/
/
/
צפויה האטה בבניית יחידות הדיור

צפויה האטה בבניית יחידות הדיור

בעקבות הגזירות החדשות שהטיל נגיד הבנק, ובעקבות היטלי הביוב ומבני הציבור החדשים שמטילה העירייה על מרחיבי הדירות.
ה׳ בכסלו ה׳תשע״ג
19:13

בעקבות הגזירות החדשות שהטיל נגיד הבנק, ובעקבות היטלי הביוב ומבני הציבור החדשים שמטילה העירייה על מרחיבי הדירות.

הגזרות החדשות שהנפיק נגיד בנק ישראל על ציבור נוטלי המשכנתאות קשורות בקשר ישיר גם לנוטלי המשכנתאות לצורך הרחבת וחלוקת הדירה. באופן עקרוני, כך נכתב בדו”ח שהוציא הנגיד, משפרי דיור יכולים להוציא משכנתא לפי התקנות החדשות בסכום של 70% מערך הדירה שבבעלותם, אך מכיוון שלא ניתן לקבוע באיזה אופן ישתמש המקבל בכסף, הרי שסכום המשכנתא יוגבל ל50% מערך הדירה בלבד.

סעיף זה, מגביל משמעותית את יכולת ההשקעה של רבים מבוני הדירות, שבעצם מכפילים את שווי דירתם. מעתה הם לא יוכלו לקבל משכנתא על הדירה באותו גודל שקיבלו בעבר.

אל סעיף זה מצטרפים גם ההיטלים המיוחדים אותם העבירה העירייה, הצפויים לייקר את עלויות הוצאת היתר בסכום העומד על למעלה מ10,000 ₪ בממוצע.

יצוין שהתקנות החדשות מגבילות גם את רוכשי הדירות בקבוצות הרכישה, כשלפי החלטת הנגיד רוכשי הדירות לא יוכלו לקבל משכנתא בערך של יותר מ50% משווי הדירה, זאת עקב חוסר האפשרות לוודא את מטרת הקנייה. החלטה זו מעמידה את פרויקט הדיור בחריש בסכנה קיומית, כאשר לפי כל ההערכות מחיר יחי”ד יעמוד בפרויקטים אלו על כ600,000 שקלים.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות