/
/
הַלֵך אחר בית דין יפה

בכל שעריך | התרגשות היסטורית במעמד חנוכת הבית למבנה החדש והמפואר של בית דין צדק ביתר עילית

הַלֵך אחר בית דין יפה

אחרי למעלה משלושים שנה בקראוון רעוע - #בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים בביתר עילית התחדש במבנה משוכלל ומפואר ברחוב חב"ד בעיר# >>> במעמד חנוכת הבית נטלו חלק הגאב"ד וחברי בית הדין, שעמדו על הצורך להעלות את קרנו של בית הדין שממנו יוצאת הוראה לישראל >>> גם רה"ע וחברי המועצה נטלו חלק ושמחו על זכותם להעמיד מבנה מפואר לרשות בית הדין >>>
ד׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ב
15:30
סיקור ורשמים
דוברות העירייה

המלצות נוספות

שמעון כהן

דומה שמאמר חז”ל במסכת סנהדרין (דף לב:) “תנו רבנן, ‘צדק צדק תרדוף’ – הַלֵך אחר בית-דין יפה” – התממש השבוע גם במובנו הפשוט והחיצוני, בנוסף על המובן המהותי והפנימי. היה זה כאשר במעמד רב רושם נחנך המבנה החדש של בית דין צדק בביתר עילית, לכל מקהלות האשכנזים, בראשות מרא דאתרא מורנו הגאון הגדול רבי חיים אלעזר וייס שליט”א.

המבנה החדש של בית הדין ישכון במבנה חדש ומפואר ברחוב חב”ד, בגבעה ב’ בעיר – זאת לאחר כ-30 שנה שבו שכן בית הדין בקראוון רעוע ודולף ברחוב בעל התניא בגבעה א’ בעיר. חנוכת בית הדין במבנה החדש לאחר שנים כה רבות – הוא ציון דרך משמעותי בעיר, והוספת כבוד ויקר לבית הדין, שמעתה יהיה בבחינת בית דין מפואר במבנה מפואר.

בתי הדין של ביתר עילית נוסדו עם הקמת העיר – על ידי רבני העיר, מארי דאתרא, מורנו הגאון הגדול רבי דוד צבי אורדנטליך זצ”ל, ויבדלחט”א הגאון רבי יעקב אביעזרי תופיק שליט”א. לאורך כל השנים בתי הדין שימשו כלשכות הגזית של העיר, שעל פיהם יישק כל דבר בעיר, בנושאי ציבור ובדיני תורה של יחידים. בתי הדין מהווים את הנהגתה הרוחנית של העיר, אשר פרנסי העיר כפופים למרותם ותושבי העיר מביאים לשולחנם כל דין וכל שאלה.

לאחר הסתלקותו לשמי רום של המרא דאתרא הגרד”צ אורדנטליך זצ”ל, ועלותו לכהן פאר של מורנו יבדחלט”א הגאון רבי חיים וייס שליט”א לגאב”ד, – ממשיכים בתי הדין להוות אבן שואבת לכל דורש השם וכל העניינים הנוגעים לצביון הרוחני ולטהרת העיר נקבעים על ידי בית הדין בראשות הגאב”ד שליט”א, ובניצוחו של הראב”ד מורנו הגאון הגדול רבי צבי ברוורמן שליט”א.

עם התפתחות העיר גדלו והלכו גם הצרכים של בית הדין למקהלות האשכנזים. לצורך כך עמלו בעירייה בחודשים האחרונים על תכנון המבנה החדש והקמתו – במיקום מרכזי, ברחוב חב”ד שבגבעה ב’. הפסוק “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך” – קיבל משמעות מחודשת, עם הקמת מבנה חדש ונאות שממנו תצא הוראה ויידוֹנו דיני צדק בעיר התהילה ביתר עילית.

להעלות את קרן ביה”ד

לרגל חנוכת המבנה החדש, התקיים מעמד מרגש של חנוכת הבית, בהשתתפות המרא דאתרא הגר”ח וייס, הראב”ד הגר”צ ברוורמן, וחברי הבד”צ הגר”ש איצקוביץ, הגר”י ברזובסקי, הגרא”ש שטיגליץ, הגרמ”ש אדלר, הגר”א בוטרמן ורבנים נוספים. התרגשות רבה אחזה בנוכחים כאשר הגאב”ד הגר”ח וייס בירך על קביעת המזוזה, כאשר שמחה של מצווה אופפת את פניו ומקרינה על המעמד. 1

מורנו הגר”ח וייס שליט”א פתח את משאו בדברי ברכה לעוסקים במלאכה, שזכו לבנות בית חדש ומפואר לבית הדין של העיר. במשאו העלה המרא דאתרא על נס את הצורך בחיזוק בית הדין ובביסוס מעמדו, כיאה וכיאות לעיר שמתנהלת על פי דיני התורה הקדושה.

עוד נשאו דברים חברי הבד”צ, שהרחיבו במשאם על פועלו החשוב של בית הדין בעיר והביעו את תקוותם כי המקום החדש יהיה מוקד שממנו תמשיך לצאת הוראה לכל רחבי העיר, ביתר שאת וביתר עוז, כאשר היה באמנה איתנו מאז התייסדותה של העיר.

במעמד נטלו חלק גם פרנסי העיר – רה”ע מאיר רובינשטיין, סגן ראש העיר דוד זלץ, יו”ר וועדת תכנון ובנייה יצחק מאיר ברים, וחבר מועצת העיר דוד שפיצר. רה”ע אמר בנאומו: “בית הדין הוא אבן היסוד של עירנו, וחובתנו היא לדאוג לכך שדיוני בית הדין יוכלו להתנהל במקום מרווח ומהודר”.

המעמד הסתיים כאשר הנוכחים נזכרים בדברי חז”ל הידועים: “כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל, ולהושיבם על אדמתם”.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות