/
/
והחזקת בו | יוזמת הגמ”ח לבעלי עסקים קטנים בעיר יוצאת לדרך ומעוררת התרגשות רבה בקהילה העסקית

והחזקת בו | יוזמת הגמ”ח לבעלי עסקים קטנים בעיר יוצאת לדרך ומעוררת התרגשות רבה בקהילה העסקית

הגמ"ח לעסקים, שאותו והגה ויזם ראש העיר מאיר רובינשטיין לטובת בעלי העסקים - יוצא לדרך החל מהשבוע מטרת הגמ"ח, שיפעל כחטיבה ב'גמ"ח המרכזי' של ביתר עילית - היא לבסס לבסס את העסקים של תושבי העיר, כדי שיוכלו להתפרנס בכבוד סיקור נרחב: כך תוכלו להצטרף ליוזמה - בצד הלווה או בצד המפקיד וגם: ההתפעלות של רבני העיר מהגמ"ח, אותו הגדירו כ"צדקה המעולה ביותר"
ב׳ באלול ה׳תשע״ט
17:41

איש לרעהו וגמ”ח לעסקים

:

שמעון כהן

הגמ”ח לעסקים יוצא לדרך: לאחר עבודה מאומצת של קרוב לחודשיים, בהם פעל ראש העיר להקים גמ”ח לבעלי עסקים – התבשרנו שהגמ”ח נפתח, לשמחת בעלי העסקים. במסגרת הגמ”ח החדש, יוכלו לקבל תושבי העיר בעלי העסקים הלוואות לביסוס העסקים, לרכישת סחורה וכדומה. הבשורה מגיעה לקראת החגים, כאשר זה הזמן שבו בעלי העסקים קונים מלאים גדולים של סחורה, וזקוקים להלוואות גישור עד לאחר החגים.

מתגובות שהגיעו למערכת העיתון נראה שהידיעה על פתיחת הגמ”ח גורמת לסיפוק רב בקרב בעלי העסקים. אחד מבעלי העסקים אומר ל’שערים’ כי “לעתים קרובות מוצאים את עצמם בעלי עסקים קטנים בעיר בפני שוקת שבורה, כאשר נדרשים לרכוש סחורה או לשלם לספקים בדחיפות, ומסיבות שונות האופציה של לקיחת הלוואה בנקאית אינה על הפרק – ולקיחת הלוואה מגמ”ח רגיל כרוכה בפרוצדורה שלא תמיד ניתנת לביצוע. גמ”ח עירוני שנועד במיוחד עבור בעלי עסקים מקומיים – הוא רעיון נכון, שיכול לסייע רבות”.   

חטיבה ב’גמ”ח המרכזי’

כפי שהוכרז ב’ועידת ביתר לעסקים’ – הגמ”ח לעסקים יפעל כחטיבה ב’גמ”ח המרכזי’ של ביתר, בהנהלתו של הרב יהושע רבינוביץ’, המנהל מזה שנים את הגמ”ח ובעיקר את ‘תכנית נדוניה’ לטובת כלל תושבי העיר. בזכות ניסיונו הרב במתן הלוואות גמ”ח נבחר רבינוביץ’ לנהל את הגמ”ח לבעלי העסקים – לרווחתם של הלווים, ובעיקר למען השקט הנפשי של המפקידים אשר יוכלו לדעת כי כספם נמצא בידיים טובות ומנוסות.

על מנת שהגמ”ח יפעל כראוי – נקבע תקנון ברור למי מיועד הגמ”ח, ומתי ואיך יוכלו בעלי העסקים ליהנות ממנו. פרטי התקנון המלאים מתפרסמים במודעה נפרדת בעיתון זה, ועיקרם הם כדלהלן: הגמ”ח נועד בעיקר לבעלי העסקים תושבי העיר שיש להם עסק פעיל בעיר. על המבקש להיות חבר בגמ”ח המרכזי (בעלות לחודש של 40 שקלים). על המבקש לספק ערֵבים כמקובל, וכן לפרט לאיזו מטרה צריך את ההלוואה, וזאת על מנת שהנהלת הגמ”ח תוכל לברר ולבדוק על יציבות העסק, וזאת מתוך הבנה שהמטרה שהכסף יעזור לעזרת בעל העסק ולא ח”ו להפך להעמיק את הבור.

מצפים להגדלת הסכום

ל’שערים’ נודע כי בשלב הראשוני – גובה הסכום בעת פתיחת הגמ”ח יעמוד על עד ארבעים אלף שקלים, ויינתנו שני מסלולי פירעון: מסלול ראשון – ‘הלוואת גרייס’ לארבעה חודשים מעת קבלת הלוואה, המיועדת בעיקר לבעלי העסקים בתקופות החגים ועונות שבהן צריכים להצטייד בסחורות. מסלול שני – הלוואה רגילה, בפריסה של 12 תשלומים שווים, לכיסוי גירעון, השקעה מיוחדת, או הוצאה לא צפויה בעסק.

ב’גמ”ח המרכזי’ אומרים כי כאשר תגדל קופת הגמ”ח – סכום ההלוואה יגדל בעז”ה, ואף תנאי ההסכם ישופרו לנוחות בעלי העסקים. עוד נודע ל’שערים’, כי על מנת לוודא כי מדובר בהשקעה כדאית אשר תצליח בעז”ה, ולא כזו שעלולה לסבך את הלווה בחובות – נקבע כי עסק חדש המעוניין בקבלת הלוואה לצורך הקמתו, יצטרך לקבל אישור מוועדה מיוחדת שהוקמה במיוחד לנושא זה, אשר תבדוק את הבקשה בצורה עניינית, מתוך מטרה לעזור ולהקים עסקים בריאים אשר יאפשרו לאנשים להתפרנס בכבוד. חברי הוועדה הם הרב פנחס ברים מארגון ‘פעמונים’, הרב עמרם ויספיש בעל העסק מט”ח ירוק, והרב ישראל מנדלבוים – מנהל ארגון ‘מפתח’ בעיר.

השבוע, בראש חודש אלול, נפתח הגמ”ח בשעה טובה, לאחר שחלק ניכר מן הפקדונות המובטחים הופקדו בקופת הגמ”ח המרכזי וכבר קיים סכום ראשוני שיכול לשמש להלוואה עבור בעלי העסקים. בעלי עסקים בעיר הודו לר’ מאיר רובינשטיין על קידום היוזמה, וכן להנהלת הגמ”ח בראשות ר’ יהושע רבינוביץ על ההירתמות להכניס את הגמ”ח תחת חסותו של ‘הגמ”ח המרכזי’ שיצאו לו מוניטין כגמ”ח יציב ואמין, דבר שיגרום למי שיש ברשותם סכומי כסף להעמיד את הסכומים לטובת גמילות חסדים.

מסגרת:

המעולה שבצדקות

אחד מרבני העיר ל’שערים’: לפי ה’חפץ חיים’ וכל הפוסקים – “הגמ”ח לעסקים הוא החסד הכי גדול שניתן לעשות עם הזולת”

בשיחה שקיימנו עם אחד מרבני העיר, אליו פנינו על מנת שיסביר לנו על מעלת הגמ”ח לעסקים, הוא הפנה אותנו לספר ‘אהבת חסד’ של מרנא ה’חפץ חיים’ זיע”א. בהמלצתו אנו מצרפים כמה קטעים מהספר, אשר יסייעו לנו להבין את חשיבות העניין הגדול של ‘והחזקת בו’, ואת גודל המצווה מדאורייתא לתמו בבעל עסק כדי שלא ייפול.

“עתה נבאר עוד סוג שמצוי בעניין זה, והוא – איש שמטה ידו, ובהלוואה זו שילווהו יכול להחזיקו, שלא ייפול ויצטרך לבריות. וענין זה הוא גדול יותר מסתם גמילות חסדים, שבזה מקים עוד מה שאמר הכתוב: ‘וכי ימוך אחיך ומטה ידו… והחזקת בו’יבאר במה שדרשו חז”ל: בשעה שבא עני אצל בעל הבית ואומר לו: ‘פרנסני’ – אם מפרנסו מוטב, ואם לאו – ”עשה כולם ד’ – מי שעשאו עשיר לזה, עושה אותו עני וכו’.

“נמצא כשבא אצלך איש כזה, תצייר בנפשך, כאלו מטה ידך גם כן; כי אם לא תעזור לו, יוכל להתמוטט מצבך גם כן, חס ושלום. אבל אם תעזרנו ותחזיק ידו שלא יתמוטט, תהיו שניכם חיים וקיימים… ואם יתן ד’, שירויח מה על ידי זה, ויחיה בזה הוא ואנשי ביתו, יחשב ד’ להמלווה הזה, כאלו הוא החיה אותו וכל בני ביתו…”

‘גורם לאריכות ימים’

ומוסיף ה’חפץ חיים’ לבאר את גודל מעלתו של מי שמסייע לבעל עסק לעמוד על הרגליים:

“…אם נותן לו מתנה להמתמוטט, ובזה הוא מחזיק ידו – הוא גם כן בכלל מצוה הזו. ועל כן, מה מאוד יש להיזהר, שאם אירע איזה מקרה לאדם, כגון, שמתה לו בהמתו המשתכר בה, וכהאי גוונא שאר עניני הפסד, ולא יוכל להיעזר בעצמו; או אישה שנתאלמנה מתחת בעלה, ואין לה במה לפרנס את עצמה, וכשיתנו לה מקצת מעות, תוכל לעשות בזה איזה עסק וכל כהאי גונא, מצוה רבה לעוזרם בזה. ומצווה זו גורמת לאריכות ימים…”

תוך כדי שאנו מעיינים בספר ‘אהבת חסד’ – אנו מגלים גם על חשיבותו של הצורך לקנות אצל יהודים דווקא, גם כשזה עולה יותר יקר, לצד הבטחה הגדולה של מרן החפץ חיים שמי שיהדר בכך. 

ודע עוד, דבפוסקים משמע, דאם הוא ממציא לו איזה מלאכה להשתכר בזה, והוא הדין כל כהאי גוונא, שעוזרו באיזה עניין שיוכל להתפרנס על ידו – היא בכלל מצוה זו של ‘והחזקת בו’. וזה הוא תוכחת מגולה לאותן האנשים, שדרכן כשצריכין איזה פועל או עגלה ליסע – אינם מדקדקים לשכור דווקא את ישראל לזה; והלא אנשים כאלו הם אינם עשירים בוודאי, וקרובים לעניים, ושייך עליהם מה שאמר הכתוב: ‘וכי ימוך אחיך ומטה ידו… והחזקת בו… וחי אחיך עמך’.

“ויותר מזה, דאפילו אם הוא יודע שהוא איש עשיר, ולא שיך בו ‘והחזקת בו’ – מכל מקום, הלא ידוע דישראל קודם לעכו”ם לענין לקנות ממנו או למכור… ואפילו אם יש לו נפקא מנה מזה קצת בדמים, גם כן הישראל עדיף מעכו”ם… וזה אפילו בשאר איש ישראל, וכל שכן בפועל עני, דבדידיה [אצלו] יש המצווה ד’והחזקת בו’…

“ויש לו לאדם לבטוח בד’, שעל ידי זה שהוא מקיים מצוה זו של ‘והחזקת בו’, שהיא המעלה הראשונה שיש במצוות צדקה – ייתן לו השם יתברך הצלחה בהבית שבונה אותו, או בהנסיעה שנוסע בה, מלבד שכרו הגדול המוכן לו בעולם הבא עבור זה”….

אין לנו הרבה להוסיף על דברי מרן החפץ חיים. מובן אפוא, שכל מי שיש ביכולתו לתמוך בגמ”ח לעסקים, הוא משתתף בהידור רב בקיומה של מצוות ‘והחזקתו בו’ – המעולה שבאופני הצדקה.

לצד זאת יש להוסיף את העובדה שהכסף מופקד בגמ”ח שזוכה למוניטין כמקום שמור ונאמן, כך שאין כל מקום לחשש לגבי גורל הכסף המופקד.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות