/
/
ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין בבית מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א: מקוואות הטהרה בביתר עילית יופעלו בשבת באמצעות גנרטור.

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין בבית מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א: מקוואות הטהרה בביתר עילית יופעלו בשבת באמצעות גנרטור.

במכתב מיוחד שהעניק מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לראש העיר כותב מרן שליט"א "... ולכן אם מע"כ שליט"א יש לאל ידו לסדר ויסדר ג"כ המקוואות בעירו יפעלו ע"י חשמל כשר, בודאי בעזה"י יקויים בו דברי המ"ב בסי' רנ"ו..".
ט׳ באייר ה׳תשע״ג
00:41

במכתב מיוחד שהעניק מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א לראש העיר כותב מרן שליט”א “… ולכן אם מע”כ שליט”א יש לאל ידו לסדר ויסדר ג”כ המקוואות בעירו יפעלו ע”י חשמל כשר, בודאי בעזה”י יקויים בו דברי המ”ב בסי’ רנ”ו..”.

“אפעל בהתאם לבקשת מרן שליט”א ואעשה כל אשר לאל ידי על מנת שמקוואות הטהרה בעיר יופעלו באמצעות גנרטור בשבת – כך התחייב ראש עיריית ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין בפני מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א. ראש העיר ועוזריו; הר”ר יהודה דייטש והר”ר משה פרידמן התקבלו בשבוע שעבר במעונו של מרן שליט”א וקיבלו את ברכתו. בפגישה השתתף גם חבר העירייה, הרב יצחק רביץ יו”ר סיעת דגה”ת והעסקנים העוסקים בנושא זה.

מרן שליט”א העביר לראש העיר מכתב בכתי”ק שבו כותב מרן שליט”א : בעז”ה כ”ח אייר תשע”ג. לכבוד גברא דמרא סייעא ומזכה את הרבים ראש העיר ביתר הר”ר מאיר רובינשטיין שליט”א, שמעתי שהמקוואות בליל שב”ק פועלים ע”י חשמל לא כשר. וידוע שמרן החזו”א ס”ל שהוא אסור מדינא ולכן אם מע”כ שליט”א יש לאל ידו לסדר ויסדר ג”כ המקוואות בעירו יפעלו ע”י חשמל כשר, בודאי בעזה”י יקויים בו דברי המ”ב בסי’ רנ”ו דהמזכה את הרבים תמיד שמירת שבת החמרה יזכה עבור זה לבנים גדו”י”.

ראש העיר זימן כבר ישיבה להשבוע עם רב המקוואות, הרה”ג ר’ מאיר סירוטה שליט”א. סרה”ע, הרב יוסף שטרית. מנהלי המחלקות הרלוונטיים והעסקנים של וועד השבת וועדות הגנרטורים ובהם; יו”ר ועד השבת בגבעה ב’, הר”ר מרדכי בש,  בכדי לקדם את ביצוע הגנרטורים בכל המקוואות בעיר.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות