/
/
חשיפה בלעדית: עשרות מוסדות חינוך בביתר קיבלו הודעה על הפסקת תקצובם

חשיפה בלעדית: עשרות מוסדות חינוך בביתר קיבלו הודעה על הפסקת תקצובם

כ״ב בסיון ה׳תשע״ג
00:15

המלצות נוספות

עשרות מוסדות חינוך בביתר קיבלו מכתב ממשרד החינוך המודיע להם על הפסקת תקצובם היחסי. המדובר בעיקר במוסדות לבנות ולבנים אשר מתנהלים במסגרת מוסדות פטור. החשש: שכר הלימוד יועלה והוצאות משקי הבית בעיר יעלו במאות שקלים

חשיפה בלעדית לשערים: חוק ההסדרים טרם הושלם ובמשרד החינוך כבר מתחילים “לחגוג”  ומכתבים על הפסקת התקצוב נשלחו לכמה ממוסדות הפטור בעיר. מידע שהגיע השבוע לשערים חושף לראשונה את עומק המשבר במשרד החינוך: במכתב שנשלח בידי משרד החינוך למוסדות חינוך לבנים ולבנות בביתר שנרשמו כמוסד פטור, עודכנו בעלי המוסדות על הפסקת מתכונת התקצוב הנוכחית למוסדות הפטור ומעמיד בסימן שלה את המשך התקצוב כולו למוסדות החינוך.

טלפון בהול של אחד מהעובדים ברשת חינוכית בעיר חושף לראשונה את העובדה הבאה: עוד בטרם אישורו הסופי של החוק מחמם משרד החינוך מנועים ובצעד תקדימי נשלחו מכתבי אזהרה לעשרות מוסדות בעירנו המצביעים על כך שהחל משנה”ל הבאה יופסק התקצוב כליל למוסד, במידה וההנהלה לא תחתום על לימודי  מקצועות הליב”ה, כפי הנחיית משרד החינוך שיעמיד אף צוותים מיוחדים לבדיקת העניין. צעד זה גרם לטלטלה עצומה במערכות החינוך שנאלצים לגייס אלטרנטיבות לבור התקציבי הענק שנפער תחתם עקב סירובם להיכנע לתכתיבי המשרד.

אחד ממנהלי המוסדות שקיבלו את המכתב האמור מגיב לשערים, “קיצוץ זה מטרתו היא אחת: לפגוע בפריחה הרוחנית שאנו רואים בשנים האחרונות. גורמים מסוימים שמו לעצמם מטרה לפגוע במוסדות החינוך החרדיים והם עושים הכול כדי שזה יקרה”.

להכין את הארנקים

החשש הגדול הוא שבמקרה והאיומים יתממשו הרי שמנהלי המוסדות ייאלצו להעלות את שכר הלימוד דבר שיפגע בהורי התלמידים שגם כך משלמים די והותר על הלימודים במוסדות החינוך, בזמן שכלל ההורים בארץ, במוסדות החינוך הממלכתיים, לא משלמים כל שכר על הלימודים, ע”פ חוק חינוך ממלכתי חינם. לפי האומדן של גורמים הבקיאים בנושא, שכר הלימוד במוסדות הפטור עלול לעלות משמעותית ואל הוצאות משקי הבית בעיר יתווספו מאות שקלים נוספים.

שלושה זרמים

את מוסדות החינוך בישראל ניתן לחלק לשלושה סוגים: מוסדות החינוך הרשמי, מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור. כל סוג הוא בעל מאפיינים שונים מבחינת מידת מעורבות המדינה בתכנים ובאופי המוסד וכן בגובה התקצוב.

בתי הספר החרדים מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים: 59% לומדים בבתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי, השייכים לרשתות מעין התורה והחינוך העצמאי. אלו מחויבים ללמד 100% ליב”ה ומאז 2008 מקבלים תקצוב מלא כבתי הספר הרשמיים; 16% לומדים מחוץ לרשתות בתי הספר, בחינוך המוכר שאינו רשמי, המחויבים ללמד 75% מלימודי הליב”ה ומקבלים תקצוב של 75% מבית ספר רשמי; 25% לומדים בתלמודי תורה שהם מוסדות פטור המקבלים תקציב של 55% מבית ספר רשמי ואמורים ללמד 55% ליבה. אלא שלפי מרכז המידע והמחקר של הכנסת רק 57% מתלמידי החינוך החרדי למדו בשנת הלימודים החולפת במוסדות הנדרשים לתוכנית ליב”ה מלאה.

בעוד שאצל תלמידות הציבור החרדי לימודי הליב”ה נלמדים, הלכה למעשה  ברמה גבוהה, אצל הבנים היקף הלימודים, רמתם וטיבם תלויים בהנהלת המוסד החינוכי ואף במורה הספציפי המלמד בכיתה. ברבים מהמוסדות לבנים מקצועות הליב”ה נלמדים ללא תוכניות לימודים מסודרות ועל ידי מורים שאין להם תעודות הוראה או הכשרה ללמד את המקצוע.

 כאמור, לפי טיוטת חוק ההסדרים, משרד האוצר דורש להפחית בכמחצית את המימון למוסדות חרדיים שלא מלמדים את לימודי הליב”ה ולכן לא מוכרים על ידי משרד החינוך. על פי ההצעה, יסובסדו מוסדות שמלמדים רק 55% מלימודי הליבה. תנאי נוסף הוא השתתפות בבחינות המיצ”ב.

רבים מגדולי ישראל: לא לחתום

כידוע, ע”פ הוראת גדולי ישראל ממגוון חוגים, נמנעו עד עתה בתתי”ם מסוימים וכן במוסדות חינוך לבנות, לחתום על מסמכים אלו ולקבל את תכתיביהם של אנשי משרד החינוך ולכן לא זכו לתקצוב מלא.

“כיום מאיים משרד החינוך להפסיק כאמור לחלוטין את התקצוב אם המוסדות לא יחתמו על הלימודים הנ”ל”, אומר לנו מזכיר במוסד לבנות בעיר, שגם הוא קיבל את המכתב המאיים ממשרד החינוך.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות