/
/
הרגעה: מיצוי כושר תעסוקה לא יהווה תנאי סף ברכישת דירה בפרויקטים בביתר

הרגעה: מיצוי כושר תעסוקה לא יהווה תנאי סף ברכישת דירה בפרויקטים בביתר

כ״ט בסיון ה׳תשע״ג
13:40

בניגוד לתנאי הסף במכרזים לציבור הכללי, שם ידרשו המתעניינים ברכישה להוכיח שהם עובדים ומשתכרים, במכרזים לציבור החרדי והערבי סעיף התעסוקה יהווה יתרון בלבד ולא תנאי סף.  עם זאת, קריטריוני הזכייה שונו באופן מדאיג.

חיים גרטנר

למרות החששות מדחיקת החרדים ממסלולי מחיר למשתכן, מציג השבוע משרד האוצר, מי שמפקח בפועל על קביעת הקריטריונים בפרויקטים של מחיר למשתכן, מתווה מפוקח והגיוני יותר.

במהלך הקדנציה הקודמת, נטען  ששר השיכון לשעבר, אריאל אטיאס, קבע  קריטריונים המתחשבים יתר על המידה עם ה’פרזיטים’ החרדים. ולכן כעת החליט משרד האוצר בראשות לפיד לשנות את הקריטריונים מתוך מטרה ברורה לדחוק את רגליהם של אלו “שאינם עובדים”, דהיינו אברכים לומדי תורה.

כאמור תוכנית הדיור המעודכנת של משרד האוצר מציעה לשנות את הקריטריונים לזכאות של דיור בר השגה, הן במסלול “מחיר למשתכן” והן בפרויקטים של שכר דירה מוזל ומפוקח, ולהחליף את הקריטריונים של שר השיכון הקודם, שהעניקו יתרון למשפחות חרדיות עם המרכיב של “ותק שנות נישואין . הקריטריונים החדשים שהציב לפיד מדברים בעיקר על מיצוי כושר השתכרות- המעניקים עדיפות למשפחות המצויות במעגל העבודה. החשש היה , שהעמדת קריטריון זה כתנאי סף ייצור אנדרלמוסיה וימחק כל אפשרות של זכייה חרדית במכרזים לשיור.


24 יחי”ד בביתר במחיר למשתכן יצאו לשיווק בימים האחרונים
 
ממשיכים בגל השיווקים בביתר: השבוע החל שיווק הדירות הקטנות שישווקו במחירי “מחיר למשתכן ” ע”י חברת “בונייך” שזכתה במכרז הדירות במעלה רח’ קדושת לוי, באזור שכונת התמר.
חברת בונייך תבנה כאמור 48 יחי”ד, 24 מתוכם ימכרו במחיר למשתכן ומחירם יעמוד על 614,000 ₪ בממוצע.
בין הזכאים הנרשמים לדירות 3 חדרים תיערך הקצאה לפי נהלי משרד השיכון שאופיים נקבע בימים אלו. זכאות הנרשמים נבדקת אך ורק על ידי משרד הבינוי והשיכון ולא על ידי כל גוף אחר.
ההרשמה תתבצע במשרד החברה בלבד. בעת ההרשמה קיימת  חובת נוכחות שני בני הזוג. יש למסור:
1.                    צילום העתק נאמן למקור של תעודת זכאות בתוקף (מאושר על ידי הבנק).
2.                    להציג תעודת זהות מקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים, ולהגיש העתק שלה לחברה.
3.                    המחאה בנקאית על סך 3,000 ש”ח לפקודת החברה הבונה.
הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
יצוין עוד שהרוכש לא יהיה רשאי למכור את דירתו במשך 5 שנים מיום קבלת החזקה

התנאים המעודכנים

תנאי הסף שנקבעו במסמך שפרסם האוצר הם: מיצוי כושר השתכרות ; תקרת הכנסה – עד עשירון 7 למשק בית; גיל מינימום של רווקים ללא ילדים – 35.

תנאי מועדפים: עדיפות תינתן למשפחות חד הוריות עם ילד אחד לפחות, כאלה ששרתו שירות צבאי/אזרחי של 18 חודש לפחות לגבר ו-12 חודש לאישה, וכן למשרתים שירות מילואים פעיל. לפי קריטריונים אלה, תינתן עדיפות גבוהה לזוג ששירת שירות צבאי מלא עם ילד אחד לפחות.

סעיפים אלו כמעט ועברו ליישום גם בעיר בביתר, אלא שכאן הציע משרד האוצר הקלה פורתא. לפי ההצעה החדשה הרי שבפרויקטים של “מחיר למשתכן” התוכנית תעשה הבחנה בין שיווקי קרקע לציבור הרגיל, בהם יופיע תנאי הסף של מיצוי כושר השתכרות, לבין שיווקי קרקע לציבור החרדי והערבי, כדוגמת הפרויקטים בעירנו ביתר. לאחרונים יוקצו ע”פ התוכנית 30% בלבד מהשיווקים במסלול זה, ושם לא יופיעו כלל תנאי סף של מיצוי כושר השתכרות.

ומהי הסיבה להקלה? במשרד האוצר מסבירים כי קיים חשש שהפעלת תנאי סף של מיצוי כושר השתכרות יגרום למצב שבו פרויקטים יעמדו ריקים בהעדר יכולת של חרדים לעמוד בתנאי הסף. כאמור מתקיים מנגנון שתפקידו להעניק ניקוד גבוה יותר למשפחות “עובדות” ויתרון בכניסה לפרויקטים של “מחיר למשתכן”.

עתיד לא ברור

הקריטריונים החדשים נשענים על מסקנות ועדת טרכטנברג ואמורים לקבל את אישור מועצת מקרקעי ישראל. עם זאת, כפי שמדווח בתקשורת, שר השיכון אורי אריאל מתנגד בשלב זה לקריטריונים שהציע האוצר, אולם לא הציע בשלב זה חלופה לקריטריונים.

צעדים נוספים בהצעה מתייחסים להגדלת שיווק הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בצורה משמעותית, עם שאיפה להגיע לרף מינימום של 25 אלף יחידות דיור בשנה, באמצעות תיקון חוק הודל”ים באופן שיכלול גם תוכניות המתייחסות למתחמי פינוי בינוי ועוד.

כל מה שחדש

אור החנוכה - מאמר הגות מהרב מנחם ישראלי

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ב
15:01
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות