/
/
/
הוסרו העטרות: אבל בעולם התורה עם הסתלקותם של שניים מזקני ראשי הישיבות בדור האחרון – הגרמ”ד סולובייצ’יק זצ”ל והגר”י שיינר זצ”ל

הוסרו העטרות: אבל בעולם התורה עם הסתלקותם של שניים מזקני ראשי הישיבות בדור האחרון – הגרמ”ד סולובייצ’יק זצ”ל והגר”י שיינר זצ”ל

בבוקר סבב בביתר עילית הכרוז המכריז בקול בוכים על הסתלקותו של ראש ישיבת בריסק הגאון הגדול רבי משולם-דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל ובערב שוב הסתובב הכרוז - הפעם עם הבשורה על הסתלקות ראש ישיבת קמיניץ הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ"ל קווים לדמותם של שניים מזקני הדור זצ"ל שרבים בעיר ניאותו לאור תורתם
י״ח בשבט ה׳תשפ״א
00:17

כותרת:

משנה:

@שמעון כהן

ירושלים ליוותה אתמול (א’) בכאב עצום שניים מגדולי ראשי הישיבות בדור האחרון, שרידים לדור דעה אשר העניקו חמה בקומתם התורנית ולמגינת כל לב נסתלקו ביום אחד, לאחר שלקו בנגיף – ראש ישיבת בריסק הגאון הגדול רבי משולם דוד סולובייצ’יק זצוק”ל, וראש ישיבת קמיניץ הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ”ל.

בביתר עילית, עיר ואם תורנית בישראל, אשר רבים מבוגרי ישיבות קמיניץ ובריסק מתגוררים בה – הורגש האבל בהילקח ארונות האלוקים. הכרוזים סבבו והכריזו בקול בוכים – בבוקר על הלווית הגרמ”ד סולובייצ’יק זצ”ל ובשעות הערב – על הלוויית הגר”י שיינר זצ”ל, ורבים מבני העיר חשו תהומות אבל ויגון על התייתמות הדור משניים ממאורי תורתו. 

שריד לדור דעה

הגרמ”ד סולובייצ’יק זצ”ל נולד בבריסק שבבלרוס בי”ט טבת תרפ”ב, לאביו ‘הרב מבריסק’ – מרן הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ’יק זצוק”ל ולאמו מרת אלטע הענדיל ע”ה. נכדו של מרן רבי חיים הלוי סולובייצ’יק זצוק”ל גאב”ד בריסק, שהיה בנו של מרן בעל ‘בית הלוי’ זצוק”ל, וחתנו של מרן הגאון רבי רפאל שפירא זיע”א שהיה חתנו של מרן הנצי”ב זיע”א, ולמעלה בקודש – דור שביעי לאבי הישיבות ומוסר התורה רבי חיים מוואלוזין זצוק”ל.

בערב שבת פרשת לך-לך ת”ש, החל מסע הבריחה של בני משפחת הגרי”ז מבריסק הבוערת. הם  הגיעו לאודסה, משם הפליגו באנייה לאיסטנבול בירת טורקיה, משם המשיכו בהפלגה לנמל ביירות הסמוך לארץ הקודש. בבוקרו של יום שישי י”ז שבט תש”א, עש”ק פרשת יתרו, עלו מרן הגרי”ז זיע”א יחד עם ילדיו על אדמת ארץ הקודש.

בהגיעו לפרקו נישא הגרמ”ד לרעייתו הרבנית יהודית שתחי’, בתו של הגאון רבי אשר שטרנבוך זצ”ל מלונדון חתנו של הגאון רבי שלמה זלמן פינס זצ”ל מחבר ספר ‘פנס שלמה’. מצאצאי הגר”א מוילנא. הגר”א שטרנבוך זצ”ל הינו אביו של ראב”ד ‘העדה החרדית’ הגר”מ שטרנבוך.

משך עשרות שנים – מאז פטירת אביו הגרי”ז זצ”ל – עמד הגרמ”ד בראש ישיבת בריסק והרביץ תורה לעדרים, כאשר אלפי תלמידי ישיבות מובחרים מרחבי העולם נוהרים למקום תורתו. הוא היה ידוע בפשטות הליכותיו, ומחלון דירתו הפשוטה ברחוב צפניה בירושלים ניתן היה לראותו יושב שעות ושוקד על התורה בפשטות מופלאה.

אתמול, לאחר שבועות של מאבק בין אראלים ומצוקים – נשבה ארון הקודש, והגרמ”ד זצ”ל נתעלה לישיבה של מעלה. וכבוד גדול עשו לו במותו.

מעתיק השמועה

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצ”ל נולד פיטסבורג שבארצות הברית בי”ד בחשוון תרפ”ג, לאביו רבי דב שיינר זצ”ל ולאמו מרת פערל ע”ה. הוריו הגיעו לאמריקה בשנת תר”פ, מגליציה. אז בתר”פ היה המצב באירופה קשה.

בבחרותו למד בישיבת ‘רבנו יצחק אלחנן’ ובישיבת ‘תורה ודעת’ בארה”ב, והיה מתלמידיו של הגאון רבי שלמה היימן זצ”ל והמשגיח הגאון רבי שרגא פייבל מנדלוביץ זצ”ל כמו כן היה לתלמידו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ”ל ושמע שיעורים מהגאון רבי אהרן קוטלר זצ”ל ראש ישיבת לייקווד.

בתקופת המנדט בשנת תש”ז נסע הגר”י שיינר זצ”ל לארץ הקודש ולמד בישיבת חברון. עמו בחדר בישיבת חברון היה יבדלח”א הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי, כיום ראש ישיבת עטרת ישראל, ואז בחור צעיר ממנו בכמה שנים. לימים סיפר הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי: “הגאון רבי יצחק שיינר היה זה שהכניס לישיבת חברון את תורת רבי שלמה היימן. הבחורים נדבקו בלהט שלו”.

בהגיעו לפרקו נשא לרעייתו הרבנית אסתר לאה ע”ה, בתו של הגאון רבי משה ברנשטיין זצ”ל, ראש ישיבת קמניץ ונכדתו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ”ל בעל ה’ברכת שמואל’. תקופה מסוימת בחייו עמד בראשות ישיבת עץ חיים במונטריי שבשווייץ שם הרביץ תורה ויראה ועסק בקירוב רחוקים.

לאחר הסתלקותו של חמיו הגאון רבי משה ברנשטיין זצ”ל מונה לעמוד בראש ישיבת קמניץ שם הרביץ תורה ויראה והעמיד אלפי תלמידים לאלפים בכל קצווי תבל. ביתו ברחוב צפניה בירושלים היה פתוח לרווחה והמונים היו מגיעים לשחר פניו של ראש הישיבה לקבלת עצה וברכה.

בשנת תשס”ג מונה לשמש כחבר במועצת גדולי התורה של ‘דגל התורה’ מאז היה שותף מלא להנהגת הציבור ורבים שיחרו לפתחו.

בחודש האחרון כתב הגר”י מכתב בו קרא לציבור להיזהר “בחובת ההשתדלות שנדרש שלא להזיק אחרים ושלא להזיק עצמו”, עקב הנגיף המשתולל. את מכתבו כתב זקן ראשי הישיבות זצ”ל לאחר שהגיעו למעונו משפחות שיקירן נפטר כתוצאה מהידבקות בנגיף הקורונה. הגר”י קרא להיזהר מלהשתתף, “במקומות התאספות של צפיפות וכדו’ אשר מצוי בשמחות שעל ידי ח”ו יצטרכו לבוא להנזק או להזיק ח”ו ויכול להגרם מזה הרבה ביטול תורה ח”ו”, כלשונו. וביקש “מי שעל פי דעת הרופאים חשוב לו לקבל את החיסון יש עליו חיוב שלא להימנע מכך”.

אתמול, לאחר שאראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש – נסתלק הגר”י, ורבים מתלמידיו ליווהו בערבו של יום ראשון למנוחת עולמים.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות