/
/
שומרי מקדש-מעט | ביוזמת רב העיר מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס: ביתר מניפה את דגל ‘מורא מקדש’

שומרי מקדש-מעט | ביוזמת רב העיר מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס: ביתר מניפה את דגל ‘מורא מקדש’

חוזרים לבתי הכנסת, באימה וביראה: ביוזמת רב העיר מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס - קהילות הקודש בביתר עילית מציבות את ערך מורא המקדש בראש סדר העדיפויות המאמץ: קבלה כללית למגר את שיחות החולין בעת התפילה, המחללות את כבוד בתי הכנסת רח"ל בכנס מיוחד אמש בראשות רבני העיר ובהשתתפות רבני הקהילות והגבאים - הוחלט: גבאי בתי הכנסת ימנו אחראי שתפקידו יהיה לפקח על כבוד בית הכנסת סקירה מיוחדת ל'שערים'
ח׳ בסיון ה׳תש״פ
01:24

את מקדשי תיראו

@יעקב מרגליות

התיקון לתקופת הניתוק הארוכה מבתי הכנסיות ובתי המדרשות: ביוזמתו ובהובלתו הרוחנית של רב העיר, מורנו הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א – כלל קהילות הקודש בעירנו ביתר עילית מתקינות תקנות חיזוק והתעוררות בעניין הזהירות משיחה בבתי הכנסיות בעת התפילה. השאיפה היא שביתר עילית, כעיר מלאה חכמים וסופרים לצד אנשי עמל יראי שמים ויראי חטא – תשמש מודל עולמי לעיר שמכבדת את בתי הכנסיות ונזהרת בכבוד בית השם.

הרעיון ליוזמה ניצת במעונו נאווה קודש של רב העיר הגר”ח וייס במהלך השבועות הארוכים שבהם נאלץ עם ישראל לשהות בריחוק מבתי הכנסיות. המראה של בתי הכנסת נעולים על מסגר ובריח, כאשר בעוונותינו הרבים מתקיים בנו הפסוק “כל שעריה שוממין” – הביא לפלצות ותחושת עצב אצל כל מי שרגש יהודי פועם בקרבו.

איתות משמים

רב העיר, מורנו הגר”ח וייס שליט”א, ראה לְתַּעֵל את רגשי הכאב והחרדה הללו לכדי קבלה טובה בעיר שזכינו לא מכבר שיתעטר בנזר רבנות. ל’שערים’ נודע, כי מורנו הגר”ח וייס שוחח עם רבני העיר ונציגים מקהילות הקודש, ובדבריו עימם עמד על החשיבות בקבלה הטובה הזו כחלק מהזכות שנפלה בחלקנו לאחרונה לחזור לבתי חיינו – היכלי התורה והתפילה.

“לצערנו, במשך זמן רב נאלצנו להיות מורחקים מבתי הכנסת”, אמר רב העיר בשיחותיו עם הרבנים וראשי הקהילות, “עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו בחזרה לביתו ואנו שוב נכנסים פנימה – מן הראוי שהחזרה תהיה כראוי, באימה וביראה וברתת ובזיע, בהתאם להלכות מורא מקדש.

“כידוע”, הוסיף מורנו הגר”ח וייס, “השיחה בעת התפילה היא מהעוונות החמורים ביותר, וידוע לנו מתיאוריהם של גדולי הדורות נבג”מ על כמה מיני צרות וייסורים שפקדו את בני דורם כתוצאה מפגם ב’מורא מקדש’, עד כדי כך שחלק מהצרות הקשות ביותר שידע עם ישראל רח”ל בתולדותיו – יוחסו בידי גדולי ישראל זיע”א ככאלה שבאו בעטיים של דיבורים אסורים בעת התפילה, שהביאו לחילול בתי הכנסת.

“מי יודע”, הוסיף הרב, “האם הסגירה של כלל בתי הכנסיות בכל העולם – דבר שאין לו תקדים בכל ימות עולם שבתי כנסיות בכל העולם נסגרו בו זמנית, ללא שתהיה מדינה אחת שבתי כנסיותיה נותרו פתוחים לפליטה – אינה איתות משמים על שאיננו נזהרים מספיק ח”ו בכבוד בית השם”.

מפקחין על מורא מקדש

וממחשבה – למעשה.

ביוזמתו של רב העיר מורנו הגר”ח וייס, יחד עם בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים בעיר בראשות הראב”ד הגאון הגדול רבי צבי ברוורמן – אמש (יום א’) אמורים היו להתכנס מאות רבנים, גבאים וראשי קהילות, לכנס יסוד שבו יתוקנו תקנות גדולות לחיזוק וביצור כבוד בית השם (הכנס אמור להיערך לאחר רֶדֶת עיתון ‘שערים’ לדפוס. סקירה נרחבת תובא בלי־נדר בגיליון הבא).

אל הכנס הוזמנו נציגיהם של כלל הקהילות בעיר, כאשר כל קהילה מתבקשת לשגר נציג שתפקידו להיות המשגיח והאחראי על כך שלא יהיו ח”ו דיבורים בעת התפילה, ואף להעיר במקרה הצורך. כל רב קהילה הוזמן אל הכנס יחד עם נציג שמונה על ידו או על ידי חברי הקהילה לשמש בתפקיד המפקח על מורא מקדש.

לצד זאת, בכנס אמור לעלות הצורך לחזק את שקראו כבר גדולי ישראל בימים האחרונים – להימנע משימוש בטלפונים סלולריים מכל סוג בתוך תחומי בית הכנסת, ולהקפיד על כיבויו של המכשיר הסלולרי טרם הכניסה לבית הכנסת, כדין מי שנכנס לדבר בפני המלך, שצריך להתנהג באימה וביראה, ללא כל עיסוקים חיצוניים וגורמים שמפריעים לו ולשאר המתפללים, דבר שגדול עוונו מנשוא.

כנס ללא פוליטיקה

מקורבי רבה של העיר מורנו הגר”ח וייס מדגישים בשיחה עם ‘שערים’ כי היוזמה אינה קשורה כלל לממסד פוליטי כלשהו ואין לה קשר עם הדרג הפוליטי בעיר. “מדובר ביוזמה רוחנית נטו, ללא כל קשר לשום פוליטיקה. יוזמת קברניטה הרוחני של העיר ובית דינו לחזק ולבצר את מורא המקדש בעיר כתיקון לתקופת הקורונה. “לצד האחראים הרשמיים שבכל קהילה – בסופו של דבר הצלחת היוזמה תלויה בהירתמותו של כל יחיד ויחיד. כל יהודי אחראי על כבוד בית השם, וכידוע מדובר באחד העוונות החמורים שמביאים ח”ו לסילוק שכינה מישראל”.

עוד הוסיפו בסביבתו של מורנו הגר”ח וייס, כי “רבני העיר מתחננים ומפצירים בפני כל יחיד ויחיד לראות בעצמו אחראי על עצמו, על ילדיו, על שכניו לספסלי בית הכנסת – כולנו נרתמים יחד לשמור על כבוד בית השם, ובזכות כך נזכה להיות אורחים רצויים בבית השם, ויתקבלו כל תפילותינו ברחמים וברצון, ללא כל מסכים מבדילים, עד כיסא הכבוד”. 

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות