/
/
לקיים עולם ומלואו

לקיים עולם ומלואו

ה׳ בתמוז ה׳תשפ״ב
02:31

דברים שמערכת ‘שערים’ שמעה מפה-קודשם של מארי דאתרא, מורינו הגאונים הגדולים רבי יעקב תופיק שליט”א ורבי חיים וייס שליט”א בעת שחתמו על קריאת הקודש למען הצבת הדפיברילטור בבתי הכנסת בעיר 

“כשם שעלינו לעורר ולחזק את בדק הבית בעירנו המעטירה בדברים הנוגעים לרוחניות, כמו כן מוטל עלינו לחזק ולעודד תקנות בגשמיות”, אומר המרא דאתרא מורנו הגאב”ד הגאון רבי חיים וייס שליט”א. “לפיכך רואה אני חובה לקרוא לכל גבאי בתי הכנסת לפעול לטובת המיזם המיוחד לרכישת מכשירי ה’דפיברילטור’ ולהציבם בבתי הכנסת, כמו גם למנהלי המקומות הציבוריים שיציבו מכשירים כאלו בתחומם, שהם נוגעים להצלת נפשות ממש.

“ואקרא לכל מי שבידו לתרום ולסייע ברכישת המכשירים הללו, שיעשה כל שלאל ידו לשם כך. ובטוחני שכל מי שיסייע לעניין הזה, יתקיים בו הכתוב ‘והסירותי מחלה מקרבך’ שהרי אמרו חז”ל “כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא’.

“אין קץ לשכר כל העוזרים והתומכים, העושים והמעשים, ובראשם לר’ אורי הולצמן העומד בראש הארגון החשוב ‘רפואית מדי-כל’, לר’ חיים מאיר דושינסקי ור’ ברוך צוובנר הי”ו, לראשי ‘איחוד הצלה ביתר’, ולמי שנרתמו באופן מופלא לפרוס חסות על היוזמה – עיריית ביתר עילית ולעומד בראשה ר’ מאיר רובינשטיין. והנני לברכם שתחזקנה ידיהם במלאכת הקודש שהם עושים, ויראו אך טוב וחסד במעשי ידיהם.

‘תקנה שמצילה חיים’

דברים דומים משמיע המרא דאתרא מורנו הגאב”ד הגאון רבי יעקב תופיק-אביעזרי שליט”א בעת שחתם על קריאת הקודש.

“בסייעתא דשמיא, גם אני מצטרף לקריאת קודש זו לכל העוסקים בדבר זה, שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. וכבר ידועים האנשים הפועלים כל השנה לטובת כלל הציבור, ובראשם ר’ אורי הולצמן ראש ארגון ‘רפואית מדי-כל’ ולראשי איחוד הצלה ביתר הרב שמשון גרוסברגר והרב יוסף רייניץ, כמו כן ליוזמים ר’ חיים מאיר דושינסקי ור’ ברוך צוובנר. ועל כולם ראש העיר אשר נרתם לכל דבר שבקדושה ר’ מאיר רובינשטיין וראש לשכתו ר’ יהודה דייטש. ואף עתה רחש ליבם דבר טוב לתקן תקנה בעיר שמצילה חיים. ידינו תיכון עמם לחזק ידיהם במלאכת קודש זו, שזכות הרבים יעמוד להם.

“אני קורא בזאת לגבאי בתי הכנסת העוסקים במלאכת הקודש להשתתף במיזם ולרכוש את המכשיר, ואף אני השתתפתי בס”ד ביוזמת הרכישה לבית הכנסת שלנו ‘אוהל שלמה’, בו הותקן כבר בשבוע שעבר מכשיר הדפיברילטור.

“וכל מי שיוכל לסייע בהונו זכות הרבים תלוייה בו ויזכו לחיים טובים וארוכים, הם ובניהם וכל אשר להם, ונזכה שיתקיים בנו ‘והסירותי מחלה מקרבך’, אמן”.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות