/
/
/
#היכל רבי שמעון# | אחר מיטתו של האברך והמחנך הרב שמעון מטלון ז”ל, מפארי המחנכים בעיר שנספה באסון מירון.המחנך, הגבאי והחסיד

#היכל רבי שמעון# | אחר מיטתו של האברך והמחנך הרב שמעון מטלון ז”ל, מפארי המחנכים בעיר שנספה באסון מירון.המחנך, הגבאי והחסיד

דמותו של #הרה"ח ר' שמעון מטלון ז"ל# הייתה אהודה בקהילת שדה צופים ובת"ת שבו העמיד מאות תלמידים לתורה ולקדושה >>> הוא היה איש אמת, התרחק מן הצביעות והשקר, וכל ימיו היה דבק בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי - שבציונו הקדוש השלים את תיקונו בעולם >>> #קווים לדמותו הטהורה#
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
18:05

דמותו של #הרה”ח ר’ שמעון מטלון ז”ל# הייתה אהודה בקהילת שדה צופים ובת”ת שבו העמיד מאות תלמידים לתורה ולקדושה >>> הוא היה איש אמת, התרחק מן הצביעות והשקר, וכל ימיו היה דבק בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי – שבציונו הקדוש השלים את תיקונו בעולם >>> #קווים לדמותו הטהורה#

קהל רב של מכירים וידידים השתתפו בלב כואב ובבכיות אחר מיטתו של קרבן מירון הרב שמעון מטלון ז”ל, מפארי גבעה א’ בעירנו, שנמנה על מ”ה קרבנות הציבור שעלו בסערה השמימה בעת שהשתתפו בהילולא דרשב”י במירון.

רבים מבין המלווים ציינו בכאב את העובדה כי נשמתו של המנוח ע”ה הייתה קשורה במיוחד לרשב”י, שכן שמו – רבי שמעון ב”ר יוסף מטלון’ ראשי תיבות ‘רשב”י’. “‘זה הרבה יותר מסמלי’ אומרים לנו בני משפחתו, ידידיו ומכיריו, “שהסתלקותו השמימה הייתה בצלו של רשב”י ביום ההילולא. ר’ שמעון כרוך היה בכל נימי נפשו אחר רבי שמעון בר יוחאי, ואתרא קדישא מירון היה בעיניו כעורק חיים ראשי ממנו שאב חיות דקדושה בכל ימי חייו”.

#מלא מדע וחכמה

איש האשכולות היה רבי שמעון. בכוחותיו הגדולים פעל ללא לאת בזירות שונות, ונתן את ליבו ואת כל מרצו לקדש שם שמים בעולמו של הקב”ה. בני הקהילה בבית הכנסת ‘שדה צופים’ ברחוב מפעל הש”ס בעיר, מספרים על ר’ שמעון הגבאי המסור לכלל, שנתן את נשמתו לפאר ולרומם את בית השם בחומר וברוח. שם ישב גם על ילדיו האהובים והרעיף עליהם אהבה עד אין קץ, תוך שהוא לומד איתם ומטעים להם את טעמה הערב של התורה הקדושה.

איש אמת הוא היה בכל דרכיו, ולא נתן דריסת רגל לכל סממן של העמדת פנים. בהיותו איש אמת, היה מתדבק בצדיקים ובדרכי עבודת השם שסייעו לו בדרכו מעלה בקודש, כך היה קשור בעבותות לתורתו של הרה”ק רבי נחמן מברסלב זי”ע, שאל ציונו הקדוש היה נוסע בכל שנה בראש השנה, ומחובר גם לתורת חב”ד ממנה שאב דעת וחכמה.

על אף שדגל בצניעות ובענווה והיה שפל בעיני עצמו, התמלא עוז ועצומות בכל הנוגע לשמירת גדרי הקדושה והטהרה עליהם נלחם בכל כוחו. הוא הרבה לעורר על הצורך להתרחק מאבזרי הטכנולוגיה המסוכנים והרבה לטהר את עצמו בגדרים וסייגים שמעט מהן ניבטו כלפי חוץ, החכמה הייתה נר לרגליו, אולם יראתו קדמה לחכמתו.

מאור הפנים היה הסמל הבולט של ר’ שמעון. אותו מאור פנים שבו קידם כל אדם, שבאמצעותו שבה כל לב והפיח חיים בכל מי שבו פגש ואפילו באקראי. רגיש היה לזולת, וידיו מלאו חסד בכל עת. רב הנסתר על הנגלה בתעשיית החסד שניהל במחשכים הרחק מעין רואים, אולם די במה שידוע, כדי לקבל מושגים של חסד בקנה מידה כמעט בלתי נתפס.

#מחנך נערץ

“מעל לכול”, מציינים מכריו בתוגה, “הוא היה מחנך. עמיתיו למקצוע ההוראה בת”ת “חניכי הישיבות” כבר עכשיו מלאים געגוע, כי ר’ שמעון היה רע אהוב לא רק בתוך מסגרת הלימודים, אלא הרבה מעבר לכך. הוא היווה מודל לחיקוי, ושמעו של ר’ שמעון כאיש חינוך בעל שיעור קומה יצא ונפוץ בעיר כולה.

“הוא ידע להנחיל לתלמידיו מתוך איזון מדויק, את לימוד הגמרא בעומק ובבהירות רבה, ובד בבד לנטוע את אהבת התורה בלבבות. שיעוריו היו מרתקים ומלאים חיות והיו נמסרים  בקול רם ובחדוות נעורים. ממנו קנו תלמידיו גם יראת השם טהורה, קדושה אמונה ושמחה. ומעל לכול שימש כדוגמא אישית מיוחדת ונעלית לתלמידיו שהעריצו אותו מאוד, ואהבוהו בכל ליבם.

המנוח ז”ל הותיר אחריו בעולם את נוות ביתו תחי’ ועשרה יתומים שיחיו, אשר ימשיכו בדרכו דרך הזהב והקדושה, לתפארת מורשתו של אביהם. ולנו לא נותר כי אם לצפות ולייחל לזמן בו יקיצו וירננו שוכני עפר בביאת גואל בב”א.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות