלית השלימות" ביקור ממושך ורב התפעלות, קיים הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, גאב"ד מערב בני-ברק ובד"צ 'שערי הוראה', במשחטה החדשה של חברת 'מילועוף' עבור 'אגודים למהדרין' - מותג השחיטה המוקפדת של בד"ץ 'אגודת-ישראל', בצפון הארץ. הגרש"א שליט"א הצפין במיוחד כדי לעקוב אחרי השחיטה כלילת ההידורים והחומרות ההלכתיות וחתם את ביקורו כשהוא משבח בהתפעלות מרובה את השלימות שבהידור. תכלית השלימות.>
כ״א בכסלו ה׳תשפ״א
02:07

בשבוע החולף הופיע הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א, גאב”ד מערב בני-ברק ובד”צ ‘שערי הוראה’, תלמידו המובהק של מרן פוסק הדור בעל “שבט הלוי” רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק”ל ומחשובי הפוסקים בדורנו, לביקור ממושך בשערי המשחטה החדשה של חברת ‘מילועוף’ שמשמשת בקביעות את השחיטה רבת ההידור של בד”ץ ‘אגודת ישראל’, תחת הסימן המבוקש בבית יראי א-לוקים: ‘אגודים למהדרין’. אל הגאון שליט”א התלוו, חבר הבד”צ הגאון רבי משה אורי אייזנשטיין שליט”א, הרה”ג ר’ מאיר בוקשפן שליט”א, רב המשחטה; הרה”ג ר’ דוד יצחק מנדלבוים שליט”א, רב שחיטת הבקר; והרב שמעון קרויזר, מנהל מחלקת הכשרות בבד”צ ‘אגודת ישראל’. שעה ארוכה נמשך הביקור הדקדקני, כשהגרש”א שטרן שליט”א מתעכב על כל חלקיק פרט ומוודא שאכן המשחטה של ‘אגודים למהדרין’ עומדת בסטנדרט ההלכתי הקפדני והגבוה ביותר שאפשר לשאוף אליו.

הגרש”א שליט”א בדק את הסכינים המהודרים וחזה בהתפעמות בחומרת הסכינים של ‘אגודים למהדרין’ כשבדיקת הסכינים מתקיימת בתכיפות גבוהה, עם שחיטת כל שלושים עופות – מתבצעת בדיקה נוספת, זאת מלבד ההידור לפיו מחליף כל שוחט את סכינו לאחר חמש-עשרה דקות. הוא עקב אחר השחיטה האיטית והמתונה בידי שוחטים יראי שמים, כאשר רב פוסק הלכה נוכח בכל שעת השחיטה. לאחר מכן המשיך הגרש”א שליט”א לעקוב בעינא פקיחא אחר תהליך הבדיקה המחמירה, בדיקת הריאות, צומת הגידין, המעיים ובוקא דאטמא – בכל עוף ועוף בנפרד, במתינות וביסודיות. הגאון שליט”א אף עמד על כל תהליך המליחה שאינו מדלג על אף חומרה הלכתית, החל מפתיחת הגב וחיתוך הכנפיים והגרגרת קודם המליחה, המשך בניקיון היסודי של כל עוף מחשש צרירות דם טרם ההשרייה והמליחה וביצוע המליחה על-ידי יהודים יראי שמים דווקא, וההשגחה הפקוחה הצמודה ואינה מרפה עד אחרי שלב האריזה והפירוק.

עם חתימת ביקורו, לא כבש הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א את התפעלותו הרבה מהחומרות ההלכתיות המוקפדות ומרמת הנקיון לאורך התהליך ועד למוצר המוגמר, הוא קרא על משחטת ‘אגודים למהדרין’ את הכתוב: “מום אין בך!” לאמור: “שחיטת ‘אגודים למהדרין’ כלולה היא בתכלית השלימות וההידור ההלכתי”.

יחד עם כינון המשחטה הקבועה, גדלו כמויות האספקה של העופות תחת סמל ‘אגודים למהדרין’ המבוקש, ויותר יהודים המקפידים על קלה כחמורה ומדקדקים להכניס למטבח ביתם רק את פסגת ההידור, משיגים את העופות המהודרים והמבוקשים ברמת הנקיון הגבוהה ביותר ובמחיר השווה לכל נפש.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות